Chớ đảo điên

  

 

Giữ vững ḷng trung chớ đảo điên

Tri ân giọt máu kẻ linh thiêng

Không khoe áo gấm bưng bô giặc

Quyết bỏ hành vi gửi bạc tiền

Dă thú lên ngôi đời mạt vận

Dân hiền nghẹt thở kiếp triền miên

Cùng chung sức mạnh c̣ng tay giặc

Giữ vững ḷng trung chớ đảo điên

 

 

Mai Đặng

 

 

 

 

Tin Tức - B́nh Luận     Vinh Danh QLVNCH     Audio Files     Tham Khảo     Văn Học Nghệ Thuật     Trang Chính