Việt cộng phải bị tiêu diệt

 

 

Thưa quư vị, quư bạn,

 

Tin từ người nhà của tôi từ Sài G̣n cho biết: “Nói chung, VC lưu manh không đàn áp dân chúng đi biểu t́nh, một cách công khai, lộ liễu, như trước đây, sợ phóng viên quốc tế chụp h́nh, đưa lên báo. Nhưng chúng dùng thủ đoạn tinh vi, xảo quyệt hơn: cho Công an ch́m theo dơi những ai đứng ra tổ chức biểu t́nh, và ban đêm, ập vào nhà, bắt đem vào bót đánh đập, tra tấn dă man. Sáng hôm sau, bắt lên tivi, xin lỗi rằng đă ‘ngu dại, bồng bột bị bọn phản động lừa phỉnh, dụ dỗ, làm điều xấu’ v.v…”

 

 

 

Như Yeltsin tuyên bố, chế độ Cộng sản không có thể sửa đổi, mà chỉ phải bị tiêu diệt mà thôi. Nhưng ai sẽ tiêu diệt, cụ thể, bọn VC khốn kiếp hiện nay, trong khi chúng ta, ở xa, chỉ có thể yểm trợ tinh thần? Đó chính là nhân dân, với sự hỗ trợ của quân đội trong nước.

 

 

Cầu xin Thượng Đế mở mắt, mở ḷng cho các tướng lănh VC, đang chỉ huy các lực lượng quân đội, ư thức được nhiệm vụ cao cả của ḿnh trước hiểm họa mất nước, để cùng với toàn dân, noi gương những tiền nhân anh hùng, Hai Bà Trưng, Trần Hưng Đạo, Lư Thường Kiệt, Lê Lợi, Nguyễn Huệ…, hợp đồng đứng lên lật đổ bọn bạo quyền Việt Cộng bán nước và bọn Tàu Cộng xâm lược.

 

Xin Thượng Đế hăy phù hộ nước Việt Nam khốn khổ của chúng con dưới ách bạo tàn của Việt Cộng và Tàu Cộng.

 

 

NLGO

 

 

 

Tin Tức - B́nh Luận     Vinh Danh QLVNCH     Audio Files     Tham Khảo     Văn Học Nghệ Thuật     Trang Chính