Người Lnh Cộng Ha

 

 

 

Vẫn nhớ thương người lnh Cộng Ha

Anh hng một thuở đ xng pha

Xy nền độc lập v dn chủ

Đp nghĩa sinh thnh của mẹ cha

Lnh đạo khng xong đnh thc thủ

Đồng minh thất bại phải đi ra

Hỡi người lnh trẻ miền Nam ấy

Tổ quốc thương anh thật thiết tha

 

 

Mai Đằng

 

 

 

 

 

Tin Tức - Bnh Luận     Vinh Danh QLVNCH     Audio Files     Tham Khảo     Văn Học Nghệ Thuật     Trang Chnh