Tao gánh Mày về

 

Gửi các anh NHẢY DÙ. Tôi thấy tấm h́nh , đem về các anh xem.

Ngày xưa , hôm nay và ngày mai. Luôn luôn không bao giờ QUÊN.

 

 

 

 

Tụi Tao Gánh Mày Về. Mày bỏ cuộc chơi, khi tuổi vẫn c̣n xanh.

Chiến trường khốc liệt quá, bỏ mày lại cũng không đành.

Rừng cao su tơi tả, kiếm tạm một khúc cây.

Cột chân tay mày lại, xỏ đ̣n gánh gánh đi.

Biết làm sao bây giờ, lính Dù không bỏ bạn.

Có thằng Tây nó chụp h́nh, th́ kệ mẹ nó đi.

Chiến trường đi ai tiếc đời xanh.

Biết đâu ngày mai sẽ đến phiên tao.

Vào nửa trăng Lính thường cháy túi.

Đạn dược bây giờ c̣n phải đánh cầm chừng.

Kiếm đâu ra băng ca để mày yên giấc ngủ.

Gánh mày đi như gánh một con mồi

Mà những thằng thợ săn vừa săn được.

Đầu mày chúc xuống đất

Lắc lư theo nhịp đi; Hồn mày ở trên cao

Có thấy tức cười không?

Ráng chút nữa rồi về với mẹ, ngày xưa mày khóc mẹ ru

Rồi th́ mẹ khóc ru mi xuống mồ

À ơi, con ơi à ơi, đây là giấc ngủ ban đầu, mà mẹ ru con

Bên ngoài gió thổi nam man, hai mươi năm trường, mẹ ru con theo tiếng à ơi.

Rồi con lớn khôn, con ra chiến trường... Mẹ khóc hằng đêm.

 

 

Lính Dù

 

——————————————————————

 

Những người đă chết hôm qua, cho nước Việt b́nh yên. 

Chúng tôi tri ân các anh. 

Bây giờ không biết hai người Lính trong h́nh, gánh xác bạn, giờ Họ về đâu. 

Tấm h́nh chụp vào ngày 15/4/1975.

Vỏn vẹn chỉ 15 ngày sau, quê hương rơi vào tay giặc. 

Bốn mươi bốn năm sau, có c̣n ai cảm thấy bồi hồi xúc động khi nh́n tấm ảnh này. 
Xin đừng nói những lời chót lưỡi đầu môi, đừng yêu Lính bằng lời. 

 

Hăy tri ân Họ.

 

 

 

 

Tin Tức - B́nh Luận     Vinh Danh QLVNCH     Audio Files     Tham Khảo     Văn Học Nghệ Thuật     Trang Chính