Gi trăm năm Giữ một lần hẹn xưa

 

 

 

Nụ hn cn nu mi hương

Tri tim cn nu

Nhớ thương một thời !

Nghing chiều

Cho l vng rơi

Nghing vai

Cho giấc mơ đời tri xui

Nghing ly

Chất đắng cạn rồi

Nghing chnbước ngược

Pha đờikhng anh!

SI GN

Đn đỏ, đn xanh

Những tn đường lạ

Đ thnhđường quen !

Một chiều

Tm lại EDEN

Loanh quanh

Mới nhớđổi tn mất rồi !

Một chiều

Ti chợt tmti !

C nng tc tm

Hay cườimm chi

Lan man

. Lại tiếc Xun th

Nhớ Người

Nhớ cả treilli bạc mu

Theo dng nghiệt ng

Tm nhau

Cuồng- xoay- va- đập

Trắng đầukhng hay!

Người biệt xứ

Kẻ lưu đy

Biết đu trn cuộc đời nầy

Dung thn!

X đi

Chiếc o phong trần

Gi trăm năm

Giữ một lần hẹn xưa

 

***

 

L Thụy

Si Gn 8 / 10 / 2023

 

 

 

 

 

Tin Tức - Bnh Luận     Vinh Danh QLVNCH     Audio Files     Tham Khảo     Văn Học Nghệ Thuật     Trang Chnh