Bàn về Quan Điểm Chính Trị của Giáo sư Đoàn Viết Hoạt

 

Lê Tùng Minh

 

 

Trong Tạp Chí Diễn Đàn Phụ Nữ số 183, chúng tôi có đăng bài “Ẩn Số Chính Trị Trong Vụ Khai Trừ Trần Độ”, chúng tôi có hứa với độc giả là sẽ viết bài “Quan Điểm Chính Trị Của Giáo Sư Đoàn Viết Hoạt”.

 

Hôm nay, sau khi có đầy đủ chứng cớ xác đáng, và có sự suy xét cẩn thận, chúng tôi cho công bố bài này, nhằm ba mục đích chính sau đây:

 

Một là, vạch trần âm mưu phản gián thâm độc của Đảng Cộng Sản Việt Nam, trong ư đồ chia rẽ và phá tán lực lượng dân chủ và cách mạng của cộng đồng người Việt hải ngoại!

 

Hai là, chỉ rơ tính chất cơ hội về chính trị của giáo sư Đoàn Viết Hoạt, nhằm để cho giáo sư họ Đoàn tự kiểm thảo sai lầm của ông ta, sớm tĩnh ngộ và trở về với hàng ngũ trí thức yêu nước chân chính của quốc gia dân tộc!

 

Ba là, cung cấp cho các Ban lănh đạo của các chánh đảng, đoàn thể chính trị, tôn giáo của các cộng đồng người Việt trên toàn thế giới, thấy rơ âm mưu, thủ đoạn phản gián của Đảng Cộng Sản Việt Nam để có kế hoạch đối phó một cách hữu hiệu; đồng thời nhận ra thực chất hoạt động chính trị cơ hội của giáo sư Đoàn Viết Hoạt, để ngăn chận sai lầm và lôi kéo ông ta sớm thức tĩnh, quay về với quốc gia dân tộc, không để cho phản gián Cộng Sản Việt Nam lợi dụng!

 

o0o

 

Gần đây, trên các tạp chí Việt ngữ ở hải ngoại đă có nhiều bài viết về Đoàn Viết Hoạt, đồng t́nh th́ ít, nhưng phản đối thái độ chính trị của ông Hoạt th́ khá nhiều; trong đó có hai bài đả kích mạnh nhất là: bài viết về Đoàn Viết Hoạt của Trọng Nhân Trần Văn Niếu (qua hệ thống điện thư của Tổng Hội Cựu Sinh Viên Vơ Bị Cảnh Sát Quốc Gia vào ngày 30-4-1999). Và bài “Đoàn Viết Hoạt diễn tṛ hoạt kê trước vấn đề nhân quyền” của Trần Quốc Kháng (đăng trên tạp chí Phương Đông, số 19, tháng 7-1999, phát hành tại Lowell, Massachusetts).

 

Chúng tôi xin phép không phát biểu ư kiến của chúng tôi về những bài đả kích Đoàn Viết Hoạt (nói trên), mà để cho công luận người Việt hải ngoại phán xét. Chúng tôi chỉ nói lên quan điểm riêng của chúng tôi về giáo sư Đoàn Viết Hoạt, và sẵn sàng chấp nhận đối thoại với ông Hoạt để nhận ra đâu là sự thật (?).

 

Theo hồ sơ mật của Bộ Tư Lệnh Cảnh Sát Quốc Gia thời Đệ Nhị Cộng Ḥa (1971-1975) th́ giáo sư Đoàn Viết Hoạt đă bị liệt vào danh sách của “lớp trí thức thân Cộng”, bởi v́ ông Hoạt là một “phụ tá đắc lực và thân tín của Viện Trưởng Viện Đại Học Vạn Hạnh Thích Minh Châu”; mà Thích Minh Châu lại là “Ủy viên tôn giáo vận” của Khu Ủy T4 (Saigon-Gia Định-Chợ Lớn) do Mai Chí Thọ (trước 30-4-1975 là Phó Bí Thư Khu Ủy T4, đặc trách lănh đạo Ban Dân Vận) trực tiếp chỉ đạo (1). C̣n việc giáo sư Đoàn Viết Hoạt có tham gia “thành lập sư đoàn đặc công gồm sinh viên và thanh niên Phật tử” (như sự công bố của tác giả Trọng Nhân Trần Văn Niếu) có thật hay không, chúng tôi hoàn toàn không biết (?). Tuy nhiên, chúng tôi đă xem khuynh hướng thân Cộng của giáo sư Đoàn Viết Hoạt trước 30-4-1975 là một quá khứ lịch sử (v́ đến nay đă hơn 30 năm rồi!). Chúng tôi chỉ xét quan điểm của giáo sư Đoàn Viết Hoạt từ sau 30-4-1975 đến nay mà thôi!

 

Từ sau 30-4-1975, giáo sư Đoàn Viết Hoạt đă bị Cộng Sản Việt Nam bắt (29-8-1976) với tội danh là làm “t́nh báo giáo dục cho Mỹ” (?). Và giáo sư Đoàn Viết Hoạt đă bị giam không xét xử đến 12 năm liền (1976-1988). Sau khi ra tù (9-2-1988) giáo sư Đoàn Viết Hoạt, có lẽ đă thấm đau về những năm tù giam và nh́n thấy rơ bản chất của chế độ Cộng Sản Việt Nam (một chế độ mà ông đă từng ủng hộ trước 30-4-1975), nên ông Hoạt đă tham gia nhóm đấu tranh chống Cộng Sản Việt Nam ở quốc nội - Nhóm Diễn Đàn Tự Do (2).

 

Nhóm “Diễn Đàn Tự Do” mà ông Đoàn Viết Hoạt là một thành viên, thực sự không phải là một tổ chức chính trị chặt chẽ, chỉ là một nhóm kết nối giữa những người cùng đồng tâm, nhất trí hoạt động cho mục đích đ̣i hỏi dân chủ, bằng con đường tự do ngôn luận, vào lúc thời cơ sụp đổ của khối Cộng Sản Đông Âu và Liên Xô (!). Họ đă ảo tưởng, cho rằng: Cộng Sản Đông Âu và Liên Xô sụp đổ th́ Cộng Sản Việt Nam chắc chắn sẽ sụp đổ theo (!). V́ vậy, họ quyết định thực hiện 4 tập tài liệu gọi là “Diễn Đàn Tự Do” và cho phổ biến bán công khai bài viết của giáo sư Đoàn Viết Hoạt, được mang tên là “Lá thư quốc nội”. Công việc chuẩn bị đến khi thực hiện của nhóm Diễn Dàn Tự Do là trong ṿng 8 tháng (tháng 3 đến tháng 11 - 1990). Nhưng buồn thay! Nhóm Diễn Đàn Tự Do đă bị d́m chết trong trứng nước, và cả nhóm đều bị bắt hết trong ṿng tháng 11 - 1990. “Diễn Đàn Tự Do” chưa được tự do phổ biến sâu rộng trong quần chúng, “lá thư quốc nội” cũng âm thầm bị nhét vào trong “hồ sơ phản cách mạng” của Bộ Nội Vụ (Cộng Sản Việt Nam). Măi đến khi ṭa án Cộng Sản Việt Nam tuyên án 20 năm tù đối với giáo sư Đoàn Viết Hoạt (30-3-1993) th́ công luận mới biết sự kiện “Diễn Đàn Tự Do” một cách mơ hồ, qua báo chí công khai ở trong nước.

 

Sự kiện phản kháng chế độ Cộng Sản Việt Nam của nhóm “Diễn Đàn Tự Do” đă được coi như là một sự kiện lịch sử, nhưng quan điểm chính trị của ông Đoàn Viết Hoạt vẫn c̣n nguyên đó, đặc biệt là những nhận thức sai lầm về Đảng Cộng Sản, sai lầm về phương thức đấu tranh chống chế độ Cộng Sản...

 

Năm 1995, bà Đoàn Viết Hoạt đă cho phổ biến những quan điểm sai lầm của chồng ḿnh ở quốc ngoại, trong cuốn sách gọi là “Tâm T́nh của Đoàn Viết Hoạt”, để quảng bá sâu rộng tư tưởng dân quyền của “một biểu tượng của lương tâm Việt Nam và nhân loại” (3).

 

Giáo sư Đoàn Viết Hoạt có xứng với cái danh cao cả đó hay không, c̣n phải đợi đến khi nắp quan tài của ông đậy lại, mới có thể đánh giá đúng được. Lịch sử bao giờ cũng công minh đối với những nhân vật đă nằm xuống!

 

Từ sau khi ra tù đến nay (tháng 9 - 98 đến 9 - 99), đă một năm rồi, chúng tôi chưa thấy giáo sư Đoàn Viết Hoạt có một lời giải thích về những nhận thức sai lầm của ông trong “lá thư quốc nội”, mà lại tiếp tục vận động cho phương thức đấu tranh hữu khuynh của ông! Bởi thế, không có cách nào khác hơn là viết bài bàn luận công khai trên báo chí về quan điểm chính trị của ông, đểmọi người, mọi giới trong cộng đồng người Việt hải ngoại, nhận rơ đâu là đúng, đâu là sai! Và rất mong sự trả lời của giáo sư Đoàn Viết Hoạt.

 

o0o

 

Kể ra, cái mộng của giáo sư Đoàn Viết Hoạt là rất lớn, bởi v́ ông đă tự đặt cho ông một nhiệm vụ quan trọng, khi viết “lá thư quốc nội” là “nhằm đáp ứng t́nh thế đầy biến động tại nước ta” (4). Nhưng, đă 9 năm qua “lá thư quốc nội” của giáo sư Đoàn Viết Hoạt chẳng thấy đáp ứng được t́nh thế nào cả! Ngược lại, c̣n gây những ngộ nhận về Đảng Cộng Sản Việt Nam rất nguy hiểm đối với nhận thức chính trị của quần chúng Việt Nam (cả trong nước lẫn ở hải ngoại).

Căn cứ vào đâu mà ông tung tin: “Ngay sau 30-4-1975, các nhà lănh đạo Hà Nội đă.....mưu toan giữ hai nước Việt Nam, Mỹ và Trung Quốc đă phá vỡ mưu toan này và đồng thời liên tiếp ra sức ép, cả bằng quân sự, để cuối cùng đẩy Cộng Sản Việt Nam vào con đường độc đạo là thống nhất Việt Nam” (5). Vô t́nh hay cố ư, giáo sư Đoàn Viết Hoạt đă bào chữa cho chủ trương “cưỡng bức thống nhất Miền Nam vào Miền Bắc” của Đảng Cộng Sản Việt Nam!

 

Ngay chính trong những nghị quyết của Trung Ương Đảng Cộng Sản Việt Nam sau ngày 30-4-1975 đều cho thấy: nỗi bận tâm lớn nhất của tập đoàn Lê Duẩn - Lê Đức Thọ là làm thế nào sát nhập “Miền Nam Tự Do” vào “Miền Bắc Xă Hội Chủ Nghĩa” dưới chiêu bài “thống nhất đất nước” càng sớm càng tốt (!).

 

Một lư do quan trọng và nóng bỏng nhất khiến tập đoàn Lê Duẩn - Lê Đức Thọ thực hiện âm mưu cưỡng ép “thống nhất đất nước” trong ṿng một năm sau ngày 30-4-1975, là v́ sợ “nhóm trí thức cứng đầu” đang giữ những chức vụ cao trong Mặt Trận Dân Tộc Giải Phóng (MTDTGP) và Chính Phủ Cách Mạng Lâm Thời Cộng Ḥa Miền Nam Việt Nam (CPCMLTCHMNVN), sẽ “nổi loạn bất ngờ” đ̣i thành lập “liên bang Việt Nam” theo phương thức “ba miền tự trị”. Do đó,trước khi thực hiện thống nhất đất nước, tập đoàn Lê Duẩn - Lê Đức Thọ đă buộc Bộ Chính Trị Trung Ương Đảng Cộng Sản Việt Nam ra quyết định giải tán Mặt Trận Dân Tộc Giải Phóng và Chính Phủ Cách Mạng Lâm Thời Cộng Ḥa Miền Nam Việt Nam, đúng như nhận xét người cộng sản lăo thành Nguyễn Văn Trấn rằng: “V́ sợ nó cứng đầu nên người ta làm bài điếu văn ca ngợi chánh phủ của Mặt Trận Dân Tộc Giải Phóng Miền Nam và cho một số trí thức lên đu bay” (6).

 

Vậy, giáo sư Đoàn Viết Hoạt dựng lên một chủ trương không thống nhất hai miền Nam Bắc - một chủ trương không có thật, trái với ư đồ của Đảng Cộng Sản Việt Nam, và đổ tội cho Mỹ và Trung Cộng, là nhằm mục đích ǵ? Hay là, giáo sư Đoàn Viết Hoạt nhận sự thông tin sai lầm về chủ trương của Đảng Cộng Sản Việt Nam? Đối với một chính khách - nếu muốn làm chính khách - th́ phải đặt một nguyên tắc là: Điều ǵ biết chắc chắn th́ nói với những chứng cớ rơ ràng; c̣n nếu biết không chắc hay mơ hồ th́ không nên vội vàng kết luận, để khỏi phạm sai lầm về nhận thức (như trường hợp của giáo sư Đoàn Viết Hoạt).

 

o0o

 

Một nhận thức sai lầm khác của giáo sư Đoàn Viết Hoạt đối với Cộng Sản Việt Nam là, khi ông đă nhận định rằng: “Nếu nh́n thẳng vào sự thật, th́ phải chăng chính những nhà lănh đạo Cộng Sản già nua hiện nay ở Hà Nội cũng tự hiểu rằng bản thân chủ nghĩa Mác chẳng c̣n mấy ư nghĩa nữa... Đó phải chăng chính là ư nghĩa thật đàng sau những mưu toan đổi mới dân chủ của Bộ Chính Trị Cộng Sản ở Hà Nội? (7). Nên biết, nhận định của ông Đoàn Viết Hoạt là vào mùa Xuân năm 1990!

 

Thật ra, nhận định trên đây của giáo sư Đoàn Viết Hoạt chỉ là xuất phát từ sự suy nghĩ chủ quan mà thôi! Thực tế không đúng như sự suy nghĩ của ông giáo sư ngành Quản Trị Học (không phải Chính Trị Học!)

 

Từ 1990 đến nay, Đảng Cộng Sản Việt Nam vẫn kiên tŕ chủ nghĩa Mác-Lênin. Bằng chứng như sau:

 

- Năm 1994, trong diễn văn bế mạc hội nghị đại biểu toàn quốc giữa nhiệm kỳ khóa VII (ngày 25-1-1994), Tổng Bí Thư Đảng Cộng Sản Đỗ Mười đă khẳng định: “Phải nghiên cứu chủ nghĩa Mác-Lênin và tư tưởng Hồ Chí Minh, vận dụng và phát triển trong t́nh h́nh mới” (8). Hơn thế nữa, “10 chương tŕnh nghiên cứu khoa học đang được triển khai, trong đó có chương tŕnh biên soạn bộ giáo tŕnh quốc gia về các môn học chủ nghĩa Mác - Lênin và tư tưởng Hồ Chí Minh. Đó sẽ là điều kiện để thúc đẩy công tác lư luận của Đảng ta phát triển hơn” (9).

 

- Năm 1996, trong báo cáo chính trị do Tổng Bí Thư Đỗ Mười tŕnh bày tại Đại Hội Đảng lần VIII (28-6-1996) cũng lại khẳng định rằng: “Trong quá tŕnh đổi mới phải giữ vững mục tiêu độc lập và chủ nghĩa xă hội, nắm vững hai nhiệm vụ chiến lược xây dựng và bảo vệ Tổ Quốc, kiên tŕ chủ nghĩa Mác-Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh” (10). Sở dĩ Đảng Cộng Sản Việt Nam vẫn “kiên tŕ chủ nghĩa Mác-Lênin” là v́ tập đoàn lănh đạo Cộng Sản Việt Nam đương thời đă nhận định rằng: “Chế độ xă hội chủ nghĩa ở Liên Xô và các nước Đông Âu sụp đổ khiến cho chủ nghĩa xă hội tạm thời lâm vào thoái trào, nhưng điều đó không làm thay đổi tính chất của thời đại, loài người vẫn đang trong thời đại quá độ từ chủ nghĩa tư bản lên chủ nghĩa xă hội” (11).

 

- Năm 1998, trong diễn văn khai mạc hội nghị lần thứ 5 của Ban Chấp Hành Trung Ương Đảng khóa VIII (6-7-1998), Tổng Bí Thư Lê Khả Phiêu lại khẳng định rơ ràng: “Một nền văn hóa tiên tiến là một nền văn hóa yêu nước và tiến bộ mà nội dung cốt lơi là lư tưởng độc lập dân tộc và chủ nghĩa xă hội dưới ánh sáng của chủ nghĩa Mác-Lênin và tư tưởng Hồ Chí Minh” (12).

 

- Năm 1999, trong diễn văn bế mạc hội nghị lần thứ VI (lần 2) của Ban Chấp Hành Trung Ương Đảng (2-2-1999), Tổng Bí Thư Lê Khả Phiêu lại đă khẳng định sự đúng đắn của Hồ Chí Minh rằng: “Bác Hồ đă bôn ba khắp năm châu bốn biển và Bác đă đến với chủ nghĩa Mác-Lênin, nhận thấy ở chủ nghĩa Mác-Lênin cẩm nang thần kỳ để giải phóng đồng bào bị đọa đày đau khổ. Người hiểu rằng để thực hiện con đường giải phóng ấy, trước hết phải có Đảng cách mệnh. Kiên tŕ kết hợp chủ nghĩa Mác-Lênin với phong trào yêu nước và phong trào công nhân” (13).

 

Trong bài này, chúng tôi không bàn luận và phân tích tính bảo thủ, giáo điều đi đến sự nhận thức sai lầm về chủ nghĩa và thời đại của Đảng Cộng Sản Việt Nam (như đă dẫn ở trên). Và những sai lầm đó đă đem đến những hậu quả tai hại như thế nào cho dân tộc ở hôm nay và ngày mai (!?).

 

Chúng tôi chỉ muốn dẫn chứng cho giáo sư Đoàn Viết Hoạt thấy rơ nhận thức sai lầm của ông về Đảng Cộng Sản Việt Nam! Rơ ràng, ông Đoàn Viết Hoạt không xuất phát từ thực tiễn, mà chỉ bắt nguồn từ sự suy nghĩ biện hộ để nhận định bản chất của Đảng Cộng Sản Việt Nam (!)

 

o0o

 

Nhận thức về Cộng Sản Việt Nam th́ không đúng thực tế, c̣n nhận định về phe Quốc Gia của giáo sư Đoàn Viết Hoạt th́ càng tỏ ra sự không hiểu biết và mang thành kiến chính trị quá nặng nề (!)

 

Ông đă cho rằng: một trong ba sự kiện nổi bật sau ngày 30-4-1975 là: “Sự tan ră mau chóng và toàn diện của phe quốc gia chống cộng” (14) và ông đă kết luận không có một chút dè dặt nào (nếu không nói là hồ đồ) rằng:

 

Đối với những người quốc gia cũ, thách đố đó (15) là họ c̣n có ǵ để cống hiến cho công cuộc phục hưng và xây dựng đất nước (vượt trội hơn những người Cộng Sản”) (16).

 

Nếu nói rằng: phe Quốc Gia chống Cộng đă tan ră nhanh chóng và toàn diện - như giáo sư Đoàn Viết Hoạt đă khẳng định - th́ làm sao giải thích được một thực tế: Suốt hơn 20 năm qua (1975-1999) phong trào chống Cộng Sản Việt Nam độc tài, chuyên chế, đ̣i dân chủ hóa Việt Nam, của những người quốc gia ở trong nước và đặc biệt là ở hải ngoại, càng ngày càng lên cao!

 

Nếu không có phong trào chống Cộng Sản Việt Nam đă dấy lên liên tục ở hải ngoại, liệu mỹ từ “tù nhân lương tâm” của giáo sư Đoàn Viết Hoạt có thành tựu được hay không?

 

Ông Đoàn Viết Hoạt dùng danh từ “quốc gia cũ “, vậy ai là “quốc gia mới”? C̣n ông th́ thuộc diện nào? Quốc gia cũ hay quốc gia mới, hoặc không phải quốc gia? Nếu được, chúng tôi mong giáo sư Quản Trị Học hăy giải thích và minh định rơ ràng hiện tại Ông thuộc thành phần chính trị nào?

 

Nhưng theo cách diễn đạt trong “Tâm T́nh Đoàn Viết Hoạt” th́ ông là thành phần không Cộng Sản, và khuynh tả (thân Cộng). Bởi v́, ông đă khẳng định “những người quốc gia không thể vượt trội hơn những người Cộng Sản” (?). Hơn thế nữa, ông c̣n nói: “Đối thủ hiện nay của Đảng Cộng Sản chính là nhân dân, chính là các đồng chí Cộng Sản cấp tiến” (17). Vậy là, ông đă nhập nhân dân với “cộng sản cấp tiến” vào một hàng ngũ, và ông dă nhận những người Cộng Sản Cấp Tiến là đồng chí của ông (?). Ông đă dứt khoát loại bỏ những người quốc gia v́ ông xem họ không phải là đối thủ của Đảng Cộng Sản Việt Nam (?). Cũng chính v́ thế mà giáo sư Đoàn Viết Hoạt đă công khai thừa nhận Hồ Chí Minh là “nhà cách mạng” có công như các nhà cách mạng khác của dân tộc Việt Nam. Ông viết:

 

“Đó chính là khát vọng sâu thẩm của toàn bộ cuộc vận động cách mạng dân tộc trong hơn 100 năm nay.....của các nhà cách mạng Việt Nam từ Phan Bội Châu đến Nguyễn Thái Học, tới Hồ Chí Minh, Huỳnh Phú sổ, Trương Tử Anh, Lư Đông A...” (18).

 

Bởi thế, ông đă không ngượng mồm mà lớn tiếng kêu gọi:

Cán bộ và đảng viên cộng sản rằng: Hăy quan tâm đến các vấn đề liên quan tới sinh mệnh của Đảng, mở dân chủ thật sự cho sinh hoạt Đảng” (19) (Làm như chính ông là một đảng viên Cộng Sản trung thành với Đảng vậy!?).

 

Ông có thể biện hộ đó là lối suy nghĩ chưa chín chắn của ông hồi 1990! Vậy th́ tại sao năm 1995, ông lại cho phổ biến những quan điểm sai lầm, tai hại này trong giới của cộng đồng người Việt ở hải ngoại (?). Hơn thế nữa, cuối năm 1998 khi được sang di trú ở Hoa Kỳ, ông đă tiếp tục hoạt động chính trị, nhưng không hề có lời nào đính chính những sai lầm đó (?). Thực tế chỉ có thể giải thích rằng: Giáo sư Đoàn Viết Hoạt vẫn giữ quan điểm cũ!

 

o0o

 

Từ những nhận thức sai lầm (như đă nêu ở các phần trên) nên đă đưa đến sự sai lầm về phương thức “vận động dân chủ”, mà ông Đoàn Viết Hoạt đă tŕnh bày trong phần gọi là: “Toàn dân vận động cho dân chủ” (20).

 

Cái cốt lơi của “cuộc vận động cho dân chủ” mà ông Đoàn Viết Hoạt đề xuất là TỰ DO nhưng không kêu gọi giải thể Đảng Cộng Sản Việt Nam (?) mà ông chỉ đặt vấn đề “tách Đảng Cộng Sản ra khỏi chính quyền và các tổ chức và các sinh hoạt văn hóa, kinh tế, xă hội” (21). Ông nuôi ảo mộng rằng: “Từ sau khi Cộng Sản thực sự công nhận và đối thoại với các phong trào chính trị đối lập tới khi bầu cử tự do và có hiến pháp dân chủ” th́ được coi là “giai đoạn kết thúc” của cuộc vận động(?) (22).

 

Lịch sử Việt Nam trong gần 10 năm qua (1990 - 1999) đă cho thấy sự ngoan cố, bảo thủ của tập đoàn lănh đạo Đảng Cộng Sản Việt Nam trong việc đổi mới nửa vời,vẫn chuyên chế, độc tài, bóp nghẹt tự do dân chủ và vi phạm nhân quyền nghiêm trọng; đă chứng minh hùng hồn về sự thất bại chính trị của ông Đoàn Viết Hoạt v́ quá ngây thơ và ảo tưởng đối với Cộng Sản Việt Nam!

 

Tuy nhiên, vẫn có thể tha thứ những sai lầm hồi 1990 của giáo sư Đoàn Viết Hoạt, nếu sau khi rời nhà tù Cộng Sản Việt Nam (9-1998) ông Đoàn Viết Hoạt đă chịu phản tỉnh lại, nhận thấy sai lầm, trở về trong hàng ngũ của những người quốc gia chân chính, đang đứng trên tuyến đầu đấu tranh đ̣i giải thể chế độ Cộng Sản Việt Nam, để thực hiện dân chủ hóa thật sự cho đất nước!

 

Nhưng, giáo sư Đoàn Viết Hoạt vẫn kiên tŕ quan điểm sai lầm của ông, tiếp tục “vận động dân chủ” theo phương pháp “ḥa hợp ḥa giải”, mà Đảng Cộng Sản Việt Nam đang dùng làm chiêu bài để lừa gạt quần chúng nhân dân.

 

Khi c̣n ở Bangkok chờ khám sức khoẻ để nhập cư vào Hoa Kỳ, ông Đoàn Viết Hoạt đă trả lời phỏng vấn của đài BBC có đoạn như sau: “Đảng Cộng Sản Việt Nam có lẽ cũng đă thấy được không có con đường nào khác là phải nhanh chóng chuẩn bị cho xă hội thật sự tự do và dân chủ” (BBC, 2-9-1998).

 

Trong thực tế, Đảng Cộng Sản Việt Nam chưa hề có thiện ư như giáo sư Đoàn Viết Hoạt đă tuyên bố (!?). Vậy lời tuyên bố không phản ảnh sự thật này có ư nghĩa ǵ? Nếu không phải ru ngủ quần chúng đang đấu tranh,th́ là sự biện hộ cho nền độc tài hiện hữu của Cộng Sản Việt Nam (!?).

 

Càng bộc lộ rơ ràng quan điểm ḥa hợp ḥa giải với Cộng Sản Việt Nam, khi ông Đoàn Viết Hoạt ra cái gọi là “Thông Cáo Báo Chí” tại phi trường Los Angeles (Hoa Kỳ) vào ngày 4-9-1998, rằng: 'Tôi kêu gọi cộng đồng Việt Nam hải ngoại hăy đẩy mạnh hơn nữa những hoạt động văn hóa và tinh thần trên một tầm mức cao hơn và hiệu quả hơn để giúp tăng cường sức mạnh của mặt trận đối kháng tinh thần và văn hóa, giúp cho nó từ thế thầm lặng tới thế đối đầu trực diện công khai với ban lănh đạo cộng sản Việt Nam” (VOA, 5-9-1998).

 

Qua lời “kêu gọi” của ông Đoàn Viết Hoạt, chúng tôi nhận thấy mục đích của ông là chỉ kêu gọi “đối kháng” về mặt “tinh thần và văn hóa” - mà không kêu gọi đối kháng về chính trị - v́ ông không muốn loại bỏ Đảng Cộng Sản Việt Nam, mà ông chỉ muốn “đối đầu trực diện (đối thoại, ḥa hợp, ḥa giải) với ban lănh đạo Cộng Sản Việt Nam “ (!?). Hành vi này, đă hoàn toàn đi ngược lại phong trào đấu tranh đ̣i giải thể chế độ Cộng Sản Việt Nam của các tầng lớp chính trị, các tôn giáo của cộng đồng Việt Nam hải ngoại! Ông Đoàn Viết Hoạt đă dấu đầu ḷi đuôi về thân phận của một người “chống Cộng nhưng không chống Cộng”!

 

Tháng 4 năm 1999,khi nghe phó đại sứ Hoa Kỳ ở Hà Nội - ông Dennis Harter - nhận định rằng: “nhà cầm quyền (Hà Nội) đang thay đổi trong cách hành xử để lần hồi thực hiện một tiến tŕnh dân chủ cho Việt Nam” (?) và “rơ ràng là đă có một tiến tŕnh diễn biến ḥa b́nh trong sinh hoạt chính trị và xă hội tại Việt Nam” (phát biểu trong buổi nói chuyện với cộng đồng người Mỹ gốc Việt ở Houston, Texas, cuối tháng 3 - 1999); Ông Đoàn Viết Hoạt liền tuyên bố: “Tôi và các thân hữu của tôi đang nghiên cứu đưa cuộc “chiến tranh chính trị và truyền thông” cấy vào tư tưởng của các đảng viên Cộng Sản Việt Nam và đồng bào trong nước” (?!?) (Tuyên bố trong một cuộc hội thảo chính trị hạn chế tại đại học luật khoa - Viện Đại Học George Mason, Northern Virginia, hồi đầu tháng 4 - 1999).

 

Chúng ta hăy theo dơi, xem giáo sư Đoàn Viết Hoạt sẽ thực hiện việc đưa cuộc “chiến tranh chính trị và truyền thông” để cấy vào tư tưởng của các đảng viên Cộng Sản Việt Nam” như thế nào?

 

Giáo sư Đoàn Viết Hoạt có biết rằng, từ sau khi Hoa Kỳ thiết lập bang giao với Cộng Sản Việt Nam (1975) th́ cuộc “chiến tranh và truyền thông” đă được CIA đưa vào Việt Nam như thế nào không? Nhiều tổ chức chính trị của phe quốc gia chống cộng cũng đă thực hiện công việc này từ lâu! Bởi thế Đảng Cộng Sản Việt Nam mới coi “diễn biến ḥa b́nh” là một trong những nguy cơ có thể làm sụp đổ chế độ Cộng Sản Việt Nam!

 

V́ vậy,sáng kiến của giáo sư quản trị học, thật ra, không có ǵ mới và sáng tạo cả! Nhân lực ở đâu, tiền bạc ở đâu, để thực hiện mộng tưởng lớn lao đó?

 

Trước mắt, chúng tôi thấy giáo sư Đoàn Viết Hoạt chỉ nhằm mục đích gây sự chú ư của các chính giới đang cầm quyền của Hoa Kỳ, để cầu mong sự ủng hộ nào đó đối với ông và phe nhóm ḥa hợp ḥa giải của ông mà thôi (xin lỗi!)

 

o0o

 

Nh́n chung, quan điểm chính trị sai lầm của giáo sư Đoàn Viết Hoạt (từ mùa Xuân 1990 đến nay) là rất có lợi cho chiêu bài “ḥa hợp ḥa giải” của Đảng Cộng Sản Việt Nam, hoàn toàn bất lợi cho phong trào dân chủ hóa thật sự và triệt để của các tổ chức quốc gia chân chính ở hải ngoại!

 

Cái gọi là thực hiện cuộc “chiến tranh chính trị và truyền thông” mà ông Đoàn Viết Hoạt đang nghiên cứu, vô t́nh hay cố ư đă đi đúng quỹ đạo sách luợc của Cục Phản Gián Cộng Sản Việt Nam. Đó là sách lược “Dùng diễn biến ḥa b́nh giả để chống diễn biến ḥa b́nh thật” (23).

 

Đây là một sách lược rất thâm độc, nhằm “lôi kéo những phần tử chính trị cơ hội, hoạt đầu, hám danh, tham lợi.....để tạo thành một mạng lưới phản gián rộng khắp trong các cộng đồng người Việt ở nước ngoài, và “mục đích cuối cùng là chia rẽ và phá tan những tổ chức, đoàn thể, đảng phái, tôn giáo đang đấu tranh đ̣i giải thể Đảng Cộng Sản Việt Nam” (24).

 

Chúng tôi sẽ công bố bài “Sách lược phản gián của Đảng Cộng Sản Việt Nam về chống diễn biến ḥa b́nh” trong thời gian tới. Nhưng trước mắt, chúng tôi đề nghị các ban lănh đạo các tổ chức chính trị, đoàn thể, đảng phái quốc gia và tôn giáo trong các cộng đồng người Việt hải ngoại phải cảnh giác và phát hiện vạch mặt những kẻ mạo danh quốc gia, mạo danh chiến sĩ dân chủ, mà làm tay sai cho phản gián Cộng Sản Việt Nam!

 

 

Lê Tùng Minh

New England

Mùa hè 1999

------------------------------------------

CHÚ THÍCH:

 

(1) Theo hồ sơ mật số 006/ĐB - CSQG, lưu trữ tại Ban R (Ban Nghiên Cứu) của Phủ Đặc Ủy Trung Ương T́nh Báo (số 3 Bạch Đằng) VNCH trước 30-4-1975.

(2) Theo sự đưa tin của một số người th́ ông Đoàn Viết Hoạt là người sáng lập và đứng đầu nhóm này (?). Nhưng theo một thành viên của nhóm Diễn Đàn Tự Do (không tiện nêu danh) th́ ông Đoàn Viết Hoạt chỉ là một thành viên, và người sáng lập và kết nối các thành viên là ông Phạm Đức Khâm (nguyên Thiếu Tá, Trưởng Ty Cảnh Sát Gia Định).

(3) Xem “Lời Bạt” của nhóm chủ trương “Phong Trào Nhân Quyền cho Việt Nam năm 2000” - “Tâm T́nh Đoàn Viết Hoạt”, xuất bản tại CA - USA vào tháng 3 - 1975.

(4) “Tâm t́nh Đoàn Viết Hoạt”, sách đă dẫn, tr. 53.

(5) “Tâm t́nh Đoàn Viết Hoạt”, sách đă dẫn, tr. 73.

(6) Nguyễn Văn Trấn. “Viết cho Mẹ và quốc hội” 1995, Nhà Xuất Bản Văn Nghệ, California, tr. 236.

(7) “Tâm t́nh Đoàn Viết Hoạt”, sách đă dẫn, tr. 66

(8) “Văn kiện hội nghị đại biểu toàn quốc giữa nhiệm kỳ khóa VII”, nhà XB Sự Thật, Hà Nội, 1994, tr. 109.

(9) Đă dẫn như trên, tr. 90-91.

(10) “Văn kiện Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ VIII”, Nhà XB chính tri quốc gia, Hà Nội, 1996, tr. 14.

(11) Đă dẫn, như trên, tr. 76.

(12) “Văn kiện Hội Nghị lần thứ V Ban Chấp Hành Trung Ương khóa VIII”, Nhà XB chính trị quốc gia, Hà Nội, 1998, tr. 10.

(13) Tạp Chí Cộng Sản, số 4, 2-1999, phát hành tại Hà Nội, tr. 7.

(14) “Tâm t́nh Đoàn Viết Hoạt”, sách đă dẫn, tr. 69.

(15) Theo ông ĐVH, thách đố đó là “mọi đấu tranh từ nay phải xuất phát từ trách nhiệm và tinh thần xây dựng, từ quyền lợi thiết thực của toàn dân,của t́nh ngưừi và t́nh dân tộc” (sách đă dẫn, tr.76)

(16) “Tâm t́nh ĐVH”, sách đă dẫn, tr.76.

(17) “Tâm t́nh ĐVH”, sách đă dẫn, tr. 73.

(18) “Tâm t́nh ĐVH”, sách đă dẫn, tr. 85-86.

(19) Như trên, tr. 100.

(20) “Tâm t́nh ĐVH”, tr. 94 đến 105.

(21) “Tâm t́nh ĐVH”, sách đă dẫn, tr. 97.

(22) Đă dẫn, như trên, tr. 99.

(23) Chỉ thị mật của Bộ Chính Trị Trung Ương Đảng Cộng Sản Việt Nam, số 005/FG - BCT, tháng 2 - 1999 - Theo tiết lộ của một Ủy Viên Trung Ương Đảng (xin dấu tên).

(24) Theo chỉ thị mật, đă dẫn.

 

 

 

Tin Tức - B́nh Luận     Vinh Danh QLVNCH     Audio Files     Tham Khảo     Văn Học Nghệ Thuật     Trang Chính