Ủy ban Đoàn kết Công giáo: Tập đoàn của âm mưu và tội ác

 

- Phần 2/3 -

 

 

Tiếp theo phần 1, phần 2 của loạt bài “Ủy ban Đoàn kết Công giáo: Tập đoàn của âm mưu và tội ác” sẽ giới thiệu với quư vị độc giả về bản chất của Ủy Ban Đoàn kết Công giáo giai đoạn 1985 và những tội ác của UB này đă gây ra với Giáo hội Công giáo Việt Nam.

 

Các độc giả có tư liệu, thông tin, bài viết xin gửi về địa chỉ

nuvuongcongly@gmail.com. Xin cảm ơn quư vị

 

Ủy ban Đoàn kết: nô lệ Đảng Cộng sản 10 năm

 

 

Ngày 25/4/1985, Ủy ban Đoàn kết mừng 10 năm phục vụ đảng cộng sản trong tư cách nô bộc. Một bản báo cáo đă được đọc trong Đại hội năm đó.

 

Trước hết, Ủy ban Đoàn kết đă hết lời ca ngợi đảng “đă làm mọi cách, tạo mọi điều kiện có thể trong 10 năm qua, để người Công giáo thành phố HCM được chan ḥa vào đời sống chung của đồng bào”.

 

Có thật vậy không? Chúng ta biết rằng, chỉ mới ba năm sau khi cướp chính quyền ở Miền Nam, chính quyền cộng sản đă ngay lập tức triển khai chính sách triệt hạ Giáo hội Công giáo, bằng cách tàn phá các Trung tâm Đào tạo Tu sĩ và Linh mục. Đêm 25/1/1978, cộng sản đă ra quân tấn công hàng loạt các tu viện của các Hội ḍng tại Thủ Đức: Học viện Ḍng Chúa Cứu Thế, Ḍng Đaminh, Ḍng Don Bosco, Ḍng Xito, Ḍng Lasalle. Cộng sản tịch thu nhà cửa, tài sản, đuổi các tu sĩ ra khỏi tu viện của họ, qui chụp các tội danh một cách vô căn cứ: nào là có khí giới chống cách mạng (Vụ cha Tiến Lộc, Ḍng Chúa Cứu Thế, để trên tủ một súng lục cong ṇng mà các em để tử nhặt được ngoài ruộng, bị gán cho tội tàng trữ vũ khí chống cách mạng, sau đó bị kết án 6 năm tù), nào là có giấy tuyên truyền chống cách mạng…

 

Một hội nghị của cái gọi là “Ủy ban đoàn kết công giáo”

 

Ủy ban Đoàn kết lại c̣n khoe công của ḿnh trong việc tuyên truyền Chủ nghĩa Xă hội. Bản báo cáo viết: “Có người nói tôi yêu nước, nhưng tôi không yêu Chủ nghĩa Xă hội. Đó là nói theo sự tự do chủ quan của cá nhân. C̣n nói yêu nước theo nghĩa thực tâm đi với dân tộc, tiến lên với đất nước theo qui luật tiến hóa của lịch sử loài người và của riêng dân tộc Việt Nam trong thời đại ngày nay, th́ không có con đường nào khác để yêu nước đúng nghĩa và có hiệu quả thiết thực, ngoài con đường xây dựng Chủ nghĩa Xă hội như chúng ta đang được đảng lănh đạo, tiến hành làm với cả nhân dân”.

 

Ủy ban Đoàn kết nói về Chủ nghĩa Xă hội mà không ngượng miệng. Trong thực tế, Chủ nghĩa Xă hội đă bần cùng hóa nhân dân, nô lệ hóa nhân dân, bóc lột nhân dân,, cướp phá đất đai, tài sản nhân dân, nhân dân mất hết tự do,, bị bịt mồm bịt miệng, bị bỏ tù đày đọa. Nhân dân chịu hết nổi nên chấp nhận vượt biên với bao nguy hiểm để trốn chế độ cộng sản. Họ chấp nhân bỏ lại tài sản, bất chấp tù đày nếu bị bắt, bất chấp nguy hiểm đến tính mạng. Trong chế độ cộng sản, quyền lợi tối thượng là quyền lợi của đảng và đảng viên. Mục tiêu tối thượng của cộng sản Việt Nam là giữ vị thế độc tôn của đảng viên với bất cứ giá nào, không có vấn đề ích quốc lợi dân, nhưng là quyền và lợi của đảng và đảng viên. Chế độ cộng sản là chế độ thối nát, bất công, tàn ác. Đạo đức xă hội ngày càng băng hoại với việc phá thai nằm trong chính sách, hàng trăm ngàn cô gái bị bán đi làm ddiems hay vợ hờ, khai thác sức lao động của giới trẻ qua các văn pḥng dịch vụ lao động nước ngoài, đất đai của đất nước bị đảng cắt dâng cho Trung quốc .v.v...

 

Bản báo cáo của Ủy ban Đoàn kết tiếp tục ca ngợi đảng: “Nhờ có giải phóng, đất nước được độc lập, thống nhất, nhân dân ta mới xóa bỏ được thể chế một xă hội bất công, thối nát, thiết lập ra những thể chế xă hội mới, một phương thức sản xuất mới qua đó người lao động xây dựng phẩm chất đích thực co cuộc sống của ḿnh, có t́nh nghĩa, lẽ phải. Dân tộc đă nhân lên hàng trục triệu lần những giá trị làm người như thế yêu nước là yêu Chủ nghĩa Xă hội theo cách hiểu và thực hiện của Đảng lănh đạo. Không thể nào khác được. Hiểu Chủ nghĩa Xă hội cách khác hoặc yêu nước cách khác là chưa thực tâm đi với dân tộc. Đó là con đường duy nhất cho phép xây dựng phẩm chất đích thực cho cuộc sống và phát triển cơ sở đó, người Công giáo mới có điều kiện sống theo đ̣i hỏi của Tin mừng Đức Kito.”

 

Năm 1985, tức 10 năm sau biến cố 30/4/1975, lập trường chính thức của Ủy ban Đoàn kết là như thế.

 

Nh́n vào thực tại, mọi sự đều trái ngược với những ǵ Ủy ban Đoàn kết vừa tŕnh bày. Xă hội cộng sản là xă hội hết sức bất công, thối nát hơn hàng triệu lần sự bất công và thối nát của các chế độ khác trước kia trên đất nước. Thể chế mới mà đảng và Ủy ban Đoàn kết tuyên truyền về cộng sản, thực chất là thể chế bóc lột người dân, người lao động cách dă man, nên làm ǵ có xây dựng phẩm chất đích thực, làm ǵ dân tộc nhân lên hàng triệu lần những giá trị làm người.

 

Ủy ban Đoàn kết dối dân không biết ngượng.

 

Ủy ban Đoàn kết: chống phong Thánh các tử đạo Việt Nam

 

Trong vụ phong Thánh, Ṭa Thánh đă thực hiện một cách hết sức nghiêm túc các qui tŕnh đă được Bộ phong Thánh qui định, chứ không phải là một sáng kiến mới của Ṭa Thánh nhằm chống lại chế độ cộng sản Việt Nam như ông Nguyễn Quang Huy, Trưởng ban Tôn giáo Chính phủ thời đó, đă nói trong một Văn thư gửi Hội đồng Giám mục Việt Nam:

 

 

1. Trước hết, Thánh bộ phong Thánh của Giáo hội đă chấp nhận các Thỉnh Nguyện thư xin phong Thánh cho 117 Thánh tử đạo Việt Nam: Thỉnh Nguyện thư của Hội đồng Giám mục Việt Nam(16/11/1985), của Ḍng Đaminh (28/12/1985), của Hội Thừa sai Paris (2/2/1986), của Hội đồng Giám mục Phi (13/5/1986) và của Hội đồng Giám mục Tây Ban Nha (19/6/1986).

 

2. Ngày 22/5/1987, Đức Giáo hoàng Gioan Phaolo II đă chủ tọa Cơ Mật Viện để hỏi các thành viên bỏ phiếu chấp thuận việc phong Thánh cho 117 Thánh tử đạo Việt Nam. Ngày 29/5/1987, Ṭa Thánh đă có văn bản quyết định phong Thánh cho các Thánh Tử đạo Việt Nam vào ngày 26/6/1988.

 

3. Trước quyết định phong Thánh của Giáo hội, đảng Cộng sản coi quyết định này như một hành động chống chế độ cộng sản, nên đă phản ứng cách mạnh mẽ và t́m mọi cách ngăn chặn vụ phong Thánh này với sự cộng tác đắc lực của Ủy ban Đoàn kết.

Ngày 18/9/1987, Ban Tôn giáo Chính phủ đă triệu tập Ban Thường vụ Hội đồng Giám mục Việt Nam để phê phán vụ phong Thánh và bàn biện pháp xử lư t́nh h́nh phức tạp.

 

Trước áp lực của Nhà nước, Hội đồng Giám mục Việt Nam, qua Ban Thường vụ, gửi thư và điện văn yêu cầu duy tŕ việc kính các Chân phúc Tử đạo Việt Nam như cũ không làm ǵ mới khác (19/9/1987). Tiếp đó, Ban Tôn giáo Chính phủ gửi Văn thư số 01 – TGCP, ngày 12/10/1987 cho UBND, Ban Tôn giáo các tỉnh, thành phố, đặc khu, yêu cầu theo dơi việc thi hành quyết định của Hội đồng Giám mục – thực ra là quyết định của chính phủ.

 

4. Tuân lệnh đảng, Ủy ban Đoàn kết đă nỗ lực khắp nơi, quyết ngăn cho bằng được việc phong Thánh các Thánh tử đạo Việt Nam.

 

Tại thành phố Sài G̣n, Mặt trận Tổ quốc, với sự hỗ trợ của Ủy ban Đoàn kết, đă tổ chức những buổi tập hợp các linh mục, tu sĩ, giáo dân trong các quận, huyện và thành phố để phổ biến đường lối của đảng và để chống phá Giáo hội.

 

Tại quận 3 – nơi tôi ở, Mặt trận Tổ quốc đă tổ chức một buổi họp gồm các linh mục, tu sĩ, giáo dân trong quận vào chiều ngày 18/1/1988, để nghe Ủy ban Đoàn kết tŕnh bày về đường lối của Nhà nước chống lại việc phong Thánh. Một vị linh mục của Ủy ban Đoàn kết đă đọc một Thỉnh nguyện thư có tên là “Thỉnh nguyện thư Việt Nam” để xin chữ kư của cử tọa. Thỉnh nguyện thư này gồm hai đề nghị: Đề nghị thứ nhất là xin hoăn việc phong Thánh và đề nghị thứ hai là xin tách các vị tử đạo thừa sai ngoại quốc ra khỏi danh sách được phong Thánh.

 

Trong cuộc họp này, chính tôi đă đứng lên phản đối cách làm của các vị lănh đạo Giáo hội Việt Nam, nhất là việc chính quyền đă ngang nhiên sử dụng Ủy ban Đoàn kết làm cái bung xung phá rối Giáo Hội.

 

Trước tiên, về việc hoăn phong Thánh, tôi đă nói: “Việc không tham dự vào việc phong Thánh gây bất măn, có hại đến việc người Công giáo Việt Nam tham gia xây dựng đất nước và cô lập Việt Nam trên chính trường quốc tế, th́ đề nghị các Giám mục xin hoăn phong Thánh c̣n tệ hại hơn. Người ta nghĩ rằng Nhà nước làm áp lực bắt các Giám mục Việt Nam xin hoăn, v́ trước kia chính các Giám mục đă phấn khỏi xin phong Thánh. Nếu có đưa ra “Thỉnh nguyện thư” của Ủy ban Đoàn kết th́ đó thực chất là mệnh lệnh của Nhà nước, hầu tạo ra một mầu sắc nhân dân, nên dù có thu được hàng triệu chữ kư th́ cũng thế thôi”.

 

Về đề nghị thứ hai là tách các vị tử đạo thừa sai ngoại quốc, tôi có nói: “Đây là thứ đề nghi của những người “Công giáo” mà người Công giáo chân chính gọi là “ăn cháo đá bát”. Các thừa sai ngoại quốc, v́ đức tin đă bỏ cuộc sống ổn định, thoải mái ở quê nhà, đi vào một nước lạc hậu để rao giảng Tin mừng cứu độ của Chúa Giêsu. Họ đă bị bắt, bị tra tấn, bị xử tử do các vua chúa thời phong kiến. Họ đă hy sinh mạng sống cho việc rao giảng Tin mừng, tức là họ đă chết v́ đạo Chúa để đem Tin mừng cho người Việt Nam. V́ thế, người Công giáo Việt Nam đ̣i tách riêng người có công đem đức tin Kitô giáo đến cho cha ông họ là “ăn cháo đá bát”, là vô ơn, tạo chia rẽ trong giới Công giáo”.

 

Tại cuộc họp hôm đó, tôi cũng đă đưa ra hai kiến nghị, một với Giáo hội, một với Nhà nước.

 

Đối với Nhà nước: “Tôi mong Nhà nước để cho Giáo hội Việt Nam dự cuộc phong Thánh, v́ làm như vậy ích lợi cho đất nước hơn là tẩy chay việc phong Thánh mà Giáo hội toàn cầu sẽ cử hành tại Roma”.

 

Đối với Giáo hội: “Tôi mong Hội đồng Giám mục Việt Nam đừng làm tṛ cười cho giáo dân cũng như cho thế giới bên ngoài, mà xin Ṭa Thánh hoăn việc phong Thánh và xin tách các vị tử đạo thừa sai ngoại quốc. Thật là môt tṛ trẻ con, không thể chấp nhận được với dư luận quốc nội cũng như quốc tế khi Hội đồng Giám mục đă từng phấn khởi xin phong Thánh, nay lại xin hoăn, xin tách. Hội đồng Giám mục Việt Nam sẽ mất hết uy tín đối với giáo dân Việt Nam cũng như với giáo hữu toàn cầu. Trong t́nh trạng đó, các giám mục không c̣n mấy ảnh hưởng để thúc đẩy giáo dân Việt Nam vừa hăng say xây dựng đất nước vừa trung thành giữ vững đức tin”. (Chân tín, Nói cho Con người, trang 46-52).

 

Quảng trường Thánh Phero

 

Sau sự can thiệp của tôi, Ủy ban Đoàn kết đă không dám xin chữ kư ủng hộ Thỉnh nguyện thư của họ và sau đó, như Đức cha Nguyễn Quang Tuyến – giám mục giáo phận Bắc Ninh cho biết, các giám mục đă nhất trí xin tiếp tục xin Ṭa Thánh phong Thánh cho 117 Thánh tử đạo Việt Nam.

 

Vụ việc phong Thánh sau đó dù vẫn bị chính quyền, với sự tiếp tay của Ủy ban Đoàn kết, đă t́m hết mọi cách ngăn cản, nhưng với sự kiên quyết của Ṭa Thánh trong lời tha thiết cầu nguyện của cộng đồng Dân Chúa, các Chân phúc Tử đạo việt Nam đă được tuyên phong hiển Thánh đúng như ư Chúa muốn.

 

Nói lại những điều này hôm nay để thấy rơ bộ mặt của Ủy ban Đoàn kết đích thực là ǵ? Nói như linh mục Phan Khắc Từ, trong cuộc trả lời phỏng vấn của anh J.B Nguyễn Hữu Vinh – giáo dân Tổng giáo phận Hà Nội, th́ Ủy ban Đoàn kết “Không phải của Giáo hội mà là của Mặt trận, đương nhiên là của Đảng.” Đảng thành lập, đảng nuôi dưỡng, đảng vạch đường chỉ lối. Tóm lại, Ủy ban Đoàn kết chỉ là cái bung xung của đảng nhằm ngăn chặn và làm tha hóa Giáo hội, biến Giáo hội thành một tôn giáo quốc doanh phục vụ cho nguyện vọng và ư chí của đảng.

 

Nói lại những điều này hôm nay, cũng là để thấy rằng “Ủy ban Đoàn kết Công giáo” chỉ là một tổ chức giả danh Công giáo, dù nấp bóng dưới h́nh thức và tên gọi nào, th́ bản chất của nó vẫn là thế.

 

Tiếc rằng, hiện nay, theo con số không chính thức, vẫn c̣n có khoảng 103 linh mục trong cả nước tham gia vào cái gọi là Ủy ban Đoàn kết với nhiều lư do khác nhau: muốn được dễ dăi, tham gia cho vui, sợ, hay v́ một lư do nào khác. Dù với bất cứ lư do ǵ, th́ đă tới lúc các vị cần can đảm quay trở lại, để không c̣n phải nghe ai nói: “Theo Chúa nửa vời, một đời uổng công”, nhất là để chung tay đưa cái gọi là “Ủy ban Đoàn kết’ xuống mồ như ư chí và nguyện vọng của mọi thành phần Dân Chúa Việt Nam.

 

 

Lm. Chân Tín

38 Kỳ Đồng, P9, Q3.

 

 

 

Tin Tức - B́nh Luận     Vinh Danh QLVNCH     Audio Files     Tham Khảo     Văn Học Nghệ Thuật     Trang Chính