TĐ2/TQLC và những biến cố Chính trị

 

MX Cổ Tấn Tinh Châu

 


Đảo chính năm 1960


Đây là cuộc đảo chính Quân sự đầu tiên tại Việt Nam Cộng Ḥa do một nhóm Sĩ quan chủ trương trong đó có Trung Tá Vương Văn Đông, Tr/Tá Nguyễn Triệu Hồng (Tử thương tại Tổng Nha Cảnh Sát) Th/T Nguyễn Văn Lộc, Th/T Phan Trọng Chinh, Th/Tá Phạm Văn Liễu và Đại Tá Nguyễn Chánh Thi.


Vào đầu tháng 11 năm 1960, Tiểu Đoàn 2/TQLC đang hành quân tại quận Vĩnh Châu, Tỉnh Bạc Liêu. Ngày 11 tháng 11, 1960 khoảng 07: 00 giờ sáng, Ban Truyền Tin đại đội báo cho tôi biết Đài phát thanh vừa thông báo: “Tổng Thống Ngô Đ́nh Diệm gọi Đại Tá Trần Thiện Khiêm, Tư lệnh Quân Khu 5, (Sau này đổi thành Vùng 4 Chiến Thuật rồi Quân Khu 4) về Saigon cứu giá, cứ 5 hay 10 phút th́ lệnh cứu giá được lặp lai. Lối 30 phút sau TĐT/TĐ2 là Trung Úy Dương Hạnh Phước nhận được lệnh của CHT/TQLC là Thiếu Tá Lê Nguyên Khang cho TĐ di chuyển về Cần Thơ. Khi đến Cần Thơ, Trung Úy Phước nhận lệnh tiếp của Th/Tá Lê Nguyên Khang là đem Tiểu Đoàn 2 về Saigon theo đoàn xe của Tư Lệnh Quân Khu 5.

 

Đến Mỹ Tho đoàn xe được lệnh dừng lại để chờ Thiết Giáp của Thiếu Tá Lâm Quang Thơ, (Tiểu khu trưởng Mỹ Tho kiêm Trung đoàn trưởng Thiết Giáp) cùng tiến về Saigon. Về đến Phú Lâm, toán quân BB đi đầu của của Quân Khu 5 bị một đơn vị Nhảy Dù chận lại, kế đó có lệnh tất cả đoàn xe lui lại khoảng 1 cây số. Tôi thấy pháo binh trong đoàn xe mở đội h́nh và bắn vào toán quân Nhảy Dù.

 

(Sau này tôi được biết ĐĐ Nhảy Dù ở Phú Lâm có một vài anh em chết và bị thương, trong đó có Trung Úy Nhâm ĐĐT Nhảy Dù bị thương v́ pháo binh. Năm 1964 Đại Úy Nhâm là Tiểu Đoàn Trưởng TĐ7 Dù tử trận ở Đồng Xoài).


Khoảng 20 phút sau TĐ2/TQLC được lệnh lên dẫn đầu, đoàn xe tiếp tục lên đường, từ Chợ Lớn đến Saigon dân chúng hai bên đường hoan hô và vui mừng. Không biết là họ hoan hô đảo chính hay hoan hô chống đảo chính.


Khoảng 4 giờ chiều ngày 11 tháng 11, 1960, đơn vị đầu tiên trong đoàn quân “cứu giá” của Đại Tá Trần Thiện Khiêm, tư lệnh Quân Khu 5 về tới Dinh Độc Lập là Tiểu Đoàn 2 TQLC.


Trung Úy Dương Hạnh Phước TĐT cùng Thiếu tá Chỉ huy trưởng TQLC Lê Nguyên Khang vào dinh Độc Lập. Trong Dinh đă có 2 Đại đội của TĐ3/TQLC rồi (**).Sau đó tôi được gọi vào dinh nhận lệnh của TĐT/TĐ2 hướng dẫn các đại đội đóng quân dọc theo dăy nhà trước Dinh Độc Lập. Trong Dinh tôi thấy 3 anh Nhảy Dù chết gần cột cờ, 2 anh khác chết bên bực thềm bước vào cửa Dinh. Thời gian ngắn sau, đoàn chiến xa của Thiếu Tá Thơ đến và dàn đội h́nh trên băi cỏ phía sau nhà thờ Đức Bà. C̣n BB và PB không biết đóng quân nơi nào. Bên trong Dinh Độc Lập có 2 Đại đội của TĐ3/TQLC đang bố trí quân dọc hàng rào sắt theo đường Công Lư và đường Hồng Thập Tự.


(** Tại sao có 2 ĐĐ/TĐ3 trong dinh ĐL. Theo lời Saigon Tôn Thất Soạn cho biết th́ hiện ông giữ 6 trang bút tích của cố Trg/Tướng LNK th́ TĐT/TĐ. 3 là Đ/Úy Nguyễn Kiên Hùng bị móc nối theo phe đảo chánh của Vương Văn Đông. V́ không đủ xe để đi chuyển cả Tiểu đoàn nên Đ/Úy Nguyễn Kiên Hùng dẫn 2 Đại đội đi trước, c̣n TĐP là Đ/Úy Mă Viết Bằng th́ ở lại chờ xe trở về đón. Trong khi chờ xe đến đón th́ Đ/Úy Mă Viết Bằng nhận được lệnh trực tiếp của Tư Lệnh HQVN là Trg/Tá Hồ Tấn Quyền (V́ lúc đó TQLC c̣n thuộc quyền Chỉ huy của HQ) đưa quân vào Dinh ĐL để bảo vệ TT NĐD. Sau khi phe đảo chánh thất bại th́ Đ/Úy Mă Viết Bằng làm TĐT/TĐ3/TQLC. Nguyên nhân và hậu quả của sự kiện TĐ3 một nửa theo phe đảo chánh TT Ngô Đ́nh Diệm, một nửa vào Dinh bảo vệ TT Ngô Đ́nh Diệm không nằm trong bài viết này.)


Khoảng 20:00 giờ ngày 11 tháng 11, 1960 cuộc thương thảo giữa chính quyền và lực lượng đảo chính được diễn ra ngay trên đường Thống Nhất, phía sau Nhà thờ Đức Bà. Phe đảo chính cử Trung Tá Vương Văn Đông làm đại diện, c̣n bên chính quyền là Thiếu Tướng Nguyễn Khánh. Hai bên thảo luận nhau khoảng một tiếng th́ Tướng Khánh vào Dinh, sau đó chừng 15 phút Tướng Khánh trở ra thảo luận tiếp lối 1 tiếng nữa th́ Trung Tá Đông lên xe về thành Cộng Ḥa.


Sáng ngày 12 tháng 11 có một số thiết giáp vào dinh bố trí chung với 2 Đại đội của TĐ3/TQLC. Bỗng một loạt súng đại liên từ xe Thiết giáp trên đường Hồng Thập Tự bắn vào Dinh làm chết và bị thương 3, 4 anh em TQLC. Lập tức, chiến xa và TQLC trong Dinh bắn trả vang rền.


Lúc này hai bên Đại lộ Thống Nhất phía sau nhà thờ Đức Bà dân chúng đang công kênh Đại Tá Nguyễn Chánh Thi đi quanh nhà thờ với nhiều biểu ngữ chống Tổng Thống Ngô Đ́nh Diệm. Tiếp theo loạt súng của TQLC, chiến xa của Thiếu Tá Lâm Quang Thơ đă nổ Đại liên chỉ thiên lên những tàn cây ở phía trước dinh ĐL để áp đảo tinh thần. Những cành cây gẫy đổ và tiếng đạn nổ làm đám biểu t́nh hốt hoảng, không ai bảo ai, tất cả vất bỏ biểu ngữ, giày dép mà chạy tán loạn, kể như giải tán luôn.


Ngày 13 tháng 11, TĐ2/TQLC được lệnh rời Dinh ĐL và vào sân Tao Đàn đóng quân trong sân đá banh giáp với bờ tường sau của Dinh Độc Lập làm trừ bị cho Phủ Tổng Thống, cứ mỗi chiều TĐ2 phải di chuyển từ Thủy Xưởng Miền Đông (Trong trại Cửu Long) đến vườn Tao Đàn để giữ an ninh Dinh ĐL trong thời gian khoảng một tháng. Sau đó TĐ2 được trả về hậu cứ với sinh hoạt b́nh thường.


Đảo chính năm 1963


Tôi là TĐP/TĐ2/TQLC vừa đi học khóa Chỉ Huy về và c̣n đang trong thời gian nghỉ phép, nhưng nghe tin tức có “biến động” nên sáng sớm ngày 1 tháng 11, 1963 tôi vào hậu cứ TĐ2 tại Tam Hà, Thủ Đức để thăm TĐT/TĐ 2 là Đại Úy Nguyễn Thành Yên, nhưng khi đến nơi th́ Đại Úy Khái, ĐĐT/ĐĐCH cho biết là Tổng Tham Mưu đă gọi Đại Úy Yên lên họp rồi. Tôi không biết có chuyện ǵ quan trọng mà TTM lại gọi Đ/Úy Yên nên tôi nán ở lại Tiểu đoàn để chờ anh Yên trở về cho biết t́nh h́nh. Nhưng măi tới chiều tôi vẫn chưa thấy TĐT về th́ ngay buổi chiều đó, TĐ2 lại nhận lệnh của Thiếu Tá Nguyễn Bá Liên TMT/TQLC là TĐ2 phải di chuyển ngay từ trại Tam Hà, Thủ Đức về Chợ Lớn tŕnh diện. TĐT c̣n đang “họp” ở TTM chưa về, không liên lạc được với ông, tuy tôi c̣n đang trong thời gian nghỉ phép, nhưng với tư cách là TĐP tôi không thể làm ǵ khác hơn là cho thổi kèn tập họp Tiểu đoàn để thi hành lệnh của TMT/TQLC. Trên đường xa lộ đoạn giữa Thủ Đức và Gia Định, TĐ2/TQLC bị Sư Đoàn 5 chận lại. Tôi hỏi Thiếu tá Chỉ huy đơn vị này:


- Lư do ǵ chận Tiểu đoàn của tôi?


Ông ta cho biết là phải có lệnh của Tư lệnh Sư Đoàn 5 là Đại Tá Nguyễn Văn Thiệu mới được qua, và ông ta hỏi lư do tôi di chuyển?


Tôi cho ông ta biết tôi thi hành lệnh của Thiếu Tá Nguyễn Bá Liên tham mưu trưởng TQLC về tŕnh diện Chiến đoàn. Ông ta liên lạc với nơi nào đó và chừng 5 phút sau th́ TĐ2 tiếp tục di chuyển vào Chợ Lớn. Tôi vào tŕnh diện Thiếu Tá Nguyễn Bá Liên TMT/TQLC và TĐ2 được chỉ định làm đơn vị trừ bị, đóng quân cách BCH Chiến Đoàn chừng 5, 6 trăm thước.


(Theo ghi nhận của Saigon Tôn Thất Soạn th́ Trung Tá Lê Nguyên Khang, TL/TQLC v́ lư do nào đó không xuất hiện nên Th/Tá Nguyễn Bá Liên TLP kiêm TMT Chỉ huy một lực lượng TQLC gồm TĐ1 và TĐ2, sơ khởi gọi là tăng phái hành quân cho QĐ3/V3CT, nhưng sau đó th́ trực tiếp tham gia vào lực lượng đảo chánh. Những tài liệu và hồi kư chính trị sau 1963 càng xác nhận rơ điều đó. Thiếu tá Nguyễn Bá Liên là cháu của Đại Tá Đỗ Mậu, một trong những người chủ trương đảo chánh, nên Th/Tá Liên bị (được) chú móc nối theo đảo chánh. Làm chính trị th́ phải bảo mật đối với người không cùng phe nên chuyện giữa TL/LNK và TLP/NBL cũng là lẽ thường và đôi khi c̣n thủ tiêu nhau như chúng ta đă thấy trong những cuộc đảo chánh. Nhưng cái đẹp ở đây là sau đảo chánh 1963, Tr/Tá Lê Nguyên Khang vẫn b́nh an và đă được thăng cấp Đại tá và đi làm tùy viên Quân sự tại Phi Luật Tân, c̣n Th/Tá Nguyễn Bá Liên được thăng Trung tá và làm TL/TQLC, Đại Úy Trần Văn Nhựt được thăng Thiếu tá và làm TLP kiêm TMT/TQLC.)


Sau đó tôi được lệnh đưa một Đại đội lên giữ an ninh khu pḥng làm việc của các Tướng lănh trên TTM. Lúc đó tại pḥng Hành quân của BCH Chiến Đoàn TQLC gồm có Thiếu Tá Liên, Đại Úy Trần Văn Nhựt TĐT/TĐ1/TQLC, c̣n có sự hiện diện của Trung Tá Phạm Ngọc Thảo (tôi chỉ biết Phạm Ngọc Thảo là một Hồi chánh viên, được đồng hóa cấp bậc Đại úy, làm công cán ủy viên của Phủ Tổng Thống, sau đó khi lên Thiếu tá th́ ông ta được giữ chức vụ Tỉnh trưởng kiêm TKT Kiến Ḥa.)


Lối 19: 00 giờ ngày 1 tháng 11, có 2 xe GMC chở Lực Lượng Đặc Biệt bị TĐ2 chận lại, Đại Úy Đại vào gặp tôi (bạn cùng khóa), nên chỉ thăm hỏi nhau, sau khi liên lạc với BCH Chiến Đoàn TQLC tôi cho đoàn xe LLĐB tiếp tục di chuyển về doanh trại.


Khoảng 20:00 giờ ngày 1 tháng 11, 1963, Đại Tá Nguyễn Văn Thiệu chỉ thị TQLC xuất phát. Đại Úy Lê Hằng Minh TĐT/TĐ4/TQLC đem quân tấn công vào Dinh Gia Long. Đến hừng sáng ngày 2 tháng 11, 1963 th́ TĐ4 đă làm chủ t́nh h́nh trong Dinh. Lối 11:00 giờ ngày 2 tháng 11, 1963 TĐ4 được lệnh rút ra khỏi Dinh Gia Long và TĐ2 có lệnh của TMT là Th/Tá Nguyễn Bá Liên vào Dinh GL thay thế cho TĐ4.


Xin trích dẫn Email của Saigon để biết sơ qua về TĐ4:


SG: Chiều ngay 1 tháng 11, 1963, TĐ4 được lệnh tấn công vào Dinh Gia Long, cánh A do Tiểu Đoàn Trưởng Lê Hằng Minh chỉ huy, cánh B do TĐP Tôn Thất Soạn chi huy, v́ ở cách xa nhau, nên SG chỉ nhận lệnh của TĐT/LHM tấn công vào Dinh Gia long rạng sáng ngày 2 tháng 11, 1963 nên SG không biết lịnh này TĐT/LHM nhận trực tiếp của ai?


Tuy Tiểu đoàn đang pḥng thủ ở Dinh Gia Long, nhưng khi nghe máy truyền tin của Thiết Giáp nói là Tổng Thống Ngô Đ́nh Diệm và ông Ngô Đ́nh Nhu đă được đón về bộ TTM, tôi đă chạy lên TTM để nghe ngóng t́nh h́nh và thú thật là muốn biết xem cách đối xử của các Tướng lănh đối với TT Ngô Đ́nh Diệm ra sao? V́ TĐ2/TQLC đang có 1 Đại đội giữ an ninh tại TTM nên việc tôi đến đây bất cứ lúc nào để kiểm soát đơn vị của ḿnh là lẽ b́nh thường nên không ai ngăn cản.


Khi đoàn Thiết vận xa về đến TTM th́ có một chiếc Thiết vận xa M113 chạy đến trước mấy bực thềm trước Dinh làm việc của Đại Tướng TTMT, các Tướng lănh đă đứng đó như chờ đợi, và rồi khi bửng sau của M113 được mở ra th́ có 2 xác người. Sự hoảng hốt và kinh ngạc hiện rơ trên mặt đa số người đứng đó. Sau khi các tướng lănh nh́n xác của Tổng Thống Ngô Đ́nh Điệm và ông Ngô Đ́nh Nhu rồi trở vào pḥng. Nhân dịp này tôi xin gặp Thiếu Tướng Khiêm và xin ông cho biết tin tức quyết định về Đại Úy Nguyễn Thành Yên TĐT/TĐ2.


Thiếu Tướng Khiêm nói:


- Đ/Úy Yên không có tội ǵ hết, v́ không muốn để anh ta ở ngoài sẽ làm đổ máu thêm nên giữ lại đây thôi, anh có thể đón Đại Úy Yên về.”


Có lệnh của Th/Tướng Khiêm, tôi đến đón Đ/Úy Yên và đưa ông về Dinh Gia Long nơi BCH/TĐ2 đang đóng quân, và đến mấy ngày sau th́ TĐ2 được lệnh về lại trại Tam Hà, Thủ Đức. Tại đây Đ/Úy Yên đă bàn giao quyền chỉ huy Tiểu đoàn cho tôi và TĐ2/TQLC lại tiếp tục các cuộc hành quân diệt địch.


Xin nói thêm là trong cuộc đảo chánh 1963, Đ/Úy Mă Viết Bằng TĐT/TĐ3 cũng bị gọi về TTM nên khi Đ/Úy Tôn Thất Soạn đến nhận TĐ3 th́ không có Tiểu đoàn trưởng để bàn giao. Sau khi đón Đ/Úy Yên, tôi đi hỏi tin tức về Đ/Úy MVB th́ Quân cảnh cho biết ông Bằng không cùng chỗ với ông Yên, mà bi giam ở nơi khác. Sau đảo chánh Đ/Úy MVB ra khỏi TQLC và về SĐ22BB, sau đó ông bị thương và sau 30 tháng 4, 1975 ông đi định cư ở Pháp.


Tài liệu mật của Mỹ liên quan tới đảo chánh 1963 đă giải mă:


Theo tài liệu, Đại Sứ Lodge gửi công điện cho Bộ Ngoại Giao:


Thứ nhất: “Không cần phải nói với Diệm về việc loại bỏ Nhu, mà bảo các Tướng lănh loại bỏ Nhu.”


Thứ hai: “Cho các tướng VN được tùy ư giữ Diệm hay loại bỏ Diệm.”


Thứ ba: “Ṭa Đại Sứ Mỹ đă nghĩ đến việc giúp đỡ các Nhân viên Mỹ và các Tướng lănh VN trốn thoát trong trường hợp đảo chánh thất bại.”


Tổng Thống Kennedy gửi cho Đại Sứ Lodge một mật điện trong đó Tổng Thống tái xác nhận chủ trương đảo chánh của ṭa Bạch Ốc. (Telegram 269, Kennedy to Lodge Aug 28, 1963, Box 316, National Security files, John F. Kennedy library).


Mật điện nói trên của TT Kennedy là một sử liệu vô cùng quư giá, chứng minh sự tham gia của chánh quyền Mỹ trong việc lật đổ TT Ngô Đ́nh Diệm năm 1963.

 

Nhưng quan điểm của Tướng Krulag TQLC Mỹ th́ hoàn toàn khác. Theo Tướng Krulag th́ cuộc chiến đấu Quân sự vẫn đang tiến hành với một nhịp độ đáng khâm phục. Cuộc khủng hoảng Chính trị cũng có ảnh hưởng đến, nhưng không bao nhiêu, VC sẽ thua, nếu Mỹ vẫn tiếp tục những chương tŕnh viện trợ về Quân sự và Xă hội. (Report, Visit to Vietnam, 7-8, sept 1963, Box 316, National Security, JFK library, được trích dẫn trong Kennedy in Vietnam, trang 135).


Ngoài Tổng Thống Ngô Đ́nh Diệm, Đại Sứ Lodge thấy rằng cần phải giết thêm ba người nữa là ông Ngô Đ́nh Nhu, ông Ngô Đ́nh Cẩn và Đại Tá Lê Quang Tung. Nếu cuộc đảo chính phải xảy ra, vấn đề bảo vệ các kiều dân Mỹ, Ṭa Bạch Ốc đă ra lệnh cho CINCPAC sắp xếp cuộc di chuyển của Tiểu đoàn Thủy quân Lục chiến bằng đường thủy đến Hải phận gần Nam VN.


Chính phủ TT Ngô Đ́nh Diệm chủ trương độc lập với người Mỹ, trong khi người Mỹ muốn kiểm soát chính phủ VNCH.


Người Mỹ không quan tâm đến quyền lợi của người Việt mà chỉ lo lắng cho quyền lợi của Mỹ, v́ vậy mối giao hảo giữa VNCH với Mỹ càng ngày càng xa ra.


Chỉnh lư năm 1964


Năm 1964, ngày 29 tháng 1, khoảng 22: 00 giờ, tôi nhận được lệnh từ một vị Tướng ngoài TQLC là đem Tiểu Đoàn 2 TQLC tăng phái cho Vùng 3 Chiến Thuật để tham dự một cuộc Hành quân đặc biệt ngay và BTL/TQLC sẽ xác nhận bằng công điện sau... Một tiếng đồng hồ sau, khoảng 23:00 giờ th́ có một Đại úy của V3CT đưa cho tôi Sự vụ lệnh của Vùng 3 để di chuyển vào Tiểu Khu Gia Định và nói với tôi là lệnh thượng cấp không cho tôi liên lạc và tiếp xúc với bất cứ ai cho đến khi cuộc hành quân hoàn tất. Thời gian này tất cả mọi đơn vị muốn vào lănh thổ Biệt Khu Thủ Đô phải có lệnh của Vùng 3 CT.


Ngay sau đó xe của vận tải đến chuyển quân của TĐ2 vào Tiểu Khu Gia Định. Đến Tiểu Khu tôi tŕnh diện Trung Tá Tồn Tiểu Khu Trưởng (TKT). Trong pḥng của TKT có Trung Tướng Trần Thiện Khiêm và Trung Tướng Nguyễn Khánh. Trung Tá TKT nói với tôi:


- Lệnh của Hội Đồng Quân Nhân Cách Mạng cho anh đi bắt Trung Tướng Tôn Thất Đính về Tổng Tham Mưu, anh có cần tin tức ǵ th́ cứ hỏi tôi sẽ cho anh biết.

Tôi hỏi về An ninh của tư dinh Tr/Tướng Đính th́ được biết có khoảng một Trung đội lo An ninh và canh gác. Phương tiện liên lạc th́ điện thoại đă bị cắt rồi. Có 1 chiến xa sẽ tŕnh diện khi chúng tôi tới mục tiêu. Nhận được đặc lệnh truyền tin để liên lạc với thượng cấp và đơn vị bạn.


Tôi ra lệnh cho Đại Úy Ngô Văn Định, ĐĐT/ĐĐ4 thi hành nhiệm vụ bắt Tr/Tướng Đính, nhưng sau đó tôi đổi ư, chỉ định Đại Úy Nguyễn Văn Hay, ĐĐT/ĐĐ2 thay anh Định để thi hành nhiệm vụ này. Theo lệnh của thượng cấp, tôi c̣n ra lệnh cho ĐĐT/ĐĐ3 là Trung Úy Nguyễn Năng Bảo đi bắt một Trung tướng nữa, nhưng nay tôi không c̣n nhớ là ông Tướng nào trong số 4 ông Tướng Kim, Đôn, Xuân, Đính. Ngoài ra c̣n 2 Trung tướng nữa trong số 4 ông th́ có đơn vị bạn nhận trách nhiệm đi bắt.


Đại Đội 2 của Đ/Úy Hay đă di chuyển lối 2, 3 phút th́ tôi lại lo là Đại Úy Hay tánh nóng có thể làm điều bất lợi cho Trung Tướng Đính nên tôi vội lấy xe chạy đến tư dinh Tướng Đính (nằm trên đường Thống Nhất gần hăng xăng Shell). Vừa đến nơi tôi đă thấy Đại Úy Hay cho bố trí 4 khẩu SKZ 57 ly bên kia đường đối diện nhằm vào Dinh Tướng Đính! Tôi nói anh Hay nên lo giữ an ninh bên ngoài thôi để chờ tôi liên lạc với Tr/Tướng Đính trước đă.


Ngay lúc đó có một Chuẩn úy và một xe Thiết giáp đến tŕnh diện tôi, anh ta là Trưởng toán chiến xa theo như lệnh đă ấn định trước. Tôi nói với anh ta đợi ở ngoài với Đại Úy Hay. Tôi đến cửa Dinh thấy bên trong có khoảng 2 Tiểu Đội Nhảy Dù đang bố trí dọc theo hàng rào sắt phía trước, có 1 Sĩ quan đến hỏi tôi là ai, cần ǵ?


- Tôi, Thiếu Tá TĐT/TĐ2 TQLC muốn gặp Trung Tướng.


Chừng vài phút sau Sĩ quan này trở ra nói chỉ một ḿnh tôi được vô mà thôi. ôi nói với anh ta:


- Anh chờ đây, tôi sẽ trả lời anh sau.


Tôi trở lại bàn ư định với Đại Úy Hay, nhưng ông khuyên tôi không nên vào nhà một ḿnh, chú Cowboy của tôi và anh mang máy truyền tin cũng đ̣i đi theo nhưng tôi không cho. Tôi nói Đại Úy Hay:


- Anh cứ yên trí đi, không lẽ Trung tướng mà đổi Thiếu tá sao? Nếu trong ṿng 30 phút mà anh thấy tôi chưa trở ra th́ anh biết phải làm ǵ rồi.


Tôi một ḿnh đi vào Dinh, tôi chào Trung Tướng Đính, chưa kịp xưng danh tŕnh diện th́ ông đă hỏi tên tôi và ai ra lệnh tôi đến đây? Tôi tŕnh diện Tên và Cấp bực, tôi nói:


- Chủ Tịch Hội Đồng Quân Nhân Cách Mạng ra lệnh tôi đến mời Trung Tướng vô Bộ Tổng Tham Mưu ngay bây giờ (Mặc dù đây là lệnh bắt chớ không phải mời).


Trung Tướng Đính lấy điện thoại gọi, thấy vậy tôi nói:


- Thưa Trung tướng, đường dây điện thoại bị cắt rồi.


Trung tướng nói tôi ngồi đây uống Café chờ ông thay quần áo. Vài phút sau ông ta bước ra với Quân phục Worsted vàng, mũ đỏ Nhảy Dù. Tôi nói Trung tướng cứ đi xe của Trung tướng, tôi sẽ theo sau lên Bộ TTM. Sau khi giao Tướng Đính cho Hội Đồng Quân Nhân Cách Mạng tôi trở về Tiểu Khu Gia Định cho một ĐĐ di chuyển lên Bộ TTM để giữ an ninh khu pḥng họp của các Tướng lănh, kể từ giờ phút này TĐ2 nhận lệnh làm trừ bị cho Vùng 3 Chiến Thuật. Ngay sau đó tôi mới thông báo cho Bộ Tư Lệnh TQLC và hậu cứ TĐ2 biết vị trí của Tiểu Đoàn 2. Mấy ngày sau TĐ2 được trả về hậu cứ và tiếp tục các cuộc hành quân trên khắp 4 Vùng Chiến Thuật.


(Theo ghi nhận cả Saigon Tôn Thất Soạn th́ sau Chính Lư 1964, Đại Tá Lê Nguyên Khang đang làm tùy viên quân sự ở Phi Luật Tân th́ được Trung/Tg Nguyễn Khánh gọi về giữ chức TL/TQLC và sau đó được thăng cấp Chuẩn tướng tại Vũng Tàu, sau trận B́nh Giả, c̣n Trg/Tá Nguyễn Bá Liên và Th/Tá Trần Văn Nhựt th́ lại đi làm tùy viên Quân sự ở PLT thay thế Đ/Tá Lê Nguyên Khang.)


Sau nhiệm kỳ ở PLT, hai ông Liên và Nhựt trở về VN. Tr/Tá Liên phục vụ ở QĐ2, sau khi được thăng cấp Đại tá, được đề cử đi làm tư lệnh Biệt Khu 24 và tử nạn trực thăng trong lúc đang chỉ huy hành quân vào ngày 6 tháng 12 năm 1969 và được vinh thăng cố Chuẩn tướng.


C̣n Th/Tá Nhựt đi phục vụ ở QĐ.3, thăng Trung tá làm Trung đoàn trưởng thuộc SĐ 18 BB, rồi Đại Tá Tỉnh Trưởng B́nh Long. Sau B́nh Long An Lộc, ông Nhựt được cử đi làm tư lệnh SĐ2 BB rồi thăng Chuẩn tướng.

 

*  *  *


Nhận xét về Chỉnh Lư 1964:


Theo tôi nghĩ, việc chỉnh lư này đương nhiên là phải do Mỹ chủ trương rồi, c̣n Trung Tướng Khiêm, Tư lệnh Vùng 3 Chiến Thuật, và Tướng Khánh, tư lệnh Vùng 1 Chiến Thuật, là người thi hành, sau đó th́ Hội Đồng Quân Nhân Cách Mạng ra tuyên cáo là các Tướng bị bắt v́ chủ trương Trung Lập thân Pháp. C̣n Trung Tướng Dương Văn Minh không hay biết ǵ cho đến lúc Đại Tá Nguyễn Chánh Thi đến tư dinh của ông Minh bắt Thiếu Tá Nhung đem về trại Hoàng Hoa Thám ông Minh mới biết chuyện ǵ xảy ra.


Sự thật là từ khi nhận lệnh tăng phái cho V3CT đến lúc nhận lệnh đi bắt các Tướng, tôi vẫn chưa biết mục đích của cuộc hành quân đặc biệt này là ǵ cho đến trưa ngày 30 tháng 1, 1964 tôi mới biết đó là cuộc chỉnh lư để bắt 4 Tướng Lê Văn Kim, Trần Văn Đôn, Mai Hữu Xuân và Tôn Thất Đính.


 

MX Cổ Tấn Tinh Châu

 

 

 

Tin Tức - B́nh Luận     Vinh Danh QLVNCH     Audio Files     Tham Khảo     Văn Học Nghệ Thuật     Trang Chính