Ci C ở đu cũng c, c con người l c cả C lẫn THIỆN trong từng c nhn.
Nhưng Cộng Sản l TỘI C TẬP THỂ, C C HỆ THỐNG, C TRONG CHỦ THUYẾT, C TRONG BẢN CHẤT, C CẢ CHẾ ĐỘ, C TRONG PHƯƠNG THỨC HNH ĐỘNG, C C CHỦ TM, C NẰM TRONG CHỦ ĐCH v nhất l ... TỘI C TRƯỜNG KỲ TỪ NGY THNH LẬP ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM.

Tm lại, Cộng Sản chnh l thủ phạm gy ra TỘI C CHỐNG NHN LOẠI.

 

*   *   *

 


Cn Cộng sản....

 


Cn Cộng Sản ta vẫn cn phải chống
Chống tới chiều chống mi tận thin thu
Nếu hỏi ti rằng sao chống mi ư?
Chống kẻ Bạo c đi tm lẽ sống

Chống kẻ coi mạng người như cỏ rc
Đnh đập nhục hnh p bức nh t
Luật php l tao bạo lực cn đồ
Một lũ Quan Tham cướp nh cướp đất

Chống những kẻ ci đầu ln giặc Bắc
Đem bn rừng bn biển-đảo qu hương
Ni sng bao thế hệ đổ mu xương
Mới c được mảnh giang sơn Hồng Lạc

Ta chống Cộng khng v th hận cũ
Chống v những tội c ngập mu xương
Ph nt kỷ cương đảo ngược lun thường
X hội dối lừa cn đồ một lũ

Cn Cộng Sản đừng mong xy dựng nước
Tm bảy năm qua xương mu chất chồng
Lấy hận th giết chc tế Cờ Hồng
Dn n lệ Đảng ăn trn ngồi trước

Kẻ th của ta: Bạo Quyền Cộng Sản
Mục tiu của ta: hang ổ Vong N
Hy dồn sức đập thẳng đm tội đồ
Diệt Cộng Sản, cho tương lai tươi sng

Diệt Cộng Sản để cứu nguy đất nước
L cội nguồn bao Tội c đau thương
L kẻ tay sai lũ giặc Bắc phương
L thủ phạm gy nguy cơ diệt tộc......

Diệt Cộng Sản như diệt loi cỏ dại *
Loi độc trng tn ph giữa cuộc đời
Loi diệt chủng gieo rắc mu xương phơi
Loi d th x xc thy đồng loại.....Ngư Sĩ
*Tm Lời Đức Đạt Lai Lạt Ma Ty Tạng

 

 

 

Tin Tức - Bnh Luận     Vinh Danh QLVNCH     Audio Files     Tham Khảo     Văn Học Nghệ Thuật     Trang Chnh