Đài Bắc dàn trận xe tăng pḥng Bắc Kinh “cắn trộm”

 

Nguyễn Chương MT

 

 

Từ hôm thứ Tư 25/3, xe tăng xuất hiện tuần tiễu trên đường phố ở khu vực Yilan county (Nghi Lan). Giữa lúc đang phải đối phố trước đại dịch Vũ Hán (Wuhan_coronavi.rus pandemic), t́nh báo Đài Loan phát hiện Trung cộng có âm mưu quấy phá.

 

Trước đó, phi cơ của Trung cộng đă lén lút thâm nhập khu vực nhận diện pḥng không của Đài Loan, vào ban đêm. Chánh phủ Đài Bắc đă lập tức hạ lịnh cho máy bay tiêm kích ngăn chặn, cảnh báo phải rời khỏi không phận của Đài Loan (Trung Hoa dân quốc).

 

Trong những ngày này, Đài Loan cho dàn trận xe tăng loại M60A3 để có thể bẻ găy mưu đồ của Bắc Kinh.

 

Lúc Trung cộng c̣n lúng túng trước đại dịch, thế giới t́m cách giúp đỡ người dân sống trên lănh thổ Trung cộng.

 

NHƯNG, khi dịch bệnh bùng phát tại nhiều quốc gia, chế độ Bắc Kinh lại kích động dân chúng ăn mừng trước thảm họa đang xảy ra tại Mỹ, Nhựt... Quả là không c̣n sự khốn nạn và ti tiện nào bằng tập đoàn ở Trung Nam Hải (Bắc Kinh)!

 

Dĩ nhiên, không “dễ nuốt” Đài Loan chút nào, Hạm đội Thái B́nh Dương đang túc trực ngoài khơi để hỗ trợ cho đồng minh Đài Loan.

 

 

Nguyễn Chương MT

(đọc chi tiết trên Taiwan News: https://www.taiwannews.com.tw/en/news/3904766)

 

 

 

 

 

 

 

Tin Tức - B́nh Luận     Vinh Danh QLVNCH     Audio Files     Tham Khảo     Văn Học Nghệ Thuật     Trang Chính