Luật sư Trần Kiều Ngọc khẳng định không chống cộng!

 

Luật sư Lê Duy San

sanduyle@yahoo.com [thaoluan9] <thaoluan9@yahoogroups.com>

 

 

Cô LS Trần Kiều Ngọc khẳng định không chống cộng, nhưng v́ Yêu Thương nên Cô chống cái ác.

 

CÔ KIỀU NGỌC NÓI NHƯ VẬY CÓ  NGHĨA LÀ VIỆT CỘNG KHÔNG ÁC NÊN CÔ KHÔNG CHỐNG CỘNG.

 

HAY, HOAN HÔ CÔ KIỀU NGỌC. VIỆT CỘNG NÊN MỜI CÔ KIỀU NGÔC VỀ NƯỚC TRAO  CHO CÔ CHỨC BỘ TRƯỞNG BỘ THÔNG TIN TUYÊN TRUYỀN.


Luật sư Lê Duy San

 

 

 

BỌN VIỆT CỘNG CHỈ CẦN CHÚNG TA KHÔNG CHỐNG CỘNG LÀ ĐỦ.

V̀ MỘT KHI ĐĂ KHÔNG CHỐNG CỘNG NỮA TH̀ CŨNG SẼ KHÔNG CHỐNG CỜ ĐỎ SAO VÀNG.

 

MÀ ĐĂ KHÔNG CHỐNG CỜ ĐỎ SAO VÀNG TH̀ CÓ NGHĨA LÀ CHẤP NHẬN CHẾ ĐỘ CHXHCNVN TỨC CHẤP NHẬN CHẾ ĐỘ CỘNG SẢN.

 

V̀ THẾ, MỤC ĐÍCH CỦA VC CHỈ LÀ CHÚNG TA ĐỪNG CHỐNG CỘNG NỮA LÀ ĐỦ.

 

Lê Duy San

 

 

Nghi Truong nghitruong193970@yahoo.com


Ư kiến của Luật sư Lê Duy San thật tuyệt vời, đáng hoan nghênh. Cứ mời bà nầy về VN  "sống thử" với bọn VC dă man th́ sẽ biết ngay mà.

 

 

From: Khanh Nguyen-Kim <knguyenkim@hotmail.com

 

Việt Cọng chỉ cần chúng ta không chống nó là quá đủ 100/100!

 

Tuyệt vời, HOAN HÔ  LS Lê Duy San!

NKK

 

DĐ ai mà lạ gì tên dư loạn viên Vịt Tanh ptrungkien71@gmail.com. Nói theo giọng ngây thơ cụ của bà luột sư  Trần Kiều Ngọc, vì sao xẹt thần đồng mở mồm là nói láo như tinh, anh thư trời tru đầt Diệt, cứu tinh nhân rân Diệt nam:  thưa cô Phạm Tru Kiêng có phải là con giòi tái sanh của BKDC Tru tắt Tiếng không ạ??? hì hì hì.

 

À cái dzụ "độc quyền chống cọng" nầy xưa quá rồi!

Nó là thuật ngữ chuyên dụng từ thời Mặt Trận HCM

Hễ khi nào mon men "đối thọi” với việt cọng

bị người quốc gia phản đối là kêu la:

Phải tôn trọng khác biệt ư kiến

Đừng độc quyền chống cọng!

 

Tre già măng mọc

Nhưng hoạt đầu chánh trị

nuôi măng hũ bại

"không chống cọng"

th́ phải tố giác cho công luận biết

Nó là thứ măng

"không chống cọng"

chỉ chống ác

Ác đó là ác nào?

Thôi đừng xạo

 

Tranh đấu "Bất bạo động" với việt cọng

LÀ XẠO KE cho qua tang lề

ề ề ề

 

 

 

From: xomnhala_yamaha@googlegroups. com <xomnhala_yamaha@googlegroups. com> on behalf of Nhan Ton <nhanton2017@gmail.com>
Sent: Monday, September 25, 2017 9:05 AM
To: Tran Marie
Cc: DiendanTuoiHac; TiếngGoịNonSông
Subject: Re: Sao Lại Không Hiểu Câu NÓi Của LS Trần Kiều Ngọc - Ư kiến của Luật sư lê Duy San

 

Ông LS Lê Duy San chẳng lẽ ông già rồi, đầu óc có vấn đề nên không hiểu được thâm ư câu nói của Cô LS trẻ hay sao.

Cô LS Trần Kiều Ngọc khẳng định: "V̀ YÊU THƯƠNG CHỐNG CÁI ÁC". Như vậy theo tôi hiểu rằng bọn Việt cộng chỉ biết làm những điều ác, th́ câu khẳng định của Cô LS trẻ TKN đă tát thẳng vào mặt bọn Việt cộng rồi đó. Nếu bọn Vc ngưng mọi tội ác th́ chẳng c̣n ai chống nữa phải không. Và nếu Việt cộng mà biết Yêu Thương dân, ngưng mọi Tội Ác, th́ CĐNVHN có thể d́a sống chung với Việt cộng được rồi. 

Nói đến tội ác th́ không chỉ Vc đâu, mà trong số CĐNVHN cũng có tội ác đó.

Vậy Cô LS TKN chống sự ác là đúng rồi. V́ loài người hôm nay h́nh như hướng về sự ác hơi nhiều chẳng riêng ǵ tà thuyết cộng sản.

Nếu loài người đều bỏ sự ác mà sống trong t́nh Yêu Thương th́ thế gian này hé mở cửa Thiên Đàng rồi đó.

Cô LS Trần Kiều Ngọc mở lại con đường Yêu Thương mà chính Thiên Chúa đă răn dạy cho loài người "Hăy Yêu Thương Nhau", nhưng loài người đă lấy Sự Ác để thay vào Yêu Thương rồi nên sự chết chóc đă hiện diện khắp nơi trên thế giới.

Nếu Việt Cộng ngày nào biết nghe lời kêu gọi của LS Trần Kiều Ngọc chấm dứt sự ác và biết Yêu Thương th́ tức là Việt cộng từ bỏ tà thuyết công sản rồi.

Như vậy Cô LS TKN có ǵ sai đâu, sao lại bài bác.

Hơn 42 năm CĐNVHN chống cộng, chống cộng, nhưng cộng vẫn sống nhăn và sự ác vẫn đè nặng trên đầu người dân VN.

Bây giờ Cô gáí trẻ Trần Kiều Ngọc thay đổi "chiến thuật" không chống cộng và chống cái ác, nếu chấm dứt hết cái ác của đảng csVN, tức là Vc không c̣n giết dân, không c̣n cướp tài sản của dân, biết bảo vệ dân, tên Vc nào làm sai trái đem ra xử liền để giải oan cho dân. Tên Vc nào tham ô, đ̣i hối lộ là xử ngay. Những tên VC nào lỡ tham ô biết hối hận trả lại hết những đồng tiền máu cho dân, và sẽ chọn những người tài đức thay dần bọn ngu dốt tham lam độc ác để lănh đạo đất nước.

Như vậy là kế hoạch v́ Yêu Thương chống sự ác của Cô LS TKN thành công rồi, không cần chống cộng nữa phải không ạ ??? 

 

 

 

sanduyle@yahoo.com [thaoluan9] <thaoluan9@yahoogroups.com>

 

 

Cô LS Trần Kiều Ngọc khẳng định không chống cộng, nhưng v́ Yêu Thương nên Cô chống cái ác.
 

CÔ KIỀU NGỌC NÓI NHƯ VẬY CÓ  NGHĨA LÀ VIỆT CỘNG KHÔNG ÁC NÊN CÔ KHÔNG CHỐNG CỘNG.

 

HAY, HOAN HÔ CÔ KIỀU NGỌC. VIỆT CỘNG NÊN MỜI CÔ KIỀU NGÔC VỀ NƯỚC TRAO  CHO CÔ CHỨC BỘ TRƯỞNG BỘ THÔNG TIN TUYÊN TRUYỀN.


 

Luật sư Lê Duy San

 

 

Tin Tức - B́nh Luận     Vinh Danh QLVNCH     Audio Files     Tham Khảo     Văn Học Nghệ Thuật     Trang Chính