Bài thơ tháng TưTháng Tư đá dựng mờ sương khói
Những chiến trường xưa đất bạc màu
Anh hùng rót mật tràn gan phổi
Đồng đội dồn lên đỏ chiến hào.

Tháng Tư pháo thét anh hùng mạt
Trái tim căng vỡ những cung đàn
Bài thơ ngược dốc hồn phiêu bạt
Người về chôn mộng buổi tàn xuân.

Tháng Tư c̣n cháy c̣n nghi ngút
Những nấm mồ xưa những nỗi ḷng
Anh hùng muôn thuở như men rượu
Say giữa ngàn thu giữa tiếng thù.

Tháng Tư rót chén huỳnh ngơ ngác
Rủ bụi ngồi xem nghé ră đàn
Hồn nghiêng áo trận rơi tan tác
Anh hùng một bận chít khăn tang.

Tháng Tư ngó lại sầu nghiêng ngửa
Đạn rít ngang đầu nhớ cố hương
Anh hùng vuốt mặt hề! thiên cổ
Trả nợ non sông nợ chiến trường.

Tháng Tư người đợi người chưa tới
Chiến mă xa rồi chiến mă ơi
Chiều hôm nhuộm đỏ đường biên giới
Ngựa hí rền đau cả đất trời.


Lư Thừa Nghiệp

 

 

 

Tin Tức - B́nh Luận     Vinh Danh QLVNCH     Audio Files     Tham Khảo     Văn Học Nghệ Thuật     Trang Chính