Điểm Sách:

 

Tháng 11. 2016 tới đây, Trung Tâm Việt Học sẽ cho phát hành tác phẩm

 

Lịch Sử Chính Trị Việt Nam Cận Đại

Quyển I: Ngô Đ́nh Diệm và Bang Giao Việt Mỹ, 1954-1963

của Ts. Phạm Văn Lưu

 

 

Tôi hân hạnh được Trung Tâm Việt Học yêu cầu viết lời giới thiệu cho tác phẩm này

 

 

 

 

Trước đây tác phẩm này được xuất bản dưới nhan đề Biến Cố Chính Trị Việt Nam Hiện Đại, 1954- 1963. Nhưng nay v́ thời gian đủ đ những biến cố này trở thành những sự kiện lịch sử. V́ thế, sách đă phải đổi tên. Lần tái bản này với phần hiệu đính và bổ sung khoảng 200 trang.

 

Đây là tác phẩm nói về cuộc đời và sự nghiệp của Tổng Thống Ngô Đ́nh Diệm từ thời thơ ấu, đi học cho tới khi tham chính, từ quan, xây dựng phong trào tranh đấu giành độc lập từ Bắc chí Nam, bất hợp tác với Quân Phiệt Nhật, chống cộng sản đồng thời chống thực dân Pháp, vận động độc lập cho Việt Nam ở hải ngoại, về nước lập chính phủ vào năm 1954, thu hồi độc lập từ tay người Pháp, xây dựng Đệ I Cộng Ḥa Việt Nam, những khó khăn trong 9 năm cầm quyền và cuối cùng bị thảm sát vào ngày 2. 11. 1963.

 

Nhưng điều đáng nói và quan trọng hơn hết, là qua phần tŕnh bày về cuộc đời của vị nguyên thủ quốc gia của nền Đệ I Cộng Ḥa, Ts. Lưu đă dựa trên những tài liệu của chính phủ và quốc hội Pháp, cũng như những tài liệu mật và tối mật của Hoa Kỳ như những điện văn, thư từ trao đổi giữa Bộ Ngoại Giao và Ṭa Đại Sứ Hoa Kỳ tại Sài G̣n, giữa Bộ Quốc Pḥng và cơ quan MACV tại Việt Nam, giữa CIA Hoa Thịnh Đốn và CIA tại Sài G̣n, những kế hoạch quân sự cùng những bản lượng giá về t́nh h́nh chiến sự của Ngũ Giác Đài, những biên bản của Hội Đồng An Ninh Quốc Gia Hoa Kỳ và những bản ghi nhớ và những quyết định tối mật của Ṭa Bạch Ốc và đặc biệt hơn nữa là tác giả đă phỏng vấn hầu hết những người trong cuộc, để rồi từ đó, tŕnh bày một cách trung thực và đầy đủ về những biến cố quan trọng của đất nước trong Lịch Sử Chính Trị Việt Nam Cận Đại như:

 

Việc kư kết Hiệp Định Vịnh Hạ Long, 1947, thiết lập Quốc Gia Việt Nam 1949, Hiệp Định Geneva 1954, Việc Hoa Kỳ can thiệp vào chiến trường Đông Dương, xây dựng nền Cộng Ḥa đầu tiên cho Việt Nam 1955, cuộc tranh chấp giữa chính phủ và B́nh Xuyên cùng các Giáo Phái Cao Đài và Ḥa Hảo, những bất đồng gay gắt giữa Tổng Thống Diệm và các Đại Sứ Hoa Kỳ như Heath, Collins 1955, Đại Sứ Durbrow, 1960, Đại Sứ Lodge … Nhóm Trí Thức Caravelle và cuộc binh biến 1960, cuộc khủng hoảng Phật Giáo 1963 và sau cùng là cuộc đảo chánh đưa đến việc thảm sát Tổng Thống Diệm.

 

Và đặc biệt hơn nữa, dựa trên những tài liệu văn khố của Việt Nam và Hoa Kỳ, tác giả đă chứng tỏ sự thiếu trung thực, hay nói rơ hơn là sự dối trá được tiết lộ trong các tác phẩm hồi kư của các tướng lănh như tướng Trần Văn Đôn và tướng Tôn Thất Đính… Chính v́ những ưu điểm trong biên tập của Ts. Lưu như nêu trên mà các Giáo sư chuyên môn về lịch sử Đông Nam Á tại các Viện Đại Học Úc Châu đă không tiếc lời ca ngợi tác phẩm của Ts. Phạm văn Lưu như sau:

 

Giáo Sư Esta Ungar, nguyên Giáo Sư Sử Học, Viện Đại Học Tây Úc (UWA) nhận định:

Ts. Phạm Văn Lưu đă h́nh thành một tác phẩm quan trọng trong công cuộc nghiên cứu về lịch sử Việt Nam hiện đại và sẽ tiếp tục biểu hiện như một đóng góp đáng kể vào kiến ​​thức của chúng ta về chính trị tôn giáo của Việt Nam trong thời gian tới. Nghiên cứu của ông cho thấy sự phức tạp của chính trị khu vực ở miền Nam Việt Nam cũng như các chính trị gia trong ḍng họ Ngô Đ́nh. Nhận định của ông về một giai đoạn lịch sử gây nhiều tranh căi là khá quân b́nh.

 

Do tính chất tranh căi của tài liệu, ông đă thận trọng trong việc so sánh các nguồn tài liệunêu rơ những giải thích mâu thuẫn khi ông tiến hành phân tích về từng khía cạnh trong tính năng động chính trị của cuộc khủng hoảng Phật giáo tại Việt Nam. Xét về nguồn thư tịch, sự phong phú về tài liệu của ông thật là đáng kể và bao gồm các cuộc phỏng vấn mà chưa bao giờ được công bố trước đây, cũng như các tài liệu này chưa bao giờ xuất hiện trong các tác phẩm Anh ngữ.

 

Thêm vào phần tổng hợp các tài liệu của chính phủ Mỹ, công tŕnh nghiên cứu của ông thể hiện việc sử dụng xuất sắc nhất và toàn diện nhất cho đến nay, trong khối lượng lớn các tác phẩm được xuất bản sau năm 1975, bằng Việt ngữ hải ngoại về t́nh h́nh ở Nam Việt Nam trong trong thập niên 1960.

 

Dr. Pham Van Luu's research represents a major piece of research on modern Vietnamese history and will continue to stand as a substantial contribution to our knowledge on the\religious politics of Vietnam for some time to come. His research reveals the complexity of regional politics in South Vietnam as well as the family politics within the Ngo Dinh clan. His treatment of a very contentious historical period is remarkably well-balanced.

 

Given the contentious nature of the material, he remains scrupulous in comparing sources and pointing up conflicting interpretations as he proceeds with his analysis of each aspect of the political dynamic of the Buddhist crises in Vietnam. In terms of sources the breadth of his material is remarkable and includes interview material that has never been published before as well as material that has never appeared in English-language works.

 

In addition to combing US government documents, his thesis shows the best and most thorough use until now of the spate of post 1975 writings published by Vietnamese overseas on the situation in South Vietnam in the 1960s.

 

            Giáo Sư David Chandler, nguyên Giám Đốc Trung Tâm Nghiên Cứu Đông Nam Á, Viện Đại Học Monash, Melbourne cũng b́nh luận:

Dựa trên những tài liệu phong phú bao gồm những ấn phẩm, văn bản chưa được phổ biến và những cuộc phỏng vấn, Ts. Lưu đă phác họa nên một h́nh ảnh có sắc thái, có suy tưởng sâu xa và có sức thuyết phục về giai đoạn lịch sử quan trọng này. Sự uyên thâm cùng khả năng chuyên môn về Sử Địa của ông đă cho phép ông xây dựng một tác phẩm mà tôi tin rằng đó là một đóng góp quan trọng cho ngành sử học Việt Nam trong thế kỷ thứ hai mươi.

 

Drawing on a wealth of printed, manuscript and interview materials, Dr Luu fashioned a nuanced, far minded and persuasive picture of this crucial period. His deep scholarship and his histori-graphical training enabled him to shape his material in such a way as to fashion what I believe to be a major contribution to the history of twentieth century Vietnam.

 

Sách dày 500 trang in trên giấy quí, b́a da, chữ mạ vàng, có Jacket bao ngoài với h́nh màu tuyệt đẹp.

 

·        Tại Hoa Kỳ có thể mua trên amazon.com  

·        Tại Âu Châu  order ti Nhà Sách KHAI TRÍ, 93 avenue d'Ivry, 75013 Paris, France. Phone number +33 1 45 82 12 40 or +33 1 45 82 95 81 Email: khaitri@yahoo.fr

·        và Úc Châu, Có thể Order qua Centre For Vietnamese Studies Inc. với email: cvnsinc@yahoo.com hay địa chỉ bưu điện P O Box 945  Reservoir Vic. 3073 Australia

 

 Để có dữ kiện cho độc giả hiểu thêm về nội dung tác phẩm, chúng tôi xin giới thiệu vài ḍng về  tác giả Phạm Văn Lưu.

 

Ts. Phạm Văn Lưu, sinh năm 1944 tại Quảng Nam, Việt Nam.

 

Tốt nghiệp:

-          Cử nhân Giáo Khoa Sử Địa,

-          Cử Nhân Chính Trị Học, khoa Bang Giao Quốc Tế,

-          Cao Học Sử Học, Đại Học Dalạt, Việt Nam

-          Tiến Sĩ Sử Học, Đại Học Monash, Úc Châu.

 

Trước năm 1975, Giảng Sư tại Đại Học Văn Khoa, Đại Học Sư Phạm và Trường Chính Trị Kinh Doanh, Viện Đại Học Dalat.

 

Từ Năm 1991, Giảng Sư tại Viện  Đại Học RMIT, Khoa Quốc Tế Học (Department of International Studies) và tại Viện Đại Học Melbourne,  Khoa Á Châu Học (Department of Asian Studies. Năm 2004, về hưu.  

 

Những tác phẩm của Ts. Phạm Văn Lưu

 

·        đă xuất bản:   

o   Ngô Đ́nh Diệm và Bang Giao Việt Mỹ, 1954-1963, Melbourne, 1994

o   Đệ Nhất Cộng Ḥa Việt Nam, 1955-1963, Melbourne, 2005

o   Chiến Tranh Việt Nam trong Bối Cảnh Chính Trị Thế Giới, Melbourne, 2007

·        sẽ xuất bản (dự trù năm tới):

o   Cơn Sốt Chính Trị Việt Nam, 1964-1967.

 

Tóm lại, đây là một tác phẩm được biên soạn một cách công phu, khoa học, nghiêm túc, đầy đủ, trung thực và giá trị về Lịch Sử Chính Trị Việt Nam Cận Đại, không thể thiếu trong tủ sách gia đ́nh của quí vị hằng lưu tâm đến tiền đồ của quốc gia và dân tộc.

 

 

 Lê Thiên

22. 8. 2016

 

 

Tin Tức - B́nh Luận     Vinh Danh QLVNCH     Audio Files     Tham Khảo     Văn Học Nghệ Thuật     Trang Chính