KẾT QUẢ ĐIỀU TRA:

BẢN PHÚC TR̀NH CỦA ỦY BAN ĐIỀU TRA LHQ XÁC NHẬN

 VIỆT NAM CỌNG H̉A

 KHÔNG CÓ KỲ THỊ PHẬT GIÁO VN
 

Ngô Văn Giai

 

 

Sau một thời gian 2 tuần điều tra, phái đoàn điều tra của LHQ đă phúc tŕnh với kết luận như sau:

 

1)- CPVNCH đă tận t́nh hợp tác với phái đoàn; phái đoàn có thể đi bất cứ nơi đâu mà họ muốn. Phái đoàn cũng đă tiếp xúc và lấy lời khai tất cả các nhân chứng mà họ thấy cần thiết.

 

2)- Đây là lần đầu tiên mà LHQ thực hiện một cuộc điều tra tại chỗ về một chính phủ bị tố cáo vi phạm nhân quyền, nhưng không phải là do yêu cầu của LHQ, mà lại do lời mời của chính phủ đó.

 

3)- Chính phủ của TT. NĐD đă tạo cho phái đoàn điều tra một cảm tưởng rằng chính phủ sẵn sàng sửa chữa những sai lầm nếu đă phạm phải, cũng như chính phủ của TT Diệm tin chắc rằng những sự kiện căn bản sẽ chứng minh rằng chính phủ không có lỗi.

 

4)- Ông Đại Sứ Volio phái đoàn điều tra của LHQ đă kể lại một số chi tiết khi nghe lời khai của một người dự định t́nh nguyện tự vận bằng cách tự thiêu như sau: 

 

“Có một vị sư trẻ mới 19 tuổi, khai với phái đoàn điều tra rằng, ông ta được một số sư săi khuyến khích tự thiêu v́ Ḥa Thượng Hội Chủ Phật Giáo Thích Tịnh Khiết đă bị giết, hằng trăm Phật tử đă bị chính quyền d́m chết dưới sông Sài g̣n, nhiều ni cô đă bị mổ bụng, và chùa Xá Lợi đă bị đốt cháy. Nhà sư 19 tuổi nầy được yêu cầu t́nh nguyện hy sinh tự vận v́ Phật giáo, và được bảo đảm rằng ông ta sẽ được cho uống thuốc để không bị đau đớn, ngoài ra ông ta cũng được đưa 3 bức thư tuyệt mệnh đă được viết sẵn để cho ông ta kư vào. Ông ta bị cảnh sát bắt, ngăn chận cuộc tự thiêu của ông ta và cũng là kịp lúc nhà sư trẻ 19 tuổi nầy biết được những ǵ mà ông ta đă nghe các nhà sư kia kể cho ông chỉ là những chuyện láo khoét bịa đặt, độc ác và hoàn toàn thất thiệt. Tất cả chỉ là để kích động ông mà thôi.”

 

5)- Phái Đoàn cũng đă t́m gặp được một số nhà sư lănh đạo Phật Giáo và thanh niên phật tử mà theo những báo cáo trước đây mà phái đoàn đă nhận được rằng những người nầy đă bị chính quyền của Tổng Thống Diệm giết chết, nay hóa ra đó chỉ là những báo cáo khống, không đúng sự thật.

 

6)- Phái Đoàn không t́m thấy bằng chứng nào xác nhận những báo cáo đă được công bố nói rằng, có những nhà sư đă bị ném từ trên các tầng lầu cao xuống đất vào đêm Thiết quân luật 20/8/1963 khi lực lượng quân đội của chính quyền Tổng Thống Diệm mở cuộc hành quân lục soát chùa Xá Lợi.

 

7)- Thượng Nghị Sĩ Thomas J. Dodd cũng gởi những báo cáo lên Thượng Nghị Sĩ James E. Eastland Chủ Tịch Nội An Thượng Viện ngày 17 tháng 2 năm 1964 những tin tức mà ông ta đă nhận được:

 

“Chúng tôi đă nhận được những báo cáo rằng, chính phủ Diệm đă khủng bố tôn giáo một cách tàn nhẫn đến nỗi những người vô tội đă bị dồn vào thế phải tự vận để phản đối. Nhưng nay tôi thấy sự thật không phải như vậy, mà sự thật là không hề có vấn đề khủng bố ai cả, và cuộc khuấy động nầy căn bản mang tính cách chính trị”.


Ngoài ra, Lời tuyên bố của Thượng Nghị Sĩ Thomas J. Dodd như sau: 

“Những lời buộc tội chế độ Diệm tại Liên Hiệp Quốc không có căn bản, và không chấp nhận được.” Theo ông ta, “những tài liệu tố cáo chất đống, quá nhiều, nhưng tất cả đều không chứng minh được đă có sự kỳ thị tôn giáo hay xâm phạm tự do tôn giáo”.

 

Tóm lại Bản Phúc Tŕnh của Liên Hiệp Quốc đă chính thức kết luận rằng:

 

1)- Tại Việt Nam hoàn toàn không có chính sách kỳ thị áp bức hay khủng bố đối với Phật giáo trên căn bản tôn giáo.

 

2)- Những người khai báo cho phái đoàn biết về vụ nầy thường là chỉ nghe nói lại và tŕnh bày một cách mơ hồ, tổng quát.

 

3)- Mỗi nhân chứng đều cố gắng t́m một bằng chứng cụ thể để tŕnh với phái đoàn, nhưng rốt cuộc chỉ thấy có một vài hành vi lẻ tẻ, nhỏ nhặt, mang tính cách cá nhân mà thôi.

 

4)- V́ vậy căn cứ trên những sự kiện, bằng chứng đưa ra từ các người được phái đoàn phỏng vấn, phái đoàn đi đến kết luận rằng: Tổng thống Ngô Đ́nh Diệm và chính quyền của ông ta không chủ trương chính sách chống Phật Giáo v́ lư do tôn giáo.


Chính Dân Biểu Sablocki của Đảng Dân Chủ thuộc Tiểu bang Wisconsin, Hoa Kỳ, vào ngày 13 tháng 11 năm 1963 tại Hoa Thịnh Đốn đă tuyên bố rằng:

“Dù rằng vụ đảo chánh đă đem lại một đổi thay cho hiện trạng Việt Nam, thế nhưng bản trường tŕnh của Phái đoàn điều tra Liên Hiệp Quốc vẫn có giá trị lịch sử trong việc giải minh vấn đề Phật giáo.”

 

  Kết luận: Phật giáo VN Vu cáo chính phủ VNCH “đàn áp Phật giáo” là thiếu trung thực.


 

Ngô Văn Giai

Cựu Tù nhân Chính Trị Quảng Nam Đà Nẵng

 

 

Tin Tức - B́nh Luận     Vinh Danh QLVNCH     Audio Files     Tham Khảo     Văn Học Nghệ Thuật     Trang Chính