Tháng Tư Quốc Hận

 

 

 

 

1. Tháng Tư nghĩ đến lệ tuôn sa!    

    Khắc đậm tâm can khó xóa nḥa...

    Cộng sản trương lên cần tẩu trốn    

    Quốc Gia giật xuống phải bôn ba

    Vàng ṿng cướp cạn do tà đạo

    Nhà cửa trưng thâu bởi quỉ ma

    Chủ nghĩa vô thần gieo máu lửa

    Đồng bào khiếp vía phải ĺa xa

 

 2. Đồng bào khiếp vía phải ĺa xa

     Biển rộng trời đông đẫm lệ nḥa ...

     Lũ phỉ gieo hờn tiêu đất nước

     Bọn hồ chuốc oán hại quê nhà  

     Trường Sơn nhớ đấy: sai bầy quỉ

     Xứ Huế không quên: xúi lũ ma.

     Chém giết không tha phường dạ sói

     Vô thần miệng lưỡi vốn điêu ngoa!...

 

 3. Vô thần miệng lưỡi vốn điêu ngoa...

     Chính khách năm xưa há nhạt nhoà!

     Chứng cớ Quỳnh Hoa từng hợp tác (1)

     Điển h́nh Hữu Thọ đă tham gia (1)

     Mời cừu nhập cuộc nào lui dễ (2)

     Dụ sáo vào lồng khó thoát ra

    Hoà hợp chiêu bài đầy rỗng tuếch

    Vô thần miệng lưỡi vốn điêu ngoa!...

 

 

Mặc Hậu  (April đêm 30/2015)

 

 

    Ghi chú: (1) Ư nói đến bà Bác sĩ Dương Quỳnh Hoa (DQH) và Luật sư Nguyễn Hữu Thọ hợp tác tham gia MTGPMN.

                   (2) Riêng B/sĩ DQH trả thẻ đảng sau khi khai tử MTGPMN một cách gấp rút . Cố thủ tướng việt cộng Phạm văn Đồng khuyên B/sĩ DQH đừng vội vă rất nguy hiểm cho bản thân, và hăy chờ đợi dịp thuận tiện phải mất khoảng 10 năm.

 

 

 

 

Tin Tức - B́nh Luận     Vinh Danh QLVNCH     Audio Files     Tham Khảo     Văn Học Nghệ Thuật     Trang Chính