Hiệp Ước Thành Đô

 

1- Hiệp ước Thành Đô sắp đến nơi

Hùng Vương Tổ phụ khóc hơn cười!...

Cha ông thuở trước ǵn bền vững,

Đám cộng hôm nay phá nát thôi!

Trọng Lú ḷn trôn thành thái thú,

Buồi Hiền xóa chữ biến bầy tôi.   (1)

Thời gian cận lắm là xong đấy,

Đất nước ngàn năm nhập Hán rồi!!!

 

2- Đất nước ngàn năm nhập Hán rồi!...

Con Hồng cháu Lạc ắt chia phôi

Anh em kính mến đành xa biệt,

Bố mẹ thương yêu tất tách đôi.

Tây Tạng nh́n ḱa chưa thoát khỏi,

Việt Nam kiểm lại thế buông xuôi

C̣n đâu lịch sử hào hùng nhỉ ???!...

Ḍng giống Tiên Rồng chết tiệt thôi!!!

 

Mặc Hậu

Black April 12, 2018/ sorrow day

 

Chú thích: (1) cái tên này không phải họ Bùi, mà đầu buồi từng học ở Trung cộng viết cuốn sách Cải Tiến tiếng Việt 2 ngàn trang phát âm na ná Tàu. Như vậy hắn ta là tay sai đắc lực Hán tặc.

 

 

 

 

Tin Tức - B́nh Luận     Vinh Danh QLVNCH     Audio Files     Tham Khảo     Văn Học Nghệ Thuật     Trang Chính