Những thử thách trên con đường đấu tranh

 

(Thân mến gởi các chiến hữu trong và ngoài nước đang dấn thân chống  lại bạo quyền  để mưu cầu một VN không CS cho quê hương và dân tộc Việt Nam)

 

*


Ai thương nước mà không từng nhỏ lệ
Ai xót ṇi mà chẳng phút ưu tư
Từ đất nước đỏ ngầu cơn hồng thủy
Từ quê hương ṇi giống Việt đau nhừ
   *
Th́ có những tấm ḷng luôn khắc khoải
Những con tim luôn giữ lửa Lạc Hồng
Những ng̣i bút đấu tranh không biết mỏi
Những tinh thần dũng cảm cứu non sông
  *
Làm Cộng sản đêm ngày trong run sợ
Bởi móng, nền, thành quách đă lung lay
Bởi họ biết bờ kia rồi nước vỡ
Thác muôn ḍng vàng rực sắc cờ bay...
  *
Để xóa sạch đảng độc tài thống trị
Cho  quê hương ṇi giống được hồi  sinh
Để dựng lại một giang sơn hùng vĩ
Một nước Việt Nam dân chủ, công b́nh !
  *
Nên với đảng, những người yêu đất nước
Yêu giống ṇi mà nhập cuộc đấu tranh
Đảng phải nghiến cho tan tành, suy nhược
Và bôi đen từng ư nguyện chân  thành !!!
  *
Ở trong nước, đảng căm thù, bắt bớ
Người đấu tranh và tự tiện tù người
Nơi hải ngoại cho nằm vùng nằm ổ
Thọc gậy, hỏa mù, tặng mũ, vấy hôi...
   *
Đủ mọi cách đảng điên cuồng đánh phá
Để mong người cùng chiến tuyến ngờ nhau
Thủ đoạn ấy không có ǵ mới lạ
Cho những ai từng trực diện tuyến đầu
   *
Đảng vẫn nhắm những buồng tim lửa bỏng
Những tấm ḷng sắt đá chẳng suy vi
Rồi đảng bắn những mũi tên tẩm độc
Cốt mong sao phá vỡ được thành tŕ !
   *
Đấy, thử thách trên con đường tranh đấu
Của mọi người khi dấn bước đấu tranh
Hăy cảnh giác, loại trừ phần tử xấu
Và cứ hiên ngang  tiếp nhịp quân hành....

 

 

Ngô Minh Hằng

 

 

Tin Tức - B́nh Luận     Vinh Danh QLVNCH     Audio Files     Tham Khảo     Văn Học Nghệ Thuật     Trang Chính