Văn minh và mọi rợ

 

Ngô Du Trung

 

 

Bọn Việt cộng (VC) và tay sai hễ há mơm ra th́ rêu rao “hoà hợp hoà giải, xoá bỏ hận thù”; và luôn mồm vu cáo những người vạch ra bộ mặt gian ác, tráo trở, đạo đức giả của chúng là “nuôi dưỡng hận thù”.

 

Nhưng chính VC mới là bọn nuôi dưỡng hận thù, sống trong hận thù; hận thù từ đời ông, đến đời cha, kéo đến đời cháu; hận thù đời đời và hận thù, trả thù cả với những người đă chết. Tiểu nhân, hèn hạ, đê tiện c̣n thua cả thú vật.

 

Hài cốt của 81 chiến sĩ nhảy dù Việt Nam Cộng Ḥa (VNCH), tử nạn trên chiếc vận tải cơ C123 bị nạn của không lực Hoa Kỳ tại Tuy Hoà 54 năm trước (11-12-1965), được mang về Mỹ để nhận dạng cùng với hài cốt của phi hành đoàn người Mỹ. Sau khi nhận dạng xong, chính phủ Mỹ đề nghị trao 81 hài cốt quân nhân dù VNCH đó về VN an táng, nhưng VC từ chối không nhận.

 

Hài cốt của họ đă được an táng tại California trong một buổi lễ vinh danh và truy điệu thật trang trọng, đầy đủ lễ nghi quân cách Việt-Mỹ, ngày 26-10-2019 vừa qua.

 

Người Mỹ nghĩ ǵ về những quân nhân VNCH đă chết?

 

Cựu TNS Jim Webb, cũng là cựu chiến binh từng tham chiến ở Việt Nam đă nói:

“Chúng ta không chỉ chăm sóc cho những người chết của chúng ta mà c̣n phải chăm sóc cho từng chiến sĩ VNCH đă từng chiến đấu với chúng ta. Những người lính vô danh này xứng đáng được tưởng nhớ v́ danh dự và nhân phẩm của họ.”

 

Người văn minh luôn luôn hành xử văn minh, đầy t́nh người. 

 

Bọn mọi rợ luôn luôn hành xử mọi rợ, vô nhân tính, thua cả thú vật, mọi lúc, mọi nơi, mọi hoàn cảnh.

 

 

Ngô Du Trung

 

 

 

 

 

Tin Tức - B́nh Luận     Vinh Danh QLVNCH     Audio Files     Tham Khảo     Văn Học Nghệ Thuật     Trang Chính