Mặt thật của Mặt Trận Hoàng Cơ Minh: Hèn hạ, vô liêm sỉ và tay sai Việt cộng

 

VIỆT – NAM CANH TÂN CÁCH – MẠNG ĐẢNG

 

L.s Nguyễn văn Chức

 

 

Tôi nhận được tài liệu (bài thuyết tŕnh và h́nh ảnh) về buổi ra mắt ngày 19/9/2004 của đảng Việt Tân tại Đức Quốc. Đoàn viên của mặt trận Hoàng Cơ Minh gửi cho tôi. Họ yêu cầu tôi lên tiếng. Tôi thấy có bổn phận.

 

Ư NIỆM ĐẢNG VÀ Ư NIỆM MẶT TRẬN

 

Quyển Lịch Sử Đảng Cộng Sản Việt Nam, tủ sách giáo khoa Mác Lênin do Hà Nội xuất bản năm 1979, đă viết rơ: đảng là chiến lược (stratégie), mặt trận là chiến thuật (tactique). Đảng là trường kỳ, mặt trận là giai đoạn.

 

Từ 1930 cho đến 1975, đảng CS Đông Dương đă đẻ ra ít nhất 6 mặt trận hoặc phong trào: Mặt Trận Phản Đế Đông Dương, Mặt Trận Dân Chủ Đông Dương, Mặt Trận Việt Minh, Phong Trào Hoà B́nh, Mặt Trận Tổ Quốc VN và Mặt Trận Giải Phóng Miền Nam.

 

Mỗi mặt trận có nhiệm vụ phục vụ cho chiến lược của đảng trong một giai đoạn. Xong nhiệm vụ, nó bị đảng khai tử. Hiện nay, trong số những mặt trận do đảng CS Đông Dương đẻ ra, chỉ c̣n một mặt trận.. Đó là Mặt Trận Tổ Quốc VN. Điều 9 của hiến pháp Việt Cộng đă nâng nó lên hàng định chế của nhà nước, với nhiệm vụ giúp đảng thực thi chiến lươc của đảng và kiểm soát sự trung thành của nhân dân đối với đảng. Luật Bầu Cử Quốc Hôị của Việt Cộng c̣n dành cho nó (tức Mặt Trận Tổ Quốc) một vai tṛ rất lớn-gần như quyết định– nơi điều 4, điều 12 và 25.

 

 

LỊCH SỬ GỌI VỀ

 

Đảng ta là một bộ phận khắng khít của đảng CS Quốc Tế, có nhiệm vụ lănh đạo các phong trào đấu tranh chống đế quốc Pháp tại ba xứ Đông Duơng.


Lời tuyên xưng nói trên của bọn Hồ Chí Minh và đảng CS của y đă đuợc khẳng định nhiều lần dưới nhiều h́nh thức khác nhau, trong cơ man sách vở, tài liệu và văn kiện đảng.

 

Hôm nay, đảng Việt Tân của bọn Hoàng Cơ Minh cũng cùng một tuyên xưng đó đối với bạo quyền trong nước: làm tay sai cho bạo quyền, xâm nhập các phong trào đấu tranh tại hải ngoại, biến Người Việt Tỵ Nạn thành Việt Kiều, tiến tới hoà hợp dân tộc theo đường lối của bạo quyền.


Gọi đó là canh tân! 

Canh tân, hoặc cải cách, cùng nghĩa với cải lương

 

Thập niên 1930, trong những Án Nghị Quyết hoặc Chương Tŕnh Hành Động hoặc Lời Kêu Gọi Quần Chúng nổi dậy chống Pháp, Hồ Chí Minh và đảng CS của y đă dùng hai chữ cải lương để lên án chính sách Pháp Việt Đề Huề của bọn Việt gian, một bọn không chủ trương lật đổ bộ máy thống trị của thực dân Pháp mà chỉ đ̣i canh tân để duy tŕ bộ máy thống trị của thực dân Pháp»

 

Chúng ta hăy nghe (nguyên văn):

Mục đích nó là lưà dối dân cầy các nơi và tán loạn tranh đấu khắp nơi. Đó là cái kế mượn danh quần chúng mà phá tranh đấu quần chúng. Đồng thời đế quốc chủ nghĩa lại thả bọn điạ chủ phú nông, quốc gia cảỉ lương ra hoạt động hết sức để phá hoại cách mạng. Bọn Lập Hiến» ở Nam Kỳ, tức là bọn Bùi Quang Chiêu, Nguyễn Phàn Long, không ngày nào là không khoe khoang ca tụng những hội đồng cải cách», hội đồng quản hạt» đối với thợ thuyền dân cầy. Bọn Huỳnh Thúc Kháng (Trung Việt), bọn Phạm Quỳnh (Bắc Kỳ) cũng bưng lập hiến» với cải lương» nói hàng ngày rất náo nhiệt» (Lịch Sử Đảng Cộng Sản Việt Nam, Trích Văn Kiện Đảng, Nhà Xuất Bản Giáo Khoa Mác Lê Nin, Hànội 1979, Tập Một, trang 71)

 

Và chúng ta hăy nghe (nguyên văn):

 

 Bọn quốc gia cải lương như Bùi Quang Chiêu, Huỳng Thúc Kháng, Nguyễn Văn Vĩnh, nhất là bọn tả» như Dương Văn Giáo,v,v…cũng giả ra bộ xăng xe phản đối đế quốc là người chủ của chúng nó để cướp ảnh hưởng trong quần chúng, để củng cố nền thống trị của đế quốc, phong kiến» (sách đă dẫn, trang 120)

 

 

SỰ THẬT TRUỚC MẮT

 

Đến đây, sự thật đă hiện lên. Đến đây, chúng ta nh́n thấy rơ thân xác cùi hủi Việt Tân của bọn Hoàng Cơ Minh: Một lũ tay sai của Việt Cộng giả bộ xăng xe phản đối Việt Cộng là chủ của chúng nó, để cướp ảnh hưởng trong quần chúng, nhằm củng cố nền thống trị của bạo quyền Việt Cộng.

 

Khi lên án một đoàn thể tại hải ngoại là tay sai Việt Cộng, chúng ta thường thận trọng. Nhưng đối với bọn Hoàng Cơ Minh, chúng ta không cần phải thận trọng. Quá khứ của họ là bằng chứng vô giá.

 

Kháng chiến ma, hù doạ đồng bào hải ngoại, làm tiền đồng bào hải ngoại, lường gạt tiền đóng góp cuả đồng bào hải ngoại chia nhau bỏ túi, đánh phá Người Việt Tỵ Nạn, rước đèn trung thu nón cối, ca tụng Hồ Chí Minh có công với dân tộc Việt Nam. Vân vân và vân vân, v.v.v … Rồi vụ Trần Trường treo ảnh Hồ Chí Minh và treo cờ Việt Cộng tại Bolsa năm 1999. Rồi vụ đại hội toàn quân tháng 9/2003. Vân vân và vân vân.

 

Những tṛ lưu manh và phản bội nói trên đă đi vào tiềm thức Nguời Việt Tỵ Nạn.

 

Bây giờ bọn lưu manh đổi tên là Việt Nam Canh Tân Cách Mạng Đảng, để-tôi xin mượn cách hành văn cuả tên chó đẻ Hồ chí Minh ngày xưa “giả bộ xăng xe phản đối bạo quyền Việt Cộng là chủ của chúng nó, để cướp ảnh hưởng trong quần chúng, để củng cố nền thống trị bạo quyền”.

 

Nhưng bọn lưu manh đă làm tṛ hề.

Đă canh tân lại c̣n cách mạng.

 

Canh tân và cách mạng là hai từ xung khắc nhau, trong ư niệm, trong thực tế, trong cứu cánh, cũng như trong hành động.

 

Canh tân (rénovation) hoặc cải cách (réforme) là thay đổi từ từ và ôn hoa một thực tế để thực tế ấy trở nên tốt hơn (changement en mieux). C̣n cách mạng (révolution) là thay đổi đột biến, triệt để và bằng bạo lực (brusque et violent) để xoá bỏ một thực tế. (*)

 

Bọn Hoàng Cơ Minh không hiểu được sự khác biệt giữa canh tân và cách mạng. Hay lại rở tṛ bịp?. Như tṛ bịp kháng chiến quốc nội với 10 ngàn quân kháng chiến ma ngày xưa? Hiển nhiên, bọn lưu manh chẳng bịp được ai. Trái lại, chỉ làm tṛ cười.

 

 

LỄ RA MẮT TẠI ĐỨC NGÀY 19/9/2004

 

Tôi có đọc các bài thuyết tŕnh của buổi lễ ra mắt của đảng Viêt Tân tại Tây Đức. Theo tôi, bài thuyết tŕnh của ông Vũ Thư Hiên có tŕnh độ và đĩnh đạc nhất. Ông đúng là một nhà văn, và một con người chính trị.

 

LS Trần Thanh Hiệp cũng có mặt trong buổi lễ, nhưng trái với sự chờ đợi cuả tôi, ông Hiệp không thuyết tŕnh.. Đó là điều đáng tiếc.

 

C̣n những bài thuyết tŕnh khác trong buổi lễ hôm đó? Toàn là hiếu hỉ và rẻ tiền.

 

Riêng bài thuyết tŕnh của hai ông Nguyễn Kim và Lư Thái Hùng, tôi xin nói ngay: hạ cấp.

 

Chúng ta thường nghe hai chữ Noblesse oblige», để nói về phép ứng xử của giới thượng lưu, giới có học hoặc con nhà ḍng dơi..

 

Bây giờ, câu đó đă bị thay thế bằng câu « Décence oblige».

 

Décence oblige», nghĩa nôm na là: đừng làm tṛ cười.

 

Đảng Việt Tân, đă làm tṛ cười khi đưa hai ông Nguyễn Kim và Lư thái Hùng ra thuyết tŕnh trước quan khách tại hội trường Urania Bá Linh. Một ông là chủ tịch đảng, một ông là tổng bí thư đảng.

 

Người ta có dịp nh́n thấy tŕnh độ của họ. Một anh bạn ở Pháp gọi cho tôi, nói oang oang trong điện thoại:

 

Tờ Rốt Kít thứ thiệt đấy, chứ không phải I Tờ Rít « thứ thiệt đâu, toa đừng lầm.» 

 

Riêng tổng bí thư Lư Thái Hùng, chẳng những ông là nhà vô học chuyên chính thứ thiệt, mà c̣n là nhà vô sỉ» chuyên chính cũng thứ thiệt. Cách đây khoảng 6 năm, lúc đó, ông Hoàng Cơ Minh đă chết được gần 10 năm, nhưng họ Lư vẫn quả quyết rằng chủ tịch “Hoàng Cơ Minh” c̣n sống và đang đi đó đây lănh đạo kháng chiến quốc nội tiến tới thành công. Sao lại có thể có hạng người vô liêm sỉ và trắng trợn đến thế!

 

Tôi nhớ lại ngày xưa

 

Ngày xưa, những tháng đầu của năm 1946, tôi ở Thanh Hoá. Chả tối nào tôi không theo người lớn đi tập hát cách mạng hoặc đi nghe học tập chính trị.

 

Tôí hôm đó học tập về bác Hồ. Chủ toạ là một anh lái lợn, tức vô học chuyên chính thứ thiệt. Anh ta quả quyết đă trông thấy mắt bác Hồ có bốn đồng tử. Cả pḥng họp nhao lên. Người th́ nói mắt bác Hồ chỉ có hai đồng tử như mọi người khác, người th́ nói mắt bác Hồ có 6 đồng tử, một ông duợc sĩ già th́ quả quyết mắt bác Hồ có tất cả 9 đồng tử, nói xong tỉnh bơ. Pḥng họp cười nói như cái chợ, nhất là mấy bọn thanh niên đứng cuối pḥng. Cuối cùng, anh lái lợn vỗ vỗ hai bàn tay vào nhau, tuyên bố chấm dứt thảo luận để bỏ phiếu. Anh ta hô lớn: « Ai đồng ư nà mắt bác Hồ có bốn đồng tử th́ dơ tay nên?» Cả pḥng họp đều giơ tay lên. Anh lái lợn bèn tuyên bố: « Tất cả đồng bào đă đồng ư nà mắt bác Hồ có bốn đồng tử, vậy tôi tuyên bố nà từ nay mắt bác Hồ có bốn đồng tử, ai chống nại th́ nà Việt gian phản động».

 

Tôi kể truyện này cho anh bạn Paris nghe. Anh ta nói oang oang trong điện thoại: « Toa trông ảnh có giống không? Không nẽ đồng chí Nư tổng bí thư của chúng ta nại nà con anh nái nợn à? Vô nư».

 

Về lễ ra mắt của đảng Việt Tân, bạn bè hỏi tôi. Tại sao đảng Việt Tân không ra mắt taị Paris, mà ra mắt ở Đức.?»

 

Tôi nghĩ: nên hỏi: « Tại sao Đảng Việt Tân đă không dám ra mắt tại Paris? » Hỏi, tức là trả lời.

 

Ở Mỹ, đảng Việt Tân đă phải chui rúc ra mắt măi tận miền Bắc Seattle khỉ ho c̣ gáy. Họ không dám ra mắt tại Cali, nơi được coi là thủ đô Người Việt Tỵ Nạn. Tại Cali, năm 1999, Trần Trường và bọn đồng loă đă bị đồng bào ta đuổi đánh và nhổ đờm vào mặt khi trưng ảnh giặc Hồ và treo cờ nước vỏ lựu máu mào gà tại khu Bolsa.

 

Bọn đồng loă trong vụ Trần Trường năm 1999 là ai? Xin thưa: mặt trận Hoàng Cơ Minh, nay đổi căn cước là đảng Việt Tân.

 

 

Tin Tức - B́nh Luận     Vinh Danh QLVNCH     Audio Files     Tham Khảo     Văn Học Nghệ Thuật     Trang Chính