Hồ việt-gian lại bị bút nô của hắn chửi khéo

 

 

 

 

(chú thích của bút nô việt-gian cộng-sản): Thói quen làm việc, sắp xếp tài liệu gọn gàng, ngăn nắp của Hồ Chủ tịch vẫn không hề thay đổi dù ở nơi đâu.

 

 

* Gọn gàng: chứng tỏ Hồ chí Minh luôn luôn đọc ngược. Nếu quư bạn đọc quan sát lại trong h́nh trên th́ sẽ thấy sự thật hiển nhiên cái ngược của tên đại việt-gian này. (kẻ chụp h́nh đă cố t́nh cho mọi người biết rằng Hồ chí Minh luôn có cái đầu suy nghĩ ngược). Thực dân Nga,Tàu th́ thành "Mẫu quốc, Anh Cả, Anh Hai", nhân dân Việt Nam th́ thành kẻ thù, vợ người th́ cứ tưởng là vợ ḿnh, lănh thổ Việt Nam lại dám đặt tên là Lenin với Kark Mac, cho nên đương nhiên "Ái Quốc" phải là việt-gian!

 

C̣n nhân dân Việt Nam th́ hiểu về Hồ qua những ḍng thơ GHẾ ĐÁ từ trước 1975. Xin phép được trích một số bài và đoạn thơ của tác giả Việt Thường:

 

Đảng lợn dê

 

Lê Duẩn ba vợ, ba nhà

Mỗi người riêng ở một ṭa khang trang

Vợ cả già xấu, tính ngang

Vợ ba trẻ đẹp, hai đàng ghen nhau

  

....  

Đến như “đạo đức” họ Hồ

Thế mà hắn cũng dăm cô nhân t́nh

Cẩn, Thập, Mỹ nên hiển vinh

Cũng v́ được hắn làm t́nh nhiều phen

Dê theo đường cũ đă quen

Từ trên xuống dưới lèm nhèm như nhau

Nói th́ đạo đức cao sâu

Làm th́ ra lũ đầu trâu mặt người

Nói th́ cách mạng đổi đời

Làm th́ đói khổ gấp mười thực dân!

Chết c̣n ướp xác, xây lăng

Lễ nghi bày đặt trăm phần xa hoa

Các vua phong kiến thua xa

Đổi đời “cách mạng” hóa là chủ nô

Ḷi đuôi đầy tớ Nga-xô

Buôn xương, bán máu giặc Hồ gian manh

Tượng, bia rồi cũng tan tành

Miệng dân mới thực sử xanh ngàn đời

Lăng xây, xác ướp lỗi thời

Ngàn năm c̣n để cho đời cười chê

Đúng là đảng lũ lợn dê!!!

 

 

Lăng Hồ

 

“Cũng lăng, cũng lính, cũng kèn đng

Xác ướp da xương, tim óc không

Nằm quan tài kính cho người ngắm

Xác nhắm mắt nghiền chẳng dám trông

Sở thú kề gần dăm bảy bước

Thú người, người thú nực cười không!!!”

 

 

Họ Hồ có cái mặt mo

Bắc-kinh xin đổi ba ḅ, chín trâu

Hồ rằng Hồ chẳng lấy trâu

Nga-xô xin đổi một xâu cá mè

Hồ rằng Hồ chẳng lấy mè

Bắc-kinh xin đổi một bè gỗ lim

Hồ rằng Hồ chẳng lấy lim

Nga-xô xin đổi đôi chim đồi mồi

Hồ rằng Hồ chẳng lấy mồi

Bắc-kinh xin đổi máu tươi: Hồ cười

Nga-xô thêm “tư” thịt người Việt Nam

Mặt mo! Hồ đúng Việt gian!!!”

 

 

Hồ nói láo hơn cuội

 

"Họ Hồ ra đứng ngắm trăng
Thấy chú Cuội nằm dưới gốc cây đa
Họ Hồ mới gọi Cuội ta
Rủ thi nói láo xem là ai hơn
Nghe Hồ miệng nói ngọt trơn
Cuội vội quỳ xuống xin tôn làm thầy"

 

Cho nên cái nh́n của người dân Việt Nam hoàn toàn khác với tập đoàn việt-gian cộng-sản và lũ bút nô cũng như những tên muốn theo đóm ăn tàn trong các đảng phái ma trơi ở hải ngoại và lũ cuội ở trong nước.

 

 

Nam Nhân (Quân nhân QLVNCH)

19/05/2011

 

 

Tin Tức - B́nh Luận     Vinh Danh QLVNCH     Audio Files     Tham Khảo     Văn Học Nghệ Thuật     Trang Chính