Đinh Thạch Bích Vọng Ngữ

 

Lệ Tuyền

 

 

 

    Cổ nhân đă dạy: “Ôn Cố Tri Tân”. Điều này, hoàn toàn đúng, để cho những ai muốn “chọn mặt gửi vàng”. Nhưng, ngược thời gian, trở về những năm tháng cũ, th́ mọi người c̣n nhớ, đă một thời chúng ta đă nghe những “Đài phát thanh Kháng Chiến” và “Báo Kháng Chiến” của băng đảng Hoàng Cơ Minh, tức đảng Việt Tân, đă nhân danh là “Kháng Chiến – Phục Quốc”, để lường  gạt đồng bào; đặc biệt là tại hải ngoại quá nhiều rồi. Ngày ấy, chúng ta đă từng“gửi vàng” mà không “chọn mặt”. Và, một trong những kẻ này cũng đă từng đứng chung trong băng đảng này. Đó là, cái “ông” Luật sư Đinh Thạch Bích.

 

    Vậy, Đinh Thạch Bích là ai ? Như nhiều người đă biết, Đinh Thạch Bích ngày xưa đă từng  sách động sinh viên - thanh niên để chống Nền Đệ Nhất Cộng Ḥa Việt Nam. Rồi sau đó, một mặt v́ Danh và Lợi, nên Đinh Thạch Bích vẫn bám lấy chính phủ của Đệ Nhị Cộng Ḥa. Nhưng, thực sự Đinh Thạch Bích chưa bao giờ đứng cùng chiến tuyến với những người Quốc Gia yêu nước chân chính.

 

         

 

  Ra hải ngoại, Đinh Thạch Bích cứ đứng hết chổ này, chạy sang phía khác, và luôn luôn phồng mũi, vểnh tai, để đánh hơi và nghe ngóng, xem thử ở nơi nào nó có cái hơi ǵ lạ, là Đinh Thạch Bích liền chúi mơm chạy về phía đó, bất cố liêm sĩ. Chẳng những vậy, mà Đinh Thạch Bích c̣n từng viết bài “chó nhảy bàn độc” mở đường và giúp cho Đỗ Mậu qua cuốn ngụy thư «Việt Nam Máu Lửa Quê Hương Tôi ». Và, Đỗ Mậu đă công khai về Việt Nam, và lên đài truyền h́nh của bọn việt-gian cộng-sản, để tuyên truyền cho chúng, rồi đă tái bản cuốn ngụy thư « Việt Nam Máu Lửa Quê Hương tôi » tại Việt Nam. Kể từ đó, cũng là lúc cả hai tên : Đỗ Mậu và Đinh Thạch Bích đă nằm chung một ổ rồi.

 

  Cái ổ đó, là một ổ việt gian. Song tên việt gian Đinh Thạch Bích c̣n ác hại hơn những tên việt gian khác. Bởi tên này có phương tiện tuyên truyền và có cái vốn xảo quyệt, gian manh.

 

Đinh Thạch Bích cứ làm như là người chống cộng, nhưng khi nh́n thấy những hành vi của ông ta đă và đang thực hiện, th́ không thể nào qua mắt được những người có chút hiểu biết.

 

Đinh Thạch Bích đă từng viết trong bài “chó nhảy bàn độc”; và đă in trong cuốn ngụy thư : “Việt Nam Máu Lửa Quê Hương Tôi” nơi trang số 1096-1097, của tên Đỗ Mậu, với lời giới thiệu như sau :

  “Đồ Hoa Lư ( một trong các bút hiệu của ông Đinh Thạch Bích).

- Luật sư.

- Cộng sự viên thân tín của Tướng Tŕnh Minh Thế.

- Chủ biên Tạp chí việt Nam Hải Ngoại ( San Diego – Hoa Kỳ.)

 

  (Bài “Chó Nhảy Bàn Độc” đă được đăng trên “Nguyệt San Việt Nam Hải Ngoại, số 7 ngày 1-9-1977.)

 

  Người viết xin trích nguyên văn một đoạn của Đinh Thạch Bích đă viết trong bài “Chó Nhảy Bàn Độc” như sau đây :

  « Xă hội không có hướng đi th́ cộng sản mời gọi một hướng đi. Hướng đi đó có cái đúng có cái sai, nhưng xă hội không thể một ngày không định hướng ».

  Chỉ chừng ấy thôi, cũng đủ cho mọi người thấy được những lời xảo ngôn của Đinh Thạch Bích.  C̣n xảo ngôn hơn, khi Đinh Thch Bích đă dùng chữ “mời gọi”; Nhưng nếu phải nói thêm cho đầy đủ, th́ ắt phải dài ḍng, song dù là “mời gọi” hay cái ǵ chăng nữa, th́ cũng chỉ là lời nói của một tên việt gian Đinh Thạch Bích.

 

    Nhưng điều cần phải nói là Đinh Thạch Bích đă ca tụng bọn việt-gian-cộng-sản cũng « có cái đúng có cái sai ». Câu này, để cho những người ít chịu suy nghĩ sẽ cho rằng, Đinh Thạch Bích nói đúng, v́ xă hội nào dù là Âu – Mỹ cũng « có cái đúng có cái sai », th́ “cộng sản cũng có cái đúng cái sai nhưng không thể một ngày không có định hướng xă hội chủ nghĩa ».

 

   Riêng người viết th́ khẳng định : Suốt mấy chục năm qua, bọn việt-gian-cộng-sản không hề và không bao giờ có một “cái đúng” nào hết, mà chỉ có toàn những cái sai mà thôi.

 

  Và, chính v́ đă hoàn toàn sai, nên chúng đă đưa đất nước đến những cảnh điêu linh, đau thương, tang tóc, máu lệ kinh hoàng ! Những thảm cảnh bi thương này, chỉ chấm dứt khi nào không c̣n bóng dáng của bọn việt-gian-cộng-sản trên Quê Hương yêu dấu.

 

   Người viết xin quư độc giả hăy đọc lại những lời của Đinh Thạch Bích đă viết:

 “Xă hội không có hướng đi th́ cộng sản mời gọi một hướng đi. Hướng đi đó có cái đúng có cái sai, nhưng xă hội không thể một ngày không có định hướng”.

 

  Vậy th́, Đinh Thạch Bích hăy chỉ ra cho mọi người thấy “cái đúng” của cái “hướng đi” mà “cộng sản mời gọi”. ?

 

  C̣n nữa, Đinh Thạch Bích đă viết : “nhưng xă hội không thể một ngày không có định hướng”. Nghĩa là cái “hướng đi- định hướng- cộng sản mời gọi”. Như thế, tại sao cho đến giờ này Đinh Thạch Bích c̣n nói những chuyện “chống cộng”???

 

  Trước khi viết bài này, tôi đă từng nghe rất nhiều lần, những lời nói của những người quen qua điện thoại viễn liên, họ đă nói với tôi rằng : “Ông Đinh Thạch Bích là người Quốc Gia, chống cộng đó, đừng viết bài nói về ông ấy nữa”.

 

   Nhưng theo tôi, th́ nhất định Đinh Thạch Bích v́ đă được “cộng sản mời gọi một hướng đi” và đă đi theo cái “định hướng” đó , v́ “không thể một ngày không định hướng … xă hội chủ nghĩa, như chính Đinh Thạch Bích đă viết. Do vậy, nhất định Đinh Thạch Bích là một tên việt gian - c̣ mồi của bọn việt-gian-cộng-sản.

 

   Mặc dù thế, song tiếc rằng, vẫn c̣n có nhiều người v́ ngây thơ, nên họ đă đi theo cái « định hướng » do Đinh Thạch Bích làm c̣ mồi để  «mời gọi một hướng đi».  Ngoài ra, Đinh Thạch Bích c̣n có những thủ đoạn vô cùng tàn độc, bất nhân, là luôn luôn t́m mọi cách, để lường gạt, hay nói cho đúng hơn là Đinh Thạch Bích đă và đang dùng hết những thủ đoạn để  bẫy những người có nhiệt tâm với đất nước, để gom họ vào những mẻ lưới mà Đinh Thạch Bích đă giăng ra, để họ phải nằm chung với những tên việt-gian-cộng-sản c̣ mồi, để chúng dễ bề kiểm soát, và để rồi cuối cùng họ phải đi vào con đường tù đày, hoặc phải bị hy sinh cả sinh mạng cho tham vọng của Đinh Thạch Bích.

 

  Đinh Thạch Bích và Mặt Trận Quốc Gia Kháng Chiến Việt Nam dưới sự chỉ huy tối cao của Thiếu Tướng Tŕnh Minh Thế, và Ông Cố Vấn Nhị Lang ; tên thật là Thái Lân người gốc tại Quảng Nam.

 

    Đinh Thạch Bích đă vọng ngữ, khi nói rằng ông ta từng là “ cộng sự viên thân tín của Tướng tŕnh Minh Thế”. Do vậy, nên tôi tự thấy không ǵ bằng, là phải trích lại những lời của tác giả Nhị Lang, Cố Vấn của Mặt Trận Quốc Gia kháng Chiến Việt Nam, trong cuốn sách : Phong Trào Kháng Chiến Tŕnh Minh Thế; bởi tác giả Nhị Lang, là người luôn luôn sát cánh bên cạnh Tướng Tŕnh Minh Thế từ trong chiến khu Bà Đen, cho đến khi về với Quân Đội Quốc Gia vào ngày 13-2-1955. Ngoài ra, Ông Nhị Lang đă đi vào lịch sử với hành động nhanh và đúng, khi đă rút súng chỉa ngay vào viên tướng Tây là Nguyễn Văn Vỹ, làm đảo ngược ngay t́nh thế lúc ấy, khi Nguyễn Văn Vỹ đă thừa lệnh của cựu hoàng Bảo Đại nên kéo bọn lính Tây về để bắt, và buộc Thủ tướng Ngô Đ́nh Diệm phải rút khỏi chính trường.

 

    Đinh Thạch Bích đă là “cộng sự thân tín của tướng Tŕnh Minh Thế” như thế nào. Vậy, xin quư độc giả hăy đọc lại những trích đoạn trong cuốn sách Phong Trào Kháng Chiến Tŕnh Minh Thế, của tác giả Nhị Lang đă viết về Mặt Trận Quốc Gia Kháng Chiến Việt Nam như sau đây :

  “ …Trong Bưng Rồ, ngay trong đêm vừa kể (6/6/1951) các toán quân kháng chiến mới chân ướt chân ráo ra khu, đă sống những giây phút khẩn trương. Họ chờ đợi Đại tá Thế trong nỗi phập phồng lo ngại. Nếu chẳng may Đại tá Thế bị ngăn chận lại v́ lẽ này hay lẽ khác, th́ đại cuộc kể như sụp đổ hoàn toàn. Đoàn quân kia sẽ như rắn không đầu, ở lại sẽ lâm nguy, mà về cũng chẳng c̣n đường về. Cho nên, lúc chợt nom thấy bóng Đại tá Thế xuất hiện dưới ánh lửa chập chờn, tất cả các sĩ quan và binh sĩ đều đồng loạt đứng cả lên, hoan hô nhiệt liệt. Sự thành công tới lúc này mới được coi như là thành công thực sự. Nhưng ông cựu Tham Mưu Trưởng Tŕnh Minh Thế không mang theo trên người bộ quân phục sang trọng khi ông đứng làm chủ cuộc tiếp tân, mà người ta chỉ thấy ông mang cái vẻ “bần cố nông” với chiếc quần kaki cũ kỹ và chiếc áo  Blouson bạc phếch may bằng thứ vải lều cắm trại không biết ông nhặt nhạnh ở đâu mà có như vậy. Việc canh gác tức th́ được bố trí cẩn mật. Và một cuộc Hội nghị cao cấp được triệu tập ngay tại chỗ.

  “ Trước hết, các sĩ quan có mặt, nhân danh toàn thể binh lính dưới quyền họ, đồng thanh đưa kiến nghị tấn phong Đại tá Tŕnh Minh Thế, vị Tân Chỉ Huy Tối Cao của họ, lên cấp bực Thiếu Tướng. Viện cớ rằng từ nay các thành phần chiến đấu trong  khu không c̣n tùy thuộc hệ thống Quân Đội Cao Đài nữa, mà phải có một tổ chức lănh đạo mới, cả về mặt quân sự lẫn chính trị. Chức Thiếu Tướng kia vừa xứng đáng với tài năng và công nghiệp cá nhân của Đại Tá Thế, lại vừa một nhu cầu bất khả tranh luận, hơn thế nữa, là một yếu tố tâm lư nhằm nâng cao uy tín của một lực lượng kháng chiến vơ trang mới thành h́nh.

  Mọi ư kiến đưa ra đều xác đáng cả, khiến Đại Tá Thế không viện được lư do nào để từ chối lời đề nghị của anh em. Khi ông lên tiếng chấp nhận cuộc tấn phong, ai nấy xiết nỗi hân hoan, lại cùng đứng cả lên một lượt, trịnh trọng chào mừng theo lễ nghi quân cách. Tiếp đó, Tân Thiếu Tướng Tŕnh Minh Thế long trọng tuyên bố thành lập Quân Đội Quốc Gia Liên Minh, là thể theo thâm ư của ông muốn tiến tới một lực lượng kháng chiến vơ trang bao gồm tất cả các tổ chức đấu tranh trong nước, với lập trường quốc gia độc lập, đánh đuổi cả thực dân, cộng sản, lẫn phong kiến bù nh́n tay sai Pháp. Để đến đáp lại công lao của các chiến sĩ đă hy sinh cả hạnh phúc gia đ́nh để theo ông trên con đường chính nghĩa dân tộc, Thiếu Tướng Thế quyết định ban thưởng mỗi quân nhân lên 2 cấp. Kể từ giờ phút ấy, người ta được biết các khuôn mặt then chốt sau đây :

 

- Trung Tá Trương Lương Thiện, sung chức Tham Mưu trưởng Quân Đội Quốc Gia Liên Minh – Trung Tá Cảm Văn Tỵ, sung chức Giám Đốc quân y Cục, kiêm Giám Đốc Công binh xưởng Liên Minh – Trung tá Trần Minh Triết, tự Trạng, sung chức Trường Huấn Luyện Quân Sự Liên Minh -  Đại úy Nguyễn Văn Đờn, sung chức Đổng Lư Văn Pḥng Bộ Tổng Tư Lệnh Quốc Gia Liên Minh – Đại úy Hồ Đức Trung, sung chức Giám Đốc Quân Chính Cục, kiêm giám Đốc Đài Phát Thanh Liên Minh – Trung úy Nguyễn Văn Tranh, sung chức Trưởng Ban quân Lương – Trung úy Vũ Trăi, sung chức Trưởng ban Quân Phục.

   Về phương diện chiến đấu, các sĩ quan sau đây, với tài năng và đảm lược đáng kể, được cử giữ chức Tiểu Đoàn Trưởng các Tiểu Đoàn Liên Minh:

  Trung tá Nguyễn Trung Thừa, Trung tá Nguyễn Tấn Mạnh, Trung tá Hà Văn T́nh, Thiếu tá Tô Bính Cầm, Thiếu tá Nguyễn Kim Bằng, Thiếu tá Nguyễn Văn Của, Thiếu tá Lê Phước An đặc trách cơ quan t́nh báo.

  Ngoài ra, c̣n có một sĩ quan khác sắp giữ một vai tṛ lănh đạo nhất nh́ trong Quân Đội Quốc Gia Liên Minh, nhưng không có mặt trong cuộc họp lịch sử tại rừng Bưng Rồ. Đó là Trung tá Văn Thành Cao. Vị sĩ quan này, nguyên là Chỉ Huy Trưởng Quân Đội Cao Đài tại Sa Đéc…” (trang 18-19-20).

 

   Như vậy,  Đinh Thạch Bích nói rằng, từng là “cộng sự thân tín của Tướng Tŕnh Minh Thế”, th́ cái tên Đinh Thạch Bích nằm ở đâu trong danh sách này ???

 

 Đến trang 242, tác giả Nhị Lang viết :

  “Cuộc vận động của chính quyền càng ngày càng ráo riết. Cho tới hôm 31 tháng giêng năm 1955, th́ Thủ Tướng Ngô Đ́nh Diệm chính thức mở cuộc thăm viếng Liên Minh. Đây quả là một biến cố vô cùng trọng đại đối với anh em kháng chiến. Việc Thủ Tướng Ngô Đ́nh Diệm tự ư yêu cầu được vào tận chiến khu để tiếp xúc với Tướng Thế, chứng tỏ Ông không bắt chước các chính phủ tiền nhiệm coi Tŕnh Minh Thế là kẻ thù, là phản loạn. hơn thế nữa, nó cũng đă chứng tỏ Ông hoàn toàn tin tưởng nơi Tướng Thế mà ông chưa hề biết mặt, không sợ những bất trắc hiểm nguy có thể xảy ra tại một vùng đất không thuộc quyền kiểm soát của ông”.

 

  Và, trang 252-253-254 tác giả Nhị Lang đă viết :

  “ Đúng 8 giờ sáng hôm 13/2/1955, Thủ Tướng Ngô Đ́nh Diệm long trọng khai mạc buổi lễ hợp tác của lực lượng kháng chiến liên minh, trước hàng vạn dân chúng Saigon đứng khắp hai bên đường Lê Lợi và Nguyễn Huệ, là nơi đoàn quân Liên Minh sẽ diễn hành. Trên khán đài danh dự có mặt đông đủ bá quan văn vơ và Ngoại Giao Đoàn. Đối diện khán đài là một Phái Đoàn Cao Cấp Liên Minh gồm có tôi (Nhị Lang), Đại tá Văn Thành Cao, Trung tá Trương Lương Thiện, Trung tá Trần Minh Triết, Trung tá Hà Văn T́nh, và Luật sư Thái Vĩnh Thịnh; Thiếu tướng Tŕnh Minh Thế, Tư Lệnh Tối Cao Lực Lượng Liên Minh, với 4 ngôi sao cũ trên vai áo, với chiếc mũ chào mào cố hữu, đứng trong một cái ṿng tṛn kẻ vôi trắng, hô một tiếng “Nghiêm” thật dơng dạc, tiếp theo là tiếng “Bồng súng ! Chào!” vang dội khắp đường phố. Tất cả đoàn binh đặt dưới quyền chỉ huy Danh dự của Trung tá Nguyễn Trung Thừa, đều răm rắp làm theo lệnh.

 

   Từ Thủ Tướng Ngô Đ́nh Diệm tới khắp quan khách trên khán đài danh dự đều đứng lên, nghiêm chỉnh chào lá cờ của Liên Minh được từ từ kéo lên ngọn kỳ đài theo tiếng nhạc hùng tráng của bản Quân Ca Liên Minh do ban Quân nhạc Phủ Thủ Tướng tŕnh tấu. Tiếp đó, Tướng Thế đọc một bài diễn văn quan trọng, đánh dấu cái ngày hợp tác với chính quyền, cái ngày lịch sử mà Thủ Tướng Ngô Đ́nh Diệm đă chờ đợi cả nửa năm qua. Cũng là cái ngày gây ra bao cảm nghĩ phức tạp trong ḷng các đoàn thể đương thời. Người từng ủng hộ chế độ chính phủ của Thủ Tướng Ngô Đ́nh Diệm bấy lâu th́ lấy làm phấn khởi. Kẻ đang chống đối Ông lại đâm ra lo nghĩ.

   Đến lượt Thủ Tướng Ngô Đ́nh Diệm đứng lên đọc một bản đáp từ chấp nhận, theo nguyên tắc nghi lễ Quốc Gia, sự trở về chung sức xây dựng tương lai đất nước của Lực Lượng Kháng Chiến Liên Minh dưới quyền lănh đạo của Thiếu Tướng Tŕnh Minh Thế, bản đáp từ chứa đựng những lời lẽ chí t́nh và đầy ngưỡng vọng của vị Nguyên Thủ. Sau khi dứt lời, Thủ Tướng Ngô Đ́nh Diệm bước xuống khán đài, tiến thẳng tới trước mặt Tướng Thế, tự tay gắn 4 ngôi sao mới của Chính Phủ lên vai áo Tướng Thế, tự tay cất bỏ chiếc mũ chào mào và đặt lên đầu Tướng Thế chiếc mũ vàng lưỡi trai viền chỉ kim tuyến của một vị Tướng Lĩnh Quân Đội Quốc Gia. Đâu đó vừa xong, th́ cũng theo lệnh của Tướng Thế, ban Quân Nhạc lại tŕnh tấu bản Quân Ca Liên Minh trong lúc lá cờ Liên Minh được kéo xuống, rồi lá cờ Quốc Gia mới kéo lên trong tiếng nhạc của bản Quốc Ca thường lệ.

   Thế là kể từ giờ phút đó, đời tướng Thế đă thay đổi. Ông nghiễm nhiên trở thành vị Tướng Lĩnh thứ hai của Quân Đội Quốc Gia, sau Tướng Lê Văn Tỵ, đương kim Tổng Tham Mưu Trưởng. Nên nhớ là sau khi Tướng Nguyễn Văn Hinh thất thế, bị đuổi sang Pháp, ông Lê Văn Tỵ, vốn xuất thân từ hàng ngũ Thiếu Sinh Quân, mới được chính Thủ Tướng Ngô Đ́nh Diệm thăng lên cấp Thiếu Tướng và cử giữ chức Tổng Tham Mưu Trưởng. C̣n Tướng Ngự Lâm Quân Nguyễn Văn Vỹ th́ đă dứt khoát chạy theo Bảo Đại, không tùng phục Thủ Tướng Ngô Đ́nh Diệm nữa”.

 

   Như vậy, qua những diễn tiến, mà tác giả Nhị Lang, vị cố Vấn của Thiếu Tướng Tŕnh Minh Thế, Ông đă ghi lại trong những cuộc Hội Nghị từ trong chiến khu Bà Đen, Bưng rồ … cho đến lúc Tướng Tŕnh Minh Thế và Quân Đội Liên Minh đă chính thức trở về với quân Đội Quốc Gia, vào lúc 8 giờ sáng, ngày 13 tháng 2 năm 1955, như đă trích lại ở trên đây, th́ mọi người có thấy cái tên Đinh Thạch Bích ở chỗ nào hay không ?

  Nên nhớ, là trong cuốn sách Phong Trào Kháng Chiến Tŕnh Minh Thế, tác giả Nhị Lang đă ghi lại đầy đủ tất cả những người từng đồng cam cộng khổ với Phong Trào Kháng Chiến-Quân Đội Liên Minh; kể cả những người là nhà báo như Kư giả Đạm Phong, tức Ba Toác. Tác giả Nhị Lang, không bỏ sót một người nào, nếu có gia nhập vào Mặt Trận Quốc Gia Kháng Chiến Việt Nam dưới sự lănh đao của tướng Tŕnh Minh Thế và Ông Cố Vấn Nghị Lang, cho đến ngày trở về với Quân Đội Quốc Gia vào ngày 13-2-1955,  dù sau đó, họ có quay lưng lại hoặc là phản bội. Nhưng người viết đă đọc kỹ cả cuốn sách Phong Trào Kháng Chiến Tŕnh Minh Thế, mà không hề thấy cái tên Đinh Thạch Bích ở chổ nào hết.

 

  Như vậy, cuốn sách Phong Trào Kháng Chiến Tŕnh Minh Thế, của ông Cố Vấn Nhị Lang, người luôn luôn sát cánh, kề vai bên cạnh Tướng Tŕnh Minh Thế, đă cho mọi người biết rằng : Đinh Thạch Bích đă Vọng Ngữ, tức là Nói Láo; v́ Đinh Thạch Bích không hề có dính dáng trong Mặt Trận - Liên Minh của Thiếu Tướng Tŕnh Minh Thế.

 

 

 Đinh Thạc Bích và vietnamexodus :

 

  Nếu những ai đă từng nh́n thấy một người chủ của những tấm lưới đánh cá, th́ ắt đă thấy khi bủa những mẻ lưới, người chủ không hề bỏ sót một loại cá nào, mà họ luôn luôn t́m cách để lùa tất cả những loài cá vào trong các mẻ lưới của họ, càng nhiều, càng tốt.

 

  Cũng tương tự, Đinh Thạch Bích đă dùng chiếc lưới khổng lồ vietnamexodus, để t́m mọi cách để lùa, hay lừa tất cả những người có nhiệt tâm với đất nước vào nằm chung với những tên việt gian-việt cộng trong một cái lưới mà Đinh Thạch Bích đă vây bủa sẵn từ trước đến nay.

 

  Xin mọi người đừng quên rằng, dưới sự cai trị của bọn việt-gian-cộng-sản, th́ không hề, và không bao giờ có một “đảng phái đối lập”, một “nhà dân chủ, hay một “dân oan” nào được được đi lại và hoạt động công khai cả. Chẳng những vậy, mà lại c̣n được chụp h́nh đưa lên hệ thống toàn cầu cho cả bọn việt-gian-cộng-sản cũng đều thấy.

 

  Những kinh nghiệm máu xương đă cho mọi người đều biết, ngay cả những tên đă  mấy chục tuổi đảng, từng vào sinh, ra tử như Trần Văn Trà, Đào Duy Tùng, Nguyễn Hà Phan … nhưng đến khi bọn VGCS thấy họ có gây bất lợi cho chúng, th́ chúng liền ra tay giết chết. Bây giờ cũng thế, bất kể là ai, dù là một lương dân, nhưng nếu có một lời nói “có hại cho xă hội chủ nghĩa”, th́ cũng bị đưa vào nhà tù “cải tạo” và khi ra tù, th́ cũng trở thành một con người “xương với da một dúm” như những lời thơ của tác già Vô Danh, trong Thi Tập Vô Đề, chứ làm ǵ có một “nhà dân chủ - dân oan … như “thánh nữ” Lê Thị Công Nhân, như Lê Thị Kim Thu đă được tự do đi lại khắp chốn, mọi nơi để làm “phóng sự dân oan” và đă đứng chụp h́nh chung với Nguyễn Trọng Vĩnh đang mặc một bộ áo quần ngủ đứng ở giữa. Tôi sẽ có một bài viết riêng về tên việt gian Nguyễn Trọng Vĩnh.

 

 

   Đinh Thạch Bích và tên việt gian Nguyễn Đan Quế :

 

   Có lẽ những người đă hiểu biết về Nguyễn Đan Quế, th́ đều không lấy làm lạ, khi thấy Đinh Thạch Bích cứ thường xuyên đưa những tin tức của anh em nhà Nguyễn Đan Quế-Nguyễn Quốc Quân và những tên việt-gian-cộng-sản, những tên này đă thừa lệnh của Hà Nội, để trở thành những tên “phản tỉnh”. Bởi, ngày xưa Đinh Thạch Bích và Nguyễn Đan Quế đă từng theo lệnh của cái gọi là “Mặt trận Giải phóng miền Nam” dưới sự chỉ đạo của Hà Nội nên đă từng sách động cả một lũ sinh viên – thanh niên phản chiến, kêu gọi họ lên với xuống đường để chống cả hai Nền Đệ Nhất và Đệ Nhị Việt Nam Cộng Ḥa. Giờ đây, Quế trong Bích ngoài, cả hai đă và đang liên thủ để giăng ra những mẻ lưới được ngụy trang là vietnamexodus; để gom hết những người có ḷng với đất nước vào nằm chung với những tên việt-gian-cộng-sản dưới cái lốt “nhà đối lập – nhà dân chủ - dân oan” để cho chúng dễ bề kiểm soát, và nếu cần th́ phải “hy sinh-làm con dê thế thần” như Linh mục Nguyễn Văn Lư đă nói.

 

  Trước đây, tôi dă có viết qua về tên việt gian Nguyễn Đan Quế  như sau :

  Nguyễn Đan Quế, tức Nguyễn Châu, sinh ngày 13-4-1942, tại Hà Nội, “di cư” vào Nam năm 1954. Tốt nghiệp Bác sĩ năm 1966.

 

   Từ năm 1968 đến 1974, Nguyễn Đan Quế được đi tu nghiệp tại Pháp, Quế đă sang Bỉ và Anh, để hô hào phản chiến, đ̣i Mỹ phải rút quân.. Trong thời gian này, Nguyễn Đan Quế đă thành lập ra tổ chức « Hướng Về Đất Việt» tại Paris, Pháp quốc, một tổ chức ra sức ủng hộ « Mặt trận Giải phóng miền Nam » và quyết liệt chống chính phủ Việt Nam Cộng Ḥa.

 

   Tháng 7-1974, Nguyễn Đan Quế về nước, dạy tại Đại học Y khoa Sài G̣n và hành nghề tại bệnh viện Chợ rẫy. Ngày  30-4-1975, Nguyễn Đan Quế là một trong những tên đă từng mang cờ của Phật giáo và cờ của « Mặt trận Giải phóng miền Nam » đi đón rước cộng quân vào thủ đô Sài G̣n. Nguyễn Đan Quế cũng đă từng làm cho nhiều đồng nghiệp là Bác sĩ tại bệnh viện Chợ Rẫy vào các nhà tù “cải tạo” của bọn việt-gian-cộng-sản. Nhưng rồi chẳng biết tại sao, sau đó, tại hải ngoại lại phổ biến những bản tin  và h́nh ảnh của Nguyễn Đan Quế đă bị Việt cộng bắt và đă « bị tuyên án hai mươi năm tù khổ sai »  và cho đến hôm nay, th́ băng đảng “Cao Trào Nhân Bản” đă gia hạn thêm cho Nguyễn Đan Quế đă « ở tù gần 30 năm » ?!

 

   Người viết xin nhắc lại, ngày 11-5-1990, Nguyễn Đan Quế đă cải danh của cái tổ chức « Hướng Về Đất Việt” thành “Cao Trào Nhân  Bản », và thảo ra «Lời kêu gọi »  rồi phổ biến ra hải ngoại. Người đầu tiên nhận được « Lời Kêu Gọi » này là Vương Văn Đông đang định cư tại Pháp, Vương Văn Đông là cựu Trung tá, thuộc nhóm chủ mưu cuộc đảo chánh ngày 11-11-1960, Vương Văn Đông cũng là một người thân cận của  « ông » Luật sư Hoàng Cơ Thụy là anh ruột của Hoàng Cơ Minh người cầm đầu cuộc đảo chánh ; song Hoàng Cơ  Thụy đă được ngoại  nhân đưa ông ta ra khỏi nước, và Hoàng Cơ Thụy đă đến Pháp. 

 

 Sau khi Vương Văn Đông phổ biến “Lời kêu gọi” của Nguyễn Đan Quế, th́ tại Paris, tổ chức « Hướng Về Đất Việt » cũng đă phải biến thể để trở thành « Phật Tử Hướng Việt » để đánh lừa thiên hạ, và do một người được sự tín cẩn của Nguyễn Đan Quế cầm đầu, lúc mới ra đời đă  hoạt động công khai một thời gian ngắn, nhưng  sau đó đă rút vào bóng tối để hoạt động bí mật, và đă đứng đằng sau của nhiều tổ chức tại hải ngoại, và cũng do Nguyễn Đan Quế cầm đầu và chỉ đạo cho đến tận hôm nay.

 

  Nói tóm lại, cả ba tổ chức “Cao Trào Nhân Bản-Hướng Về Đất Việt-Phật Tử Hướng Việt” , tuy ba mà một, v́ kẻ cầm đầu vẫn là tên việt gian Nguyễn Đan Quế.

 

  Trong một loạt bài sắp tới, người viết sẽ nêu lên thật đầy đủ về cái gọi là “Cao Trào Nhân Bản”, v́ Nguyễn Đan Quế đích thực là một tên việt gian đă và đang làm c̣ mồi, theo sự chỉ đạo của bọn cộng sản Hà Nội.

 

07-12-2010

Lệ Tuyền

 

 

 

 

 

Vinh Danh QLVNCH     Tin Tức - B́nh Luận     Audio Files     Tham Khảo     Văn Học Nghệ Thuật     Trang Chính