Quốc hận 30 tháng Tư

 

 

 

 


BA MƯƠI THÁNG TƯ đất trời băo lửa
Lửa hận thù ngùn ngụt khắp quê ta
Có nơi nào người bỏ gốc gác quê cha ?
Bỏ xóm làng, khóm tre, bến đ̣ kỷ niệm....

Bỏ ḍng sông ruộng lúa bờ ao...
Đường làng quanh co sáo chiều chất ngất
Bể cả bao la hiễm nghèo trước mặt
Băo táp ngh́n trùng hải tặc bất nhân
Trời hởi ! v́ sao người phải liều thân
Giao số mệnh trên con thuyền bé nhỏ ?

Quê hương rơi vào tay giặc Đỏ
Mất cuộc đời mất cả Tự Do
Xă hội suy đồi đạo lư điêu ngoa
Nói nhân nghĩa tôn thờ dối trá
Bạo lực hận thù giă trá lên ngôi
Ly tán chia ĺa đổ vỡ chia phôi
Phá nát kỹ cương mối giềng ruỗng mục
Biết đến bao đời khôi phục lại niềm tin ?
Khi bạo ác đă hiện nguyên h́nh
“YÊU NƯỚC”, “V̀ DÂN” phất cờ “GIẢI PHÓNG”
Hóa một loài Chiêu Thống rước ngoại xâm
Cả một dân tộc bé cái lầm !
Trao vận mệnh vào tay gian ác
Để quê hương một trời tan tác
Mảnh dư đồ rách nát lạc hồn quê
Để đường về dài vạn dậm lê thê.........
BA MƯƠI THÁNG TƯ ngày ấy lại về
NGÀY QUỐC HẬN trong ḷng con dân Việt.


Ngư Sĩ

 

 

Tin Tức - B́nh Luận     Vinh Danh QLVNCH     Audio Files     Tham Khảo     Văn Học Nghệ Thuật     Trang Chính