Sắc lệnh về quần đảo Hoàng Sa

 

Mưa Nguồn

 

 

Đâu cần phải la lô, hô phong hoán vũ là “BỘ PHẬN KHÔNG THỂ TÁCH RỜI” hay cái chi chi chành chành ǵ đó tương tự th́ thiên hạ mới biết cái đó là của ḿnh sao. Thật quái đản. V́ không làm chủ được nên chúng mới có thái độ vơ vào làm của ḿnh kiểu như “gái đĩ già mồm” vậy mà.


Cứ tự nhiên, thoải mái tất cả bằng công văn đầy đủ thủ tục hành chánh pháp lư. Lại đơn giản chỉ có mảnh giấy khổ 8.5" x 11" nhưng chứa trong đó cả một hệ thống Chủ quyền Quốc Gia thiêng liêng. Chẳng cần phải rộng họng làm chi cho má nó khinh. Có phải đó là thái độ, tư cách (behavior) của bậc chính nhân quân tử, của những người có tư cách, có học thức, có giáo dục làm việc đường hoàng công khai. Chẳng phải lén lút sự ǵ. Vả lại chỉ mảnh giấy con con cũng đă nói đủ rồi. Lọ là phải nhiều lời, vô ích. Có con dấu làm bằng đủ chưa?!.

 


MỘT SẮC LỊNH NĂM 1961 CỦA Tổng Thống Việt Nam Cộng Ḥa NGÔ Đ̀NH DIỆM VỀ QUẦN ĐẢO HOÀNG SA !

 

 

 

05/08/2018

Mưa Nguồn

 

 

Tin Tức - B́nh Luận     Vinh Danh QLVNCH     Audio Files     Tham Khảo     Văn Học Nghệ Thuật     Trang Chính