Đồng Ḷng Nhận Thức & Hành Động

Hăy nhanh tay chung sức cứu Dân Tộc Việt Nam! Đừng để chiến tranh nổ ra tại Việt Nam!

 

Linh mục Nguyễn Văn Lý 

 

 

1. Tại Hội nghị San Francisco 04-08.9.1951 với 51 Nước tham dự, ngày 05-9-1951, 46/51 phiếu đă bác bỏ đề nghị của Nhật Bản về chủ quyền trên 2 quần đảo Hoàng Sa – Trường Sa thuộc Trung Hoa. Ngày 07-9-1951, Thủ tướng Trần Văn Hữu của Chính phủ Bảo Đại đă xác nhận 2 quần đảo này thuộc chủ quyền Việt Nam, mà không Nước nào phản đối.

 

2. Ngày 21-7-1954, Hiệp định Geneva - Thụy Sĩ, Trung Hoa và 9 Nước tham dự. Tuyên bố cuối cùng nh́n nhận sự toàn vẹn lănh thổ lănh hải của Việt Nam. Theo đó, 2 quần đảo Hoàng Sa – Trường Sa dưới vĩ tuyến 17 thuộc Chính phủ Việt Nam Cộng Ḥa quản lư.

 

3. Ngày 02-3-1973, Trung Hoa với 8 Nước, và 3 bên VN, cùng kư Định ước cuối cùng bảo đảm cho Hiệp ước Ḥa đàm Paris ngày 27-01-1973 được thực thi, trong đó cũng nh́n nhận sự toàn vẹn lănh thổ lănh hải của Việt Nam. Theo đó, 2 quần đảo Hoàng Sa – Trường Sa dưới vĩ tuyến 17 thuộc Chính phủ Việt Nam Cộng Ḥa quản lư.

 

4. Ngày 19-01-1974, Hải quân Trung Hoa đă đánh chiếm toàn bộ quần đảo Hoàng Sa của Việt Nam, do Hải quân Việt Nam Cộng Ḥa đang canh giữ. 75 Chiến sĩ VNCH hy sinh.

 

5. Ngày 14-3-1988, Hải quân Trung Hoa đă đánh chiếm đảo Gạc Ma và # 20 đảo / băi / đá / cồn  thuộc quần đảo Trường Sa của Việt Nam. 64 Chiến sĩ thủy binh VN hy sinh.

 

* Hán Ác Cộng đừng dùng chiến tranh để đô hộ toàn Dân VN, hủy diệt Dân Tộc VN bằng nhim độc môi trường. Toàn Dân VN quyết tâm chống lại ách nô lệ Hán Cộng đến cùng.

 

* Nhóm nhỏ trong BCT của ĐCSVN đừng núp bóng Hán Cộng, dùng thủ đoạn và chiến tranh để bảo vệ chức vị nô lệ của ḿnh, hy sinh hàng triệu mạng sống người Dân vô tội.

 

* Những ai đang lănh đạo các lực lượng vũ trang của Quốc tế muốn dùng vũ lực để can thiệp hỗ trợ VN, giúp chống lại tham vọng xâm lược của Trung Cộng.

 

* Những ai đang lănh đạo các lực lượng vũ trang, nhất là Bộ đội và Công an, trước mối họa Hán Cộng xâm lược, đang liên kết lực lượng để chống lại nhóm nhỏ bán Nước, được Ác Cộng TQ bảo vệ - nuôi dưỡng. Quí Vị hăy dựa vào sức mạnh của lẽ phải và ḥa b́nh của Toàn Dân, để bằng mọi cách ôn ḥa, kiềm chế không để xảy ra chiến tranh.

 

*** Xin mọi bên liên quan đừng lấy VN làm ng̣i nổ cho Chiến Tranh Thế Giới thứ 3, đừng chia cắt VN thành 2 thành 3, không bao giờ thống nhất lại được.

 

*** Cùng Toàn Dân VN trong và ngoài Nước! Tất cả sức mạnh của lẽ phải và ḥa b́nh ở trong tay chúng ta. Chính chúng ta quyết định an phúc cho Dân Tộc chúng ta.

 

* Chúng ta phải liên tục biểu t́nh ôn ḥa toàn diện toàn quốc để hỗ trợ cho các lực lượng muốn áp lực, buộc những kẻ bán nước phải hồi tâm, sám hối và từ chức trong lẽ phải;

 

- không cần phải dùng bạo lực để buộc họ phải trong sáng, khôn ngoan, công chính;

 

- không được tạo cớ châm ng̣i nổ chiến tranh vô cùng thảm khốc;

 

- không nên tạo dịp để TQ gây chiến, bắt nhân dân TQ phải gánh chịu các hậu quả khổ hại, khi Quốc tế đồng loạt cắt mọi hợp tác với TQ về kinh tế, văn hóa, khoa học, giáo dục,...

 

- không nên tạo cớ cho ngoại bang can thiệp phân chia Tổ Quốc chúng ta vĩnh viễn.

 

* Kiên tŕ liên tục biểu t́nh ôn ḥa toàn diện toàn quốc là giải pháp tốt nhất cho vấn đề Việt Nam hiện nay : Cứu Nguy Tổ Quốc – Bảo Vệ Tổ Quốc – Toàn Dân Thoát Trung – Dân Tộc Trường Tồn !!!

 

 

Việt Nam quá đau thương, ngày 14-10-2016

 

Linh mục Nguyễn Văn Lư

 

 

Tin Tức - B́nh Luận     Vinh Danh QLVNCH     Audio Files     Tham Khảo     Văn Học Nghệ Thuật     Trang Chính