Để kỷ niệm trận hải chiến Hoàng Sa 19-1-1974.

Các anh hùng hải quân VNCH đă tử chiến với kẻ thù xâm lược Bắc phương.

Một chứng tích hào hùng tiếp nối bước cha ông bảo vệ đất trời biển đảo của Quân Lực VNCH.

 

 

 

 

Chứng tích Hoàng Sa

 

 

Bốn bốn năm rồi Hoàng Sa c̣n đó

Những Anh Hùng trọn nghĩa giữ quê hương

Các ANH hy sinh không tiếc máu xương

Góp trang sử chống ngoại xâm Tàu Đỏ

 

Trận chiến Hoàng Sa MIỀN NAM giữ nước

Anh dũng hiên ngang chống trả giặc thù

Lịch sử muôn đời mười chín Bảy Tư (19-1-1974)

Là chứng tích bọn Bắc Phương xâm lược

 

Trận chiến Hoàng Sa nêu cao Chính Nghĩa

Ngày quân Nam tiếp nối chí cha ông

Ngụy Văn Thà quyết tử giữ Biển Đông

Anh hùng tử xả thân nơi chiến địa

 

Như Hoàng Diệu mất thành thà tuẫn tiết

*"Ngũ Hổ Tướng" Miền Nam tử theo thành

Giữ một ḷng trung tṛn vẹn thanh danh

Bảy tư chiến sĩ hy sinh oanh liệt

 

Hăy trả lại ta vùng trời biển đảo

Nơi anh hùng tử sĩ giữ Hoàng Sa

Dấu tích c̣n đây sóng bể phong ba

Nơi an giấc Hạm Ḱnh Ngư Nhật Tảo (HQ10).

 

 

Ngư Sĩ

 

*Ngũ Hổ Tướng : Tướng Nguyễn Khoa Nam, Lê Văn Hưng, Lê Nguyên Vỹ, Trần Văn Hai, Phạm Văn Phú.

 

 

Tin Tức - B́nh Luận     Vinh Danh QLVNCH     Audio Files     Tham Khảo     Văn Học Nghệ Thuật     Trang Chính