Quốc Hận 30 thng Tư

 

 

 


 

 

BA MƯƠI THNG TƯ đất trời bo lửa
Lửa hận th ngn ngụt khắp qu ta
C nơi no người bỏ gốc gc qu cha?
Bỏ xm lng, khm tre, bến đ kỷ niệm...


Bỏ dng sng ruộng la bờ ao...
Đường lng quanh co so chiều chất ngất
Bể cả bao la hiễm ngho trước mặt
Bo tp nghn trng hải tặc bất nhn
Trời hỡi  v sao người phải liều thn
Giao số mệnh trn con thuyền b nhỏ?


Qu hương rơi vo tay giặc Đỏ
Mất cuộc đời mất cả Tự Do
X hội suy đồi đạo l điu ngoa
Ni nhn nghĩa tn thờ dối tr
Bạo lực hận th gi tr ln ngi
Ly tn chia la đổ vỡ chia phi
Ph nt kỹ cương mối giềng ruỗng mục
Biết đến bao đời khi phục lại niềm tin?
Khi bạo c đ hiện nguyn hnh
YU NƯỚC, V DN phất cờ GIẢI PHNG
Ha một loi Chiu Thống rước ngoại xm
Cả một dn tộc b ci lầm!
Trao vận mệnh vo tay gian c
Để qu hương một trời tan tc
Mảnh dư đồ rch nt lạc hồn qu
Để đường về di vạn dậm l th...
BA MƯƠI THNG TƯ ngy ấy lại về
NGY QUỐC HẬN trong lng con dn Việt.Ngư Sĩ

 

 

 

Tin Tức - Bnh Luận     Vinh Danh QLVNCH     Audio Files     Tham Khảo     Văn Học Nghệ Thuật     Trang Chnh