Nhớ nhau ngày Tết

 

 

 

 

Tết đến làm chi để nhớ nhau

Bạn bè xa vắng gợi thêm sầu

Tết không pháo nổ mừng năm mới

Xuân chẳng cành mai, thiếu rượu bầu

Hàng xóm xa gần đâu vắng nhỉ!

Cơi ḷng se lạnh nhớ đâu đâu

Xuân về đất khách ḷng trăn trở

Tết  đến xa nhà, lại nhớ nhau!

 

 

Lê Văn Tiên

 

 

 

 

 

Tin Tức - B́nh Luận     Vinh Danh QLVNCH     Audio Files     Tham Khảo     Văn Học Nghệ Thuật     Trang Chính