Xin đừng lạm dụng Chiến Sĩ Việt Nam Cộng Ḥa

 

Lê Thành

 

 

Vào những năm tháng đầu tiên, khi Tập thể Chiến Sĩ Việt Nam Cộng Ḥa được h́nh thành, th́ đa số những người CSVNCH đều đă thấy vui mừng, v́ nghĩ chắc rồi đây Tập thể Chiến Sĩ Việt Nam Cộng Ḥa sẽ làm được những điều tốt đẹp cho công cuộc quang phục quê hương. Nhưng rồi tất cả đă trở thành mây khói khi những người được "bầu" lên các chức lănh đạo lại không làm được một chút ǵ cho đất nước, cho đồng bào, cũng không hề làm tấm gương cho lớp trẻ, có chăng chỉ là những buổi diễn hành với những bộ quân phục trong các ngày lễ Quốc Hận: 30-4…, xong lễ th́ đâu vẫn vào đấy, để chờ đến Quốc Hận năm sau.

 

Sự thật đă như thế, thử hỏi có c̣n được bao nhiêu người tin vào tương lai rằng Tập thể Chiến Sĩ Việt Nam Cộng Ḥa sẽ làm được một điều ǵ khác hơn nữa? Ngay như cuộc Đại Hội Toàn quân vừa qua, mọi việc đă cho mọi người thấy một cách rơ ràng; đó chỉ là một cách hợp thức hóa cho vai tṛ: "Chủ tịch Hội đồng Điều hành" của ông Đại tá Mai Viết Triết mà thôi.

 

Bọn cộng sản Việt Nam, từ xưa cho tới nay, chúng không hề bỏ lỡ một cơ hội nào để thủ lợi cho chúng từ Chính Phủ Liên Hiệp, đến cái "Mặt trận giải phóng miền Nam", rồi "Ḥa hợp- Ḥa giải" bịp… Như vậy, mà cho đến bây giờ vẫn c̣n một số người ngây thơ cứ chui đầu vào trong cái rọ của chúng nữa, thật quá tội nghiệp.

 

Đại Hội Toàn Quân vừa qua đă phơi bày ra cho người ta thấy cái thực chất của Tập thể Chiến Sĩ Việt Nam Cộng Ḥa, mà trong đó, đa số những người lănh đạo là người của Việt cộng-Việt Tân, qua lời kêu gọi cùng liên kết với cộng sản Việt Nam để chống Tầu, mà Việt cộng chúng đâu có chống Tầu, thế th́ hợp tác với chúng để làm ǵ, nếu chẳng phải là v́ danh v́ lợi.

 

Và sau đại hội th́ đă có nhiều người lên tiếng, lại có người chỉ nói về ông Phó Đề đốc Hồ Văn Kỳ Thoại nhưng không dám động đến ông Mai Viết Triết, như vậy có phải họ đă đứng về phía ông Mai Viết Triết, và đă đắc ư với câu nói: "dân tộc Việt Nam ghi nhận, biết ơn đảng cộng sản" của ông Mai Viết Triết?

 

Xin các chiến hữu hăy can đảm, để nh́n nhận một sự thật rất đau ḷng: Tập thể Chiến Sĩ Việt Nam Cộng Ḥa đă rơi vào hai bàn tay ma giáo là Việt cộng và Việt Tân. Hăy đọc những bài viết về đại hội toàn quân, mà tôi không muốn trích vào ở đây, để thấy ông Phó Đề đốc Hồ Văn Kỳ Thoại và ông Đại tá Mai Viết Triết tuy hai mà một, cả hai đều một lập trường như nhau.

 

Riêng về ông Đại tá Trương Như Phùng, ông này đă trường kỳ Bảo vệ Chính Nghĩa Quốc Gia.

 

Chính Nghĩa Quốc Gia vốn tự có Chính Nghĩa, nên không cần ai phải bảo vệ. Quốc Gia muôn đời có Chính Nghĩa, và không bao giờ mất, chỉ có cộng sản là không hề, và không bao giờ có chính nghĩa được.

 

Ngày xưa, chúng ta đă từng cầm súng xông pha ngoài mặt trận, là để bảo vệ tự do, v́ tự do bất cứ ở một nơi nào, cũng dễ bị tước đoạt, c̣n Chính Nghĩa luôn ở tự trong tâm của mọi người. V́ một khi chúng ta đă biết yêu Quê Hương, biết thương đồng bào ruột thịt, biết đặt lư tưởng Quốc Gia-Dân Tộc lên trên hết, th́ ngay lập tức là ta đă có Chính Nghĩa rồi. V́ thế, Chính Nghĩa không cần ai phải bảo vệ, nhưng chúng ta cần phải có những việc làm thực tiễn để nêu cao Chính Nghĩa Quốc Gia.

 

Ông Trương Như Phùng đă "Bảo Vệ Chính Nghĩa" như thế nào, khi ông đă đồng lơa với ông Phó Đề đốc Hồ Văn Kỳ Thoại và cùng những người tại "Đại Hội Toàn Quân" để "bầu" ông Mai Viết Triết lên ngôi "Chủ tịch Hội đồng Điều hành" của Tập thể Chiến Sĩ Việt Nam Cộng Ḥa? Mà cho đến bây giờ không có một người nào lên tiếng để trả lời cho tất cả Dân-Quân-Cán-Chính Việt Nam Cộng Ḥa đều được biết?

 

Tôi cũng muốn nói thêm, ngày xưa tôi là một người lính chỉ biết đi đánh giặc, sau ngày mất nước tôi phải vào trại "cải tạo" của Việt cộng. Từ ngày sang đến Hoa Kỳ, rồi định cư tại Florida, th́ cả vợ lẫn chồng phải lao vào những công việc làm để nuôi các con ăn học, v́ các con tôi đă bị trễ việc học bởi cái lư lịch "ngụy" của tôi. Tuy nhiên, ngoài những công việc làm, tôi vẫn theo dơi những sinh hoạt của các chiến hữu, vẫn có mặt cùng các chiến hữu trong những lần sinh hoạt.

 

Nhưng lần này, tôi thật sự thấy thất vọng về Tập thể Chiến Sĩ Việt Nam Cộng Ḥa, nên từ nay, nếu có dịp th́ tôi đến với các buổi sinh hoạt là để gặp lại các chiến hữu của ḿnh, chứ không phải là để sinh hoạt hoặc là một thành viên của "Tập thể Chiến Sĩ Việt Nam Cộng Ḥa", bởi v́ "Tập thể Chiến Sĩ Việt Nam Cộng Ḥa" đă trở thành là cái vỏ bọc của Việt cộng-Việt Tân.

 

Florida 15.9.2011

Lê Thành

 

 

Tin Tức - B́nh Luận     Vinh Danh QLVNCH     Phỏng Vấn     Văn Học Nghệ Thuật     Tham Khảo     Links