Thương về Nam Quan v Bản Giốc!

 

 


 

 
Xun về, nhớ Bản Giốc - Nam Quan,
 Lệ đắng chia ly mi ngập trn.
 Ngọn ải my tri, in sắc on,
 Đầu ghềnh thc đổ vẳng lời than!
  Phi Khanh - Nguyễn Tri vinh sng ni,
 Tầu quỷ - ma Hồ nhục thế gian.
 Thc nước cn đy, đu ải cũ?
 Đục ngầu, bọt trắng khc tường tan!

 
 
 
Lệ Tuyền

 

 

Vinh Danh QLVNCH     Tin Tức - Bnh Luận     Audio Files     Tham Khảo     Văn Học Nghệ Thuật     Trang Chnh