Ta từng c một thời lm lnh trận

Sng đạn, ba-l trĩu nặng đi vai

Tuổi đi mươi s g đời sương gi

Mộng sng hồ cho thỏa ch lm trai.

 

Ghm tay sng nơi tuyến đầu lửa đạn

Ngăn bước th gieo tang tc đau thương

Mong qu hương nh nh vang tiếng ht

Cho mẹ gi, em gi bớt lệ vương

 

Rồi từ đấy đi vo miền gi ct

Mảnh chinh y thấm mu bạn, mu th

C những lc dừng chn nơi lũng thấp

Tiễn bạn mnh vo chốn nghỉ thin thu!

 

Đm từng đm dừng qun trn đất địch

Dưới chiến ho đợi giặc lc trăng ln

Chợt một thong mơ về nơi phố thị

Nhớ người yu ta thầm khẽ gọi tn!

 

Nhưng qu cũ vẫn một mu tang tc

Sng đạn th x nt lng, qu

Đất nước đau thương ngập trn tiếng khc

Lnh trận ra đi, đi mi khng về.

 

Thng Tư đến trong nghẹn ngo uất hận

Ta vo t biệt xứ tận bin cương

Mnh mất nhau khi tn cơn binh lửa

V cuối cng đnh mất cả qu hương!

 

 

L Phi

 

 

 

Tin Tức - Bnh Luận     Vinh Danh QLVNCH     Audio Files     Tham Khảo     Văn Học Nghệ Thuật     Trang Chnh