Hy giữ lửa đấu tranh... !

 

 

 

Cửa đ mở rước giặc vo đất Mẹ

Vn Đồn, Ph Quốc đến Bắc Văn Phong

Chng đ bn đợ đất nước cha ng

Chn mươi chn năm qua ba thế hệ

 

Lũ Ba Đnh ci đầu thn ti tớ

V vinh thn đnh đổi cả giang sơn

Trọng-Phc-Quang-Ngn cả nước căm hờn

Lời truyền hịch chờ ngy đem treo cổ !..

 

Rầm rập xuống đường Si Gn mở lộ

Tiếng h reo vang dội cc ng đường...

Dẹp ngay Đặc Khu đả đảo Bắc Phương !!

Lửa phẫn nộ ... khng cn g để sợ..!

 

Muốn đuổi giặc Tu, bảo tồn ngọn lửa

Lật đổ bạo quyền diệt lũ tay sai

Triệu người xuống đường chng sẽ khiếp oai

Như sng cuộn triều dng trn thc lũ

 

Lửa đấu tranh truyền lan lm lịch sử

Nước vỡ bờ cuốn ht bọn m binh

Chuyển ngọn lửa thnh sức mạnh v hnh

Ph xiềng xch dn Nam quyền tự chủ

 

Hy giữ lửa đấu tranh lun thắp sng

Nối vng tay từ mun vạn tấm lng

Cất tiếng ht vang: Dn thề ni KHNG ..!

KHNG bn nước, KHNG ci đầu nhục...!

 

 

Ngư Sĩ

 

 

 

Tin Tức - Bnh Luận     Vinh Danh QLVNCH     Audio Files     Tham Khảo     Văn Học Nghệ Thuật     Trang Chnh