Nén Hương Tưởng Niệm

Cố Tổng Thống Ngô Đ́nh Diệm và quân cán chính hy sinh ngày 1.11.1963

 

 

 

Lê Văn Ấn

 

 

Hôm nay, ngày 1.11.2012, chúng ta thắp nén hương ḷng tưởng nhớ đến cố Tổng Thống Ngô Đ́nh Diệm, 2 người em và một số quân nhân đă hy sinh trong ngày này 49 năm về trước. Họ đă hy sinh bảo vệ chính nghĩa Quốc Gia, họ đă hy sinh để thế giới thấy Việt Nam là đất của các anh hùng và sẵn sàng hiến mạng sống ḿnh cho tổ quốc, dân tộc. Có một số ít cũng đă hy sinh v́ những lời điêu ngoa của thượng cấp mà trực tiếp là Đại Tá Nguyễn Văn Thiệu gạt họ rằng về đánh dinh Gia Long để cứu Tổng Thống. Tưởng niệm cố Tổng Thống Ngô Đ́nh Diệm và nền Đệ Nhất Cộng Ḥa cũng là một việc làm để cho các thế hệ tương lai biết rằng chỉ có những ai dám hy sinh mạng sống ḿnh cho dân tộc mới là anh hùng, dù họ có phải chết một cách dă man như anh em cố Tổng Thống Ngô Đ́nh Diệm.

 

Ngày nay, do những tài liệu được giải mật của chánh phủ Hoa Kỳ, người ta được biết Hoa Kỳ chủ mưu vụ đảo chánh và ám sát Tổng Thống Ngô Đ́nh Diệm và cố vấn Ngô Đ́nh Nhu. Và c̣n dùng thủ đoạn đê hèn, phản lại nền văn minh ngoại giao của thế giới để giết cố vấn Ngô Đ́nh Cẩn. Những tài liệu này không thể nghi vấn về tính xác thực của nó. Ngay cả những lời nói của cố Tổng Thống Johnson cho những tướng đảo chánh Tổng Thống Ngô Đ́nh Diệm là bọn đầu trộm đuôi cướp cũng rất xác thực v́ có băng ghi âm những lời nói này. Tại sao Hoa Kỳ lật đổ Tổng Thống Ngô Đ́nh Diệm? V́ họ đ̣i Tổng Thống Ngô Đ́nh Diệm phải trở thành kẻ bù nh́n của Mỹ! Với 4 điều kiện sau đây mà Hoa Kỳ đ̣i hỏi TT Ngô Đ́nh Diệm phải chấp thuận th́ được "b́nh an vô sự":

 

1.- T.Th. Ngô Đ́nh Diệm nhường hải cảng Cam-Ranh cho Hoa Kỳ 99 năm.

2.- T.Th. Ngô Đ́nh Diệm chấp thuận cho Hoa Kỳ đưa 200.000 quân bộ binh vào Nam Việt-Nam.

3.- T.Th. Ngô Đ́nh Diệm đặt Bộ Quốc Pḥng của VNCH dưới quyền chỉ huy của quân đội Hoa Kỳ.

4.- T.Th. Ngô Đ́nh Diệm đưa ông cố vấn Ngô Đ́nh Nhu đi nước ngoài.

 

Chấp nhận những điều kiện căn bản này th́ chẳng khác chi bọn Cộng Sản bây giờ ở Hà Nội cam tâm bán nước cho Trung Cộng để được bảo vệ, để Đảng được cai trị dân chúng. Tổng Thống Ngô Đ́nh Diệm không chấp nhận những điều kiện này do đó, bị Hoa Kỳ "tiêu diệt một cách dă man" qua tay một nhóm tướng lănh đầu trộm đuôi cướp hay là một đám vô lại. Nhưng đối với nhân dân Việt Nam, cố Tổng Thống Ngô Đ́nh Diệm là một anh hùng của dân tộc, v́ thà chết chứ không hy sinh chủ quyền của Quốc Gia, và ông đă khẳng khái xác quyết "chúng tôi không muốn làm bù nh́n cho Hoa Kỳ". Năm 1975, Richard Nixon đă gởi thơ cho cố Tổng Thống Nguyễn Văn Thiệu và hăm dọa nếu không từ chức th́ Hoa Kỳ sẽ lập lại những ǵ đă xảy ra năm 1963 tức là sẽ giết ông Thiệu như đă giết ông Diệm. Cố Tổng Thống Nguyễn Văn Thiệu đă từ chức và đă được sống.

 

Sau khi giết anh em cố Tổng Thống Ngô Đ́nh Diệm là một thời kỳ hỗn loạn, và việc ǵ đến đă đến, đó là Ngày 30 tháng Tư năm 1975, Việt Cộng được Hoa Kỳ "cấp phép" để chiếm miền Nam Việt Nam, như Kissinger đă hứa với Trung Cộng. Nói cách khác Hoa Kỳ đă bán Miền Nam VN cho Trung Cộng.

 

Có nhiều người cho rằng, xét trên b́nh diện quốc tế và ở vào địa vị Hoa Kỳ th́ giết ông Ngô Đ́nh Diệm để cầm quyền trọn vẹn Miền Nam Việt Nam rồi bán cho Trung Cộng, cũng như "được Việt Cộng khẩn hoang nếu không nói là van nài trở lại từ Nam chí Bắc" là một việc làm đúng trên b́nh diện chống Cộng toàn cầu. Đây là một nhận xét ấu trỉ, quyết định của Hoa Kỳ là một quyết định dại dột và cũng ấu trĩ v́ không biết ǵ về Cộng Sản. Một bọn vô lại.

 

Có thể nói thẳng đám tướng lănh đảo chánh TT Ngô Đ́nh Diệm là một đám vô lại. Tại sao? Chỉ biết nghe lời Mỹ làm đảo chánh mà không có đường hướng cai trị trong tương lai, những kẻ này không hiểu biết một chút ǵ về chính trị, hoặc chúng đă "khoán trắng" mọi việc cho Mỹ. Như vậy chúng chỉ là những kẻ làm thuê cho Mỹ với giá 3 triệu bạc. Hoặc chúng đă bị Mỹ coi như những tên chém mướn, chém xong mọi việc giao cho chủ. Theo lời ông Nguyễn Cao Kỳ th́ "đầu đuôi câu chuyện ông được làm Thủ Tướng như sau: Vào một buổi họp với Tướng Marxell Taylor lúc đó là Đại Sứ Mỹ ở Saigon. Ông Đại Sứ biểu các anh cử ra một người đại diện, Nguyễn Cao Kỳ thưa, tôi không được cử, nhưng v́ tôi biết tiếng Anh nên có thể nói lại ư kiến của ông. Thế là ông Kỳ được làm Thủ tướng, nhưng "để hỏi ư kiến vợ tôi đă". Mỹ chỉ cần lật đổ ông Diệm, mọi sự đă có Mỹ lo.

 

Vừa lật đổ xong, Tôn Thất Đính đă nhảy đầm suốt đêm hôm đó cho dù công việc của một ông Tổng Trưởng Nội Vụ rất cần giải quyết nhiều việc, "cho bù những ngày tháng Diệm Nhu cấm nhảy đầm". Cũng v́ thế mà khi Nguyễn Khánh "chỉnh lư", thiết giáp đă bao vây nhà mà không biết, đến khi Đính biết th́ ... quá muộn.

 

Dương Văn Minh khi bị Nguyễn Khánh chỉnh lư đă thú nhận "Moi dở ẹt".

C̣n tên vô liêm sĩ Nguyễn Ngọc Thơ cũng chẳng biết ǵ ngoài được cái chức Thủ Tướng mấy tháng nhờ là "cặp bài trùng với Dương Văn Minh".

 

Thích Trí Quang tin tưởng rằng "tôi nói chuyện chi Mỹ nó phải nghe chuyện đó". Đến khi Mỹ đă bật đèn xanh cho ông Nguyễn Cao Kỳ dẹp "bọn phản loạn miền Trung" mà Thượng Tọa c̣n đánh điện cầu cứu với Mỹ. Tội nghiệp.

 

Chỉ có 2 tên Nguyễn Văn Thiệu và Trần Thiện Khiêm đă không có những cử chỉ lố lăng như đám bạn của 2 ông, nhờ kỷ luật của CIA mà thôi. Thật ra, cả Khiêm lẫn Thiệu cũng không khá hơn, nhất là mấy năm gần đây, Trần Thiện Khiêm đă tuyên bố một cách "ngu không chừa lề là "Việt Cộng đang lắng nghe tiếng dân, phải gởi ư kiến lên cho Đảng đang họp Đại Hội!!!".

 

Kính thưa Tổng Thống, tôi không nhờ cậy một ơn mưa móc nào suốt chín năm lănh đạo Quốc Gia của Tổng Thống, nhưng nh́n đi rồi nh́n lại, chưa có thời gian nào thanh b́nh thịnh trị như trong suốt thời gian Tổng Thống lănh đạo Đất Nước. Tôi có bổn phận nói lên ḷng biết ơn đối với Tổng Thống, v́ nhờ thời kỳ đó tôi được yên ổn cắp sách đến trường, cùng hưởng chung những ǵ mà toàn dân miền Nam được hưởng lúc đó. Sau khi Tổng Thống và 2 người em đă bị ám sát dă man, bọn tướng tá đảo chánh lại tàn sát nhau, đấu đá nhau do Hoa Kỳ đạo diễn.

 

Tôi nh́n đi, nh́n lại, những kẻ "đối lập" cũng có lúc cờ đến tay chúng, nhưng chẳng làm được ǵ cho Đất Nước. Một tên chánh Đảng được làm Bộ Trưởng Nội Vụ th́ sau ngày nhận chức là dở thói hối lộ. Hối lộ để trả tự do cho cán bộ Việt Cộng, trong khi chủ trương của Đảng là "không đội trời chung với Việt Cộng. Hắn ta bị buộc phải từ chức, một tên được làm TGĐ Công An th́ nuôi t́nh báo Việt Cộng ngay trong nhà một tướng lănh, tận t́nh bao che cho tên VC này, dù thuộc cấp đă tŕnh rơ bằng chứng cụ thể.

 

Cả Khiêm và Kỳ đều dung dưỡng những sinh viên Việt Cộng để "phá thằng Thiệu chơi". Chẳng có đứa nào nghĩ đến Dân Tộc, đến cuộc chiến chống Cộng, cứ tranh giành quyền lực. Trong khi đó, bọn chúng vu vạ rất nhiều điều xấu xa cho Tổng Thống và mấy người em. Nhưng bà Ngô Đ́nh Nhu sống hơn 20 năm trong cảnh thanh bần, cố vấn Ngô Đ́nh Cẩn đă cho Nguyễn Khánh biết ông ta không có tài sản ǵ đáng giá khi Nguyễn Khánh đ̣i 6T (sáu tỉ hay 6 triệu?) là điều kiện để ông Cẩn ra nước ngoài. Đây là hành động của một tên bắt cóc đ̣i tiền chuộc tập sự.

 

Sẽ có nhiều người cho tôi là "tên vô danh tiểu tốt sao lại dám mạt sát các tướng lănh?" Tôi chỉ nói sự thật, và nếu là sự thật th́ ai lại chẳng có bổn phận nói ra, nhất là khi phải trả lại sự thật cho một vị anh hùng, và trả lại sự thật cho những kẻ chém thuê giết mướn làm hại dân tộc.

 

Tôi tin tưởng Tổng Thống và những người thống thuộc sẽ được lên Thiên Đàng. Chúc Tổng Thống và những ai đă hy sinh v́ Tổ Quốc được b́nh an ở bên kia thế giới.

 

 

San Jose, 1.11.2012

Lê Văn Ấn

 

 

 

Tin Tức - B́nh Luận     Vinh Danh QLVNCH     Audio Files     Tham Khảo     Văn Học Nghệ Thuật     Trang Chính