Ngày Quốc Hận 30/04: Nhớ Chiến sĩ Trần Hồng

  

  • H́nh ảnh của một Chiến sĩ Trần Hồng bất khuất bắn nát “Quốc Huy”, đốt cờ  máu trước Sứ quán Cộng sản tại Paris ngày 1.9.2000


Một ngày trước khi Cộng sản Việt Nam ăn mừng “Lễ Quốc Khánh” (2.9), lúc 11 giờ sáng ngày 01.09.2000, để biểu lộ ư chí sắt đá chống sự thống trị tàn bạo gian manh của đảng CSVN tại Việt Nam, chiến sĩ Trần Hồng đă bắn nát “Quốc Huy, Quốc Kỳ” của  Cộng sản Việt Nam và bắn cháy rụi lá Cờ máu tại sào huyệt của chúng ở Paris.


Xin nhắc lại trước đây, vào đúng ngày Quốc Hận Paris 30.4.1996, chiến sĩ Trần Hồng đă dùng xe ủi đất càn quét Sứ quán của Cộng sản Việt Nam ở đường Boileau, Paris Quận 16. Ông bị Cảnh sát bắt giam, nhưng được Ṭa án cho tại ngoại hầu tra ngày 28.05.1996. Nhờ sự vận động ủng hộ của toàn thể cộng đồng Người Việt Quốc gia trên thế giới nói chung, và đặc biệt là tại Pháp nói riêng, ông chỉ bị Pháp kết án tương trưng thôi.

 

 

 

 

 

 

 

Tin Tức - B́nh Luận     Vinh Danh QLVNCH     Audio Files     Tham Khảo     Văn Học Nghệ Thuật     Trang Chính