Thích Trí Quang là ai ?

 

Luật sư Nguyễn Văn Chức

 

 

Báo chí ngoại quốc từng gọi y là người đă lật đổ Ngô Đ́nh Diệm năm 1963. Báo chí Mỹ năm 1963 c̣n  gọi y là «người làm cho nước Mỹ phải run sợ».

 

Khoảng 6 năm sau, một  ngày cuối tháng 2 năm 1969, y  đến tôi.

        

Trưa hôm ấy, tôi đang ngồi trong văn pḥng luật sư, th́ chú Vân, người tuỳ phái, hớt  hải chạy vào báo tin Thầy Trí Quang đến. Tôi vội xốc lại quần áo. Chừng dăm phút sau, Trí Quang buớc vào, theo sau là một  vị sư nữ lớn tuổi. Cả hai đều mặc áo mầu xám.

 

Tôi  đứng lên chào theo phép lịch sự,  rồi giơ tay mời ngồi. Trí Quang  nh́n tôi, mặt lạnh như băng. Tôi đoán, y chờ đợi nơi tôi một cử chỉ  thần phục ngưỡng mộ. Y nhầm. Đối với tôi, y không phải là  một nhà tu hành, mà là một tên  cán bộ VC vô học dốt nát. Thứ nữa: y đến để xin tôi giúp đỡ, y không đến để ban ân huệ.

 

Theo  các tài liệu mà tôi có, th́ Trí Quang, tên thật là Phạm Văn Bông, hay Phạm Văn Quang ǵ đó, sinh tại Quảng B́nh, Trung Phần. Y là đệ tử của TT Thích Trí Độ, chủ tịch Hội Phật Giáo Cứu Quốc của Việt Minh.

 

Cũng theo các tài liệu  mà tôi có, th́  trong thời gian 1946-1954, y là  cán bộ Vịêt Minh, hoạt động công khai cho Việt Minh tại vùng đất do Việt Minh kiểm soát. Thời gian từ  1954 đến 1975, y là  cán bộ CS  nằm vùng tại  Miền Nam  Quốc Gia, hoạt  động cho CS Bắc Việt, nhân danh đạo pháp. 

 

Vũ khí của y là tự thiêu... 

 

Dĩ nhiên, y không tự thiêu, mà người khác tự thiêu.

 

Từ 1963 đến cuối năm 1969, người ta ghi nhận 20 cuộc tự thiêu  «v́ đạo pháp», không kể cuộc «tự thiêu» ngày 11 tháng 6 năm 1963 của vị Hoà Thượng đáng kính Thích Quảng Đức tại ngă tư Phan Đ́nh Phùng-Lê Văn Duyệt, Sàig̣n.

 

Ngoài vũ khí tự thiêu v́ đạo pháp, Trí Quang  c̣n vũ khí xuống đường. Từ 1963 đến cuối nằm  1969, người ta  đếm đuơc 119  (một trăm muới chín) cuộc xuống đường. Sư săi xuống đường, tăng ni xuống đường, Phật tử xuống đường, công chức xuống đường, công nhân xuống đường, học sinh xuống đường, binh sĩ xuống đường, phu xích lô xuống đường. Và bàn thờ Phật xuông duờng, bên cạnh những đống rác cù.

 

Hôm ấy, y đến tôi.                             

 

Chúng ta nên ôn lại lịch sử.

 

Năm 1963, chính  quyền Ngô Đ́nh Diệm kư sắc lệnh cấm các tôn giáo treo cờ tôn giáo ở những nơi công cộng không phải là thánh đường hoặc Phật đường. Sắc lệnh ấy áp dụng cho tất cả các tôn giáo, kể cả công giáo.  Rất tiếc, lần đầu tiên sắc lệnh ấy lại đuợc thi hành vào dịp lễ Phật Đản (ngày 8 tháng 5/1963). Tổng Thống Ngô Đ́nh Diệm lại là người Công Giáo. Và tổng giám mục Huế lúc đó  lại là Ngô Đ́nh  Thục.

 

Lễ Phật Đản năm đó tại chùa Từ Đàm (Huế) đă biến thành cuộc đấu tranh  đ̣i b́nh đẳng tôn giáo, với những lời thuyết pháp kêu gọi bạo động.  Bài thuyết pháp tại chuà Từ Đàm năm ấy đă không đuợc đài phát thanh Huế cho phát thanh. Trí Quang bèn huy đông  «Phật tử»  đến biểu t́nh trước đài phát thanh. Thiếu tá Đặng Sĩ, (Phó Tỉnh Trưởng Nội An Thừa Thiên kiêm Tiểu Khu Trưởng) đem quân đội đến giải tán. Một quả tạc đạn nổ. Có «tám em phật tử chết và một số nguời bị thương».

 

Thiếu tá Đặng Sĩ bị mang ra toà đại h́nh.

 

Theo dư luận, th́ vụ tạc đạn là do đệ tam nhân chủ mưu. Và người hưởng lợi, là tên cán bộ Trí Quang.

 

Hôm ấy, y đến tôi.    

                 

Đêm 20 tháng 8/1963, chuà Xá Lợi, trụ sở Uỷ Ban Liên Phái Bảo Vệ Phật Giáo, bị quân đội của chính quyền Ngô Đ́nh Diệm tấn công. Hoà Thượng Thích Tịnh Khiết, Thượng Toạ Thích Tâm Châu và nhiều tăng ni bị bắt. Riêng Trí Quang đă «nhanh chân trốn thoát» đuợc vào toà đại sứ Mỹ.

 

Năm 1964, tướng Nguyễn Khánh lật đổ Dương Văn Minh và lên làm quốc trưởng. Một số người công giáo xuống đường biểu t́nh  đ̣i chính quyền phải thẳng tay với những kẻ nhân danh đạo pháp hoạt động cho cộng sản. Họ nêu đích danh  Trí Quang.

 

Theo cuốn Bạch Thư Về Vấn Đề Chia Rẽ Giữa Ấn Quang Và Việt Nam Quốc Tự» của Đại Hoà Thượng Thích Tâm Châu (xuất bản tại Montréal, Canada, năm 1994, trang 35) th́  Trí Quang đă «cạo bỏ râu mày « cải trang trốn xuống Châu Đốc t́m đường sang Cao Mên. ». Khi nghe t́nh h́nh tạm yên, Trí Quang trở về Sàig̣n.

 

*  *  *

 

Năm 1966, bàn thờ Phật được mang xuống đường, đặt ngang hàng với rác rưởi  và phân bón,  tại Huế, tại Sàig̣n. Người chủ trương và phát động chiến dịch ô nhục này là Trí Quang.

 

Ngày 19 tháng 6 năm 1966, «quân phiệt» Nguyễn Cao Kỳ, tư lệnh Không Quân kiêm chủ tịch Uỷ Ban Hành Pháp Trung Ương mang quân  dẹp loạn miền Trung. Trí Quang bị tướng Nguyễn Ngọc Loan bắt mang về Sàig̣n bằng phi cơ quân sự. Về tới Sàig̣n, y đuợc  cho nằm  tại bệnh viện đỡ đẻ của bác sĩ  Nguyễn Duy Tài, đường Duy Tân.

 

Tôi trách  Nguyễn Ngọc Loan. Phải chi  hôm ấy tôi có mặt trong chiếc phi chở Trí Quang về Sầi g̣n. Tôi sẽ trói  Trí Quang lại., bĩt mồm y, trùm chăn bông lên người y, và dùng chầy đập  đầu y.

 

Nguời Quốc Gia chúng ta quá hiền, và quá lịch sự.

 

*  *  *

 

Tôi xin nói rơ: hôm ấy là một ngày  cuối tháng 2 năm 1969. 

 

Thích Trí Quang đến tôi. 

 

Tại sao  y đến tôi?

 

Một lần nữa, chúng ta hăy ôn lại lịch sử.

 

Ngày 23/2/1969, lực lượng an ninh của chính quyền Nguyen Văn Thiệu vào khám xét  Tổng Vụ Thanh Niên Phật Giáo đường  Công Lư, Sàig̣n, bắt giữ  thượng toạ Thích Thiện Minh cùng  một số du đăng trốn quân dịch. Tang vật gồm nhiều tài liệu VC, một khẩu súng AK cùng đạn dược, và một bức thư chúc tết của Hồ Chí Minh.

 

Thích Thiện Minh bị truy tố ra toà về những tội sau đây: phản nghịch, chứa chấp vũ khí bất hợp pháp và chưá chấp du đăng trốn quân dịch.

 

Trong bộ ba lănh đạo Phật Giáo Ấn Quang lúc đó (Thích Minh Châu-thế danh Nguyễn Văn Nam - phụ trách về đường lối, Thích Trí Quang phụ trách hành động, và Thích Thiện Minh - thế danh Đổ Xuân Hằng-phụ trách tổ chức), th́ TT Thích Thiện Minh đuợc coi là có đởm lược nhất.

 

Chính v́ vậy mà Trí Quang đă đến tôi. Y, nhờ tôi đich thân đứng ra biện hộ cho TT Thiện Minh trước ṭa, trước dư luận,  cũng như truớc lương tâm của chính y.  Nhưng tôi đă từ chối.

 

Tôi nói với y: «Tôi đă từng biện hộ cho những tên đặc công Việt Cộng can tội mưu sát, phản nghịch. Tôi đă từng nhận lời trối trăng của những tên tử tội Việt Cộng trước giờ hành quyết tại pháp trường cát. Nhưng tôi không thể biện hộ cho những kẻ núp sau tấm áo cà sa để tranh đấu gian lận, một chiều, phá họai chính quyền Quốc Gia, đâm sau lưng các chiến sĩ Quốc Gia, trói tay Quân Đội VNCH, và tiếp tay cho cộng sản thôn tính Miền Nam.»

 

Những lời nói trên cũng đă đuợc ghi lại trong quyển Việt Nam Chánh Sử của tôi (xuất bản thập niên 1986).

 

Năm 1989, nhóm Giao Điểm (thân cộng) đả kích tôi. Họ nói: Sài g̣n thời đó thiếu ǵ luật sư giỏi, như Vơ Văn Quan, Trần Văn Tuyên, Vũ Văn Mẫu. Thượng Tọa Thích Trí Quang đâu cần phải nhờ đến Nguyễn Văn Chức.

 

Hôm nay, một ngày cuối tháng 2 năm 2005, tôi xin trả lời, như chưa bao giờ trả lời.

 

Tôi không dám nói tôi giỏi hơn các vị luật sư nói trên. Nhưng tôi dám nói : trước toà án cũng như trước dư luận Miền Nam  bấy giờ, quư vị luật sư nói trên không có đuợc tầm vóc cuả tôi.  Hơn nữa, quư vị ấy đạo Phật, mà tôi là  đạo công giáo. Chính v́ vậy, mà Thích Trí Quang  đến tôi. Y cần một tên tuổi công giáo trong luật sư đoàn cũng như trong Thượng Nghị Viện, để biện hộ cho cái «chính nghĩa Ấn Quang» của y. Và tôi đă từ chối. Tuy từ chối,  tôi vẫn vào thăm TT Thích Thiện Minh trong tù.

 

 

TT Thích Thiện Minh bị mang ra xét xử trước toà án Mặt Trận Vùng Ba Chiến Thuật trong ba ngày, 12, 14, 15 tháng 3/1969, và bị lên án 15 năm khổ sai .

   

Thượng toạ được chính quyền Miền Nam ân xá ngày 30/10/1969, nhờ sự can thiệp của Ân Xá Quốc Tế và phái đoàn Hoa Kỳ trong đó có dân biểu John Conyers.

 

Và như chúng ta đă biết: nằm 1975 sau khi Miền Nam lọt vào tay Việt Cộng, hai nhà sư  Trí Quang và  Minh Châu đuợc hưởng ơn mưa móc của bọn chó đẻ Viêt Cộng cờ đỏ sao vàng, an nhiên tự tại, không thiết đến đạo pháp và dân tộc.  Riêng TT Thích Thiện Minh  vẫn một ḷng với đạo  pháp và dân tộc, v́ vậy đă bị Việt Cộng tống giam, rồi chết trong tù.

 

Phải chăng cái chết cuả Thượng Toạ Thích Thiện Minh đă khẳng định một  sự thật? Sự thật đó, là: Giáo Hội Phật Giáo Việt Nam Thống Nhất thời Cộng Ḥa Việt Nam không phải là Phật Giáo Ấn Quang  của nhà  sư Trí Quang thời đó, cũng không phải là  Giáo Hội Phật Giáo Việt Nam quốc doanh  hôm nay của Việt Cộng.

 

Chuyến đi  VN thuyết pháp mới đây (Tết năm Dậu 2005) của vợ chồng tên thiền sư Nhất Hạnh-được nhà nước Việt Cộng cỗ vơ và tiếp đón linh đ́nh --đă xác nhận điều đó.

 

Đồng bào trong và ngoài nước đều biết:  Thích Nhất Hạnh đă xin đến bái kiến Hoà Thượng Thích Quảng Độ tất cả bốn lần. Và tất cả bốn lần,  Hoà Thuợng đă từ chối không tiếp.

 

 

Houston, 28.2.2005 

Nguyễn Văn Chức

Cựu Thượng Nghĩ Sĩ VNCH

Cựu Tổng Thư Kư Liên Đoàn Công Giáo Việt Nam Hải Ngoại

Nhà văn nhà báo bút hiệu VIP KK

 

 

Tin Tức - B́nh Luận     Vinh Danh QLVNCH     Audio Files     Tham Khảo     Văn Học Nghệ Thuật     Trang Chính