Bàn về Những lời trối trăn của cố TT Ngô Đ́nh Diệm

 

 

 

 

 

Lúc c̣n sinh tiền, cố Tổng Thống Ngô Đ́nh Diệm có nói:

 

Tôi không phải là thần thánh, tôi chỉ là một người b́nh thường. Tôi chỉ biết thức khuya dậy sớm làm việc, một ḷng hiến dâng đời tôi cho đất nước và dân tộc.

 

Tôi tiến, hăy tiến theo tôi.

Tôi lùi, hăy giết tối.

Tôi chết, hăy nối chí tôi (1)

Ngô Đ́nh Diệm

 

Có người nói câu “Tôi chết hăy nối chí tôi” thực ra là : “Tôi chết, hăy trả thù cho tôi”.

 

Tôi nghĩ là không đúng. Đây chỉ là sự cố ư xuyên tạc lời nói của TT Ngô Đ́nh Diệm. Cụ nói: “Tôi chết…” chứ cụ đâu có nói: “Nếu tôi bị giết hay bị ám hại…” mà nói :  “hăy trả thù cho tôi” ? 

 

Hơn nữa, cụ là một người đạo đức, tên Hà Minh Trí đă ám sát cụ khi cụ đang đi kinh lư ở Ban Mê Thuật vậy mà cụ cũng không giết th́ cụ đâu c̣n màng ǵ tới hận thù sau khi cụ đă chết.

 

 

Ls Lê Duy San

 

 

KHÔNG VỀ VIỆT NAM NẾU C̉N VIỆT CỘNG

MUỐN CHỐNG TRUNG CỘNG PHẢI DIỆT VIỆT CỘNG

MUỐN DIỆT VIỆT CỘNG PHẢI DIỆT VIỆT GIAN

 

 

 

Tin Tức - B́nh Luận     Vinh Danh QLVNCH     Audio Files     Tham Khảo     Văn Học Nghệ Thuật     Trang Chính