Huỳnh Tấn Mẫm  ngụy biện khi cho rằng: Chúng ta tin tưỞng sẼ giỮ đưỢc đỘc lẬp tỰ do, sẼ bẢo vỆ đưỢc giang sơn v́ chúng ta có 2 điỀu quan trỌng: “MỘt là CHÚNG TA CÓ CHÍNH NGHĨA."

 

 

Ta có chính nghĩa?

 

 

Ôi, hai từ CHÍNH NGHĨA!

Chỉ v́ mi mà ta tan cửa nát nhà

Chỉ v́ mi mà ta tù đầy lao khổ

Chỉ v́ mi mà ta trần trụi tô hô

Bị lột sạch phơi bác Hồ trơ tráo

 

Cũng chính v́ Chính Nhân Chính Nghĩa

Mà bao người bỏ mạng trong tù

Nhốt cái Nhân Quyền vĩnh viễn muôn thu

Ai nói Tự Do là kẻ thù, phản động

 

"Ta có Chính Nghĩa" với Công Hàm Bán Nước

"Ta có Chính Nghĩa" khi bán cả Hoàng Trường Sa

"Ta có Chính Nghĩa" khi rước giặc vào nhà

"Ta có Chính Nghĩa' khi ngợi ca "T́nh hữu Nghị"

 

Huỳnh Tấn Mẫm, hăy nói cho ra đạo lư ?

Đạo lư nào đấu tố cả mẹ cha

Đạo lư nào bán đợ cả sơn hà

Đạo lư nào giết vợ bỏ cả con

Đạo lư nào tàn sát  cả người đồng chủng

 

Ai dạy ngươi nói điều Chính Nghĩa ?

Sách vở nào, ngươi hăy nói cho ra

Trí thức các ngươi, ăn cơm Quốc gia

Được giáo dục trong môi trường nhân bản

Lũ phản bội chạy theo Cộng Sản

Hại đồng bào, hại đất nước điêu linh

Tàn hại người ngay đau khổ dân t́nh

Nước mất dần bởi bọn âm binh Đảng Ủy

 

Triệu triệu người đau thương bi lụy

Kiếp làm nô tôi tớ giặc Tàu

Hăy sám hối, cúi mặt gục đầu

Tội bán nước hại dân muôn đời nguyền rũa.

 

 

Ngư Sĩ

 

 

 

 

Tin Tức - B́nh Luận     Vinh Danh QLVNCH     Audio Files     Tham Khảo     Văn Học Nghệ Thuật     Trang Chính