Năm A
Chúa Nhật thứ 33 Thường Niên

 

(Bài 1)

Đạo đức không chỉ là tránh điều ác

 

Web: https://cstm-nam-a.blogspot.com/2023/11/a-tn33a.html
Video: https://www.youtube.com/watch?v=yxoVTX8Xz3M&list=PLV5k4sBhQLw5lOD3zUW35x-n9Aw6wUmo-

 

 

I. ĐỌC LỜI CHÚA

 

● Cn 31:10-13.19-20.30-31: (10) T́m đâu ra một người vợ đảm đang? Nàng quư giá vượt xa châu ngọc. (11) Chồng nàng hết dạ tin tưởng nàng, chàng sẽ chẳng thiếu chi lợi lộc. (12) Suốt đời, nàng đem lại hạnh phúc chứ không gây tai hoạ cho chồng. (20) Nàng rộng tay giúp người nghèo khổ và đưa tay cứu kẻ khốn cùng.

● 1 Tx 5:1-6: (2) Ngày của Chúa sẽ đến như kẻ trộm ban đêm. (3) Khi người ta nói: «B́nh an biết bao, yên ổn biết bao!», th́ lúc ấy tai hoạ sẽ th́nh ĺnh ập xuống, tựa cơn đau chuyển bụng đến với người đàn bà có thai, và sẽ chẳng có ai trốn thoát được.

● TIN MỪNG: Mt 25:14-30

 

Dụ ngôn những yến bạc

 

(14) Quả thế, cũng như có người kia sắp đi xa, liền gọi đầy tớ đến mà giao phó của cải ḿnh cho họ. (15) Ông cho người này năm yến, người kia hai yến, người khác nữa một yến, tuỳ khả năng riêng mỗi người. Rồi ông ra đi. Lập tức, (16) người đă lănh năm yến lấy số tiền ấy đi làm ăn buôn bán, và gây lời được năm yến khác. (17) Cũng vậy, người đă lănh hai yến gây lời được hai yến khác. (18) C̣n người đă lănh một yến th́ đi đào lỗ chôn giấu số bạc của chủ. (19) Sau một thời gian lâu dài, ông chủ đến tính sổ với các đầy tớ và thanh toán sổ sách với họ. (20) Người đă lănh năm yến tiến lại gần, đưa năm yến khác, và nói: «Thưa ông chủ, ông đă giao cho tôi năm yến, tôi đă gây lời được năm yến khác đây». (21) Ông chủ nói với người ấy: «Khá lắm! hỡi đầy tớ tài giỏi và trung thành! Được giao ít mà anh đă trung thành, th́ tôi sẽ giao nhiều cho anh. Hăy vào mà hưởng niềm vui của chủ anh!» (22) Người đă lănh hai yến cũng tiến lại gần và nói: «Thưa ông chủ, ông đă giao cho tôi hai yến, tôi đă gây lời được hai yến khác đây». (23) Ông chủ nói với người ấy: «Khá lắm! hỡi đầy tớ tài giỏi và trung thành! Được giao ít mà anh đă trung thành, th́ tôi sẽ giao nhiều cho anh. Hăy vào mà hưởng niềm vui của chủ anh!» (24) Rồi người đă lănh một yến cũng tiến lại gần và nói: «Thưa ông chủ, tôi biết ông là người hà khắc, gặt chỗ không gieo, thu nơi không văi. (25) V́ thế, tôi đâm sợ, mới đem chôn giấu yến bạc của ông dưới đất. Của ông đây, ông cầm lấy!» (26) Ông chủ đáp: «Hỡi đầy tớ tồi tệ và biếng nhác! Anh đă biết tôi gặt chỗ không gieo, thu nơi không văi, (27) th́ đáng lư anh phải gởi số bạc của tôi vào ngân hàng, để khi tôi đến, tôi thu được cả vốn lẫn lời chứ! (28) Vậy các ngươi hăy lấy yến bạc khỏi tay nó mà đưa cho người đă có mười yến. (29) V́ phàm ai đă có, th́ được cho thêm và sẽ có dư thừa; c̣n ai không có, th́ ngay cái đang có, cũng sẽ bị lấy đi. (30) C̣n tên đầy tớ vô dụng kia, hăy quăng nó ra chỗ tối tăm bên ngoài: ở đó, sẽ phải khóc lóc nghiến răng».

 

 

II. CHIA SẺ

 

Câu hỏi gợi ư:

 

1.   Người có một yến bạc đem chôn giấu đi, có làm điều ǵ thiệt hại cho ông chủ, hay làm điều ǵ gian ác đối với ông không? Tại sao người ấy bị phạt? Lư do bị phạt là ǵ?

2.   Người chỉ cố gắng tránh điều ác chứ không nỗ lực làm điều thiện, có được gọi là người đạo đức, tốt lành chưa? Quan niệm của Đức Giêsu về vấn đề này thế nào?

3.   Tài năng Thiên Chúa ban cho ta là để ta hănh diện với mọi người hay là để ta đem ra phục vụ mọi người? Ta có trách nhiệm ǵ khi được Thiên Chúa ban cho nhiều ơn huệ hơn mọi người không?

 

Suy tư gợi ư:

 

1.   Trách nhiệm đối với những ân huệ Thiên Chúa ban

 

Dụ ngôn trên nói lên một sự thật đang xảy ra trong thực tế đời sống hằng ngày của ta. Thiên Chúa ban cho chúng ta nhiều ơn huệ khác nhau: sức khỏe, trí khôn, tài giỏi, năng khiếu, th́ giờ, nhà cửa, tiền bạc, nghề nghiệp, cha mẹ, anh chị em, vợ con, bạn bè, v.v… kẻ ít người nhiều, người được ân này kẻ được ân khác. Đó là những yến bạc mà Thiên Chúa ban cho mỗi người cách khác nhau. Điều quan trọng cần nhấn mạnh ở đây là mỗi người đều có trách nhiệm đối với những ân huệ đă nhận được. Chúng ta phải sử dụng ân huệ ấy đúng ư Thiên Chúa, phải dùng những ân huệ ấy để sinh lợi ích cho Ngài, cho tha nhân bên cạnh chúng ta. Người được Ngài ban cho nhiều th́ cũng bị Ngài đ̣i hỏi nhiều, người được ban ít th́ bị đ̣i hỏi ít. Và chúng ta ai nấy đều phải trả lẽ trước mặt Ngài về những ích lợi ḿnh làm ra được từ những ân huệ ấy.

 

Như vậy, những ân huệ Ngài ban, ta có nhiệm vụ quản lư chúng hơn là làm chủ chúng. Nghĩa là ta không nên sử dụng chúng theo ư riêng ta, mà theo ư của Ngài. Do đó, đừng vội mừng v́ được Ngài ban cho nhiều, và cũng đừng vội buồn v́ được Ngài ban cho ít. Được ban nhiều th́ bị đ̣i hỏi cũng nhiều, được ban ít th́ bị đ̣i hỏi cũng ít. Thế mới công bằng! Dù nhiều hay ít, ai cũng phải sử dụng những ân huệ Ngài ban để tạo ích lợi cho Ngài, cho Giáo Hội Ngài, cho tha nhân.

 

2.   Quan niệm về đạo đức theo dụ ngôn những yến bạc

 

Điều chúng ta cần lưu tâm là người được một nén tuy không hề làm điều ǵ ác, không làm mất mát hay thiệt hại ǵ cho ông chủ, thế mà bị ông chủ phạt, bị «quăng ra chỗ tối tăm bên ngoài: ở đó, sẽ phải khóc lóc nghiến răng» (Mt 25:30). Anh ta bị phạt v́ đă được chủ giao cho một yến bạc, nhưng không làm lợi ra được thành một yến khác v́ đă cất kỹ nó vào một chỗ. Suy nghĩ về dụ ngôn này này khiến chúng ta phải thay đổi ít nhiều quan niệm về đạo đức. Chúng ta thường tưởng rằng hễ ḿnh không làm điều ǵ ác th́ ḿnh là người vô tội, công chính. Nhưng không phải thế. Theo tinh thần của dụ ngôn, một khi đă lănh nhận ân huệ của Thiên Chúa mà ta lại không dùng ân huệ đó để tạo lợi ích cho Thiên Chúa và tha nhân, th́ ta trở thành kẻ có tội, cho dù ta không hề làm một điều ǵ thất đức cả. Đó là ư nghĩa của cụm từ «những điều thiếu sót» trong kinh Cáo Ḿnh: «Tôi đă phạm tội nhiều, trong tư tưởng, lời nói, việc làm, và những điều thiếu sót». Ít ai quan tâm tới tội phạm do thiếu sót. Nhưng rất có thể trong cuộc đời ta, những tội lớn nhất, nhiều nhất của ta và v́ đó mà ta bị luận phạt nhiều nhất lại là thứ tội này. Dù là tội ǵ, th́ căn bản của tội vẫn là do thiếu t́nh yêu.

 

3. Đạo đức không chỉ là trách điều ác

 

Cũng vậy, trong bài Tin Mừng về ngày phán xét cuối cùng, những kẻ bị kết án không phải chỉ là những người đă từng làm điều ác, mà c̣n là biết bao người không hề làm một điều ǵ ác. Lư do khiến họ bị kết án chính là: «V́ xưa Ta đói, các ngươi đă không cho ăn; Ta khát, các ngươi đă không cho uống; Ta là khách lạ, các ngươi đă không tiếp rước; Ta trần truồng, các ngươi đă không cho mặc; Ta đau yếu và ngồi tù, các ngươi đă chẳng thăm viếng» (Mt 25,42-43). Chữ «Ta» trong câu này chính là Đức Giêsu được hiện thân thành tha nhân của ta, nhất là những kẻ nghèo hèn bé mọn. Như vậy, theo Đức Giêsu, người không làm điều ǵ ác chưa phải là người đạo đức, tốt lành, giống như biết bao Kitô hữu đang quan niệm. Thật vậy, nhiều Kitô hữu, kể cả trí thức, người dạy giáo lư, hễ cảm thấy ḿnh không làm điều ác th́ liền nghĩ ḿnh vô tội, thậm chí c̣n tự hào ḿnh đạo đức nữa.

 

Nguyên tắc đạo đức chung của con người là «tránh ác, hành thiện». Nếu ta chỉ tránh điều ác nhưng không cố gắng làm điều thiện, th́ ta mới thực hiện được một phần rất nhỏ của nguyên tắc ấy thôi. V́ tránh ác th́ tương đối dễ, c̣n hành thiện trong những trường hợp mà lương tâm đ̣i buộc th́ đ̣i hỏi phải hy sinh, vất vả hơn rất nhiều. Tránh ác hay không làm ác th́ không cần nhiều khả năng, v́ làm một điều ǵ đó th́ mới cần tới khả năng chứ không làm th́ cần ǵ khả năng? Thật vậy, một trẻ nhỏ, một con vật, có khả năng ǵ đâu, thế mà chúng vẫn có thể không làm điều ǵ ác cả. Thiên Chúa đă ban cho ta mỗi người một số khả năng là để ta làm điều thiện, nhất là để làm theo những đ̣i hỏi của t́nh yêu trong ḷng ta. Nếu khả năng Thiên Chúa ban cho ta mà ta không chịu dùng để làm những điều ích lợi, th́ ta sẽ chịu trách nhiệm trước mặt Ngài. Do đó, nhiều khi ta tưởng ḿnh vô tội, tưởng ḿnh đạo đức khi thấy ḿnh chưa hề nhúng tay làm điều ǵ ác. Nhưng rất có thể Thiên Chúa vẫn kết án ta là tội lỗi, chỉ v́ ta đă không làm những ǵ ḿnh phải làm. Tuy nhiên, hai người cùng ít làm điều thiện y như nhau, người nào có nhiều khả năng hơn th́ tội người ấy lớn hơn.

 

4.   Càng nhiều khả năng, trách nhiệm càng lớn

 

V́ thế, người có nhiều khả năng, nhiều điều kiện để làm điều thiện, th́ càng phải ư thức trách nhiệm của ḿnh. Thông thường, càng nhiều khả năng, nhiều tài, nhiều của, càng có địa vị cao, chức vụ lớn, càng trí thức, càng giỏi giang, càng được suy tôn, th́ ta càng cảm thấy sung sướng và hănh diện trước mặt người đời, nhất là trước những người kém cỏi hơn ḿnh. Nhưng khi đọc dụ ngôn này, ta càng cảm thấy run sợ trước trách nhiệm của ta. Trong quá khứ, có biết bao trường hợp ta phải ra tay, phải hành động, phải can thiệp, phải cứu giúp, phải lên tiếng bênh vực, phải nói lên sự thật, phải minh oan, phải khuyên can… mà ta đă không làm ǵ cả, đang khi ta có thể làm những điều ấy tốt hơn hữu hiệu hơn ai hết, nhất là khi ta có sứ mạng hay trách nhiệm hành động hay can thiệp. Tệ hơn nữa, ta không hề cảm thấy ḿnh có lỗi ǵ cả, vẫn cứ tự hào ḿnh vô tội, ḿnh đạo đức, và chẳng thấy cần hối hận điều ǵ. Chỉ v́ ta thấy ḿnh không hề làm điều ǵ gian ác! Dụ ngôn này cho thấy quan niệm như thế là sai lầm!

 

Điều ngăn trở khiến ta không muốn là điều thiện, điều cần thiết hoặc ích lợi cho tha nhân, cho xă hội, đó chính là ta thiếu t́nh yêu. T́nh yêu chính là yếu tố thiết yếu nhất của đạo đức, của sự thánh thiện. Chính t́nh yêu làm ta nên giống Thiên Chúa hơn bất kỳ điều ǵ khác, v́ bản chất của Thiên Chúa là t́nh yêu (x. 1Ga 4,8.16). Nhưng rất nhiều Kitô hữu lại quan niệm cốt yếu của đạo đức hay thánh thiện là ở một điều ǵ khác: kẻ th́ bảo hệ tại việc giữ luật lệ cho hoàn hảo, người cho rằng hệ tại việc cầu nguyện cho nhiều, kẻ khác cho rằng hệ tại việc thực hành chăm chỉ các nghi thức tôn giáo, kẻ khác nữa cho rằng hệ tại làm điều tốt này việc tốt kia… Thật ra, tất cả những chuyện ấy đều tốt, nhưng chúng chỉ là phương tiện để giúp ta h́nh thành hay củng cố t́nh yêu trong ḷng ta. Nếu chúng không nhắm hay không đạt được mục đích ấy th́ chúng đều trở thành vô ích. Thánh Phaolô xác định điều ấy: «Giả như tôi có đem hết gia tài cơ nghiệp mà bố thí, hay nộp cả thân xác tôi để chịu thiêu đốt, mà không có đức mến, th́ cũng chẳng ích ǵ cho tôi» (1Cr 13:3)

 

III. CẦU NGUYỆN

 

Lạy Cha, con được Cha ban cho biết bao ơn huệ, thậm chí hơn rất nhiều người. Thế mà con chỉ biết cám ơn Cha, ca tụng t́nh yêu thương của Cha, chứ không hề nghĩ đến trách nhiệm phải sử dụng những ơn huệ ấy để làm ích lợi cho Cha, cho Giáo Hội, cho xă hội và tha nhân chung quanh con. Biết bao lần lương tâm và t́nh yêu trong con đ̣i buộc con phải ra tay cứu giúp, bênh vực, minh oan cho người khác, nhưng con đă không làm. Xin giúp con nhận ra đó là tội lỗi. Con chưa hề có ư thức tội lỗi về những việc phải làm mà không làm. Xin tha thứ cho con. Con cảm thấy cần phải sám hối và thay đổi lại quan niệm của con.

 

 

Nguyễn Chính Kết

 

 

 

Tin Tức - B́nh Luận     Vinh Danh QLVNCH     Audio Files     Tham Khảo     Văn Học Nghệ Thuật     Trang Chính