Xóa lịch sử là âm mưu Hán hóa của Tàu cộng với tay sai Việt cộng

 

Lê Nguyên

 

 

Mỗi dân tộc có sắc thái văn hóa, lịch sử đặc thù không lẫn vào đâu được để cháu con hănh diện, tự hào về nguồn gốc tổ tiên ṇi giống và tổ quốc ḿnh. Người dân một nước không thấu hiểu, không biết lịch sử dân tộc là họa diệt vong đă gần kề bởi lịch sử là hồn thiêng dân tộc. Một dân tộc thiếu sinh khí, vô hồn chỉ c̣n là xác chết biết đi, dễ bị ma đưa lối quỷ dẫn đường làm lạc lối đi vào tuyệt lộ, bị xóa tên khỏi bản đồ thế giới.

 

Tổ quốc Việt Nam ta, kể từ khi Hồ Chí Minh rước chủ nghĩa ngoại lai, tôn thờ Mác-Lê- Staline-Mao cam tâm làm con chó nhỏ cho cộng sản quốc tế sai khiến, nhuộm đỏ Việt Nam, biến nước của tổ tiên ṇi Việt thành nước Hồ Chí Minh như lời của tổng bí thư đảng cộng sản Nguyễn Phú Trọng thừa nhận “vơ vào” trong bài diễn văn phát biểu trong đại hội đảng của ông ta...

 

Qua nhiều chục năm núp bóng dân tộc, áp dụng trăm mưu ngh́n kế, tên gian hùng, tay sai có máu lạnh Hồ Chí Minh cùng với đảng cướp cộng sản Việt Nam đă lừa bịp, đă lợi dụng ḷng yêu nước của nhân dân Việt Nam, đẩy nhiều thế hệ thanh niên Việt Nam lao vào cuộc chiến đánh thuê cho cộng sản Nga-Tàu, cướp nửa nước Việt Nam năm 1945 và cướp nửa nước c̣n lại vào năm 1975.

 

Kể từ đó đám cháu ngoan của Hồ tiếp tục sự nghiệp bịa chuyện, cải sửa, bóp méo, hư cấu, tiểu thuyết hóa lịch sử bác đảng nhằm làm mờ nhạt h́nh ảnh kiêu hùng, bất khuất của các anh hùng, kiệt nữ vị quốc vong thân trong gịng lịch sử dựng nước, giữ nước, cứu nước, mở nước của tổ tiên ṇi Việt.

 

Ngày nay những chiến thắng lẫy lừng chống quân xâm lược Hán, Đường, Tống, Nguyên, Minh, Thanh của Trưng, Triệu... Ngô Quyền, Lư Thường Kiệt, Trần Hưng Đạo, Lê Lợi, Quang Trung... là những anh hùng kiệt nữ chống ngoại xâm phương bắc, vang danh lịch sử đă bị đảng cộng sản dần thay thế bằng những tên khủng bố, đồ tể giết người không gớm tay như Hồ, Chinh, Giáp, Đồng, Duẩn, Thọ, Hoàn... cùng với các “anh hùng dỏm” không có thật như: ngọn đuốc sống Lê Văn Tám; lấy thân làm giá súng Bế Văn Đàn; lấy thân chèn pháo Tô Vĩnh Diện; lấy thân ḿnh lấp lỗ châu mai Phan Đ́nh Giót... 

 

Cũng chính v́ hư cấu huyền thoại Hồ, tiểu thuyết hóa lịch sử đảng và đồng hóa, chính trị hóa lịch sử bác đảng với lịch sư quốc gia dân tộc đă khiến cho học sinh, sinh viên chán môn sử, không muốn học sử nữa bởi lịch sử dân tộc đă bị cộng sản bóp méo, xóa dần để thay vào các cuốn tiểu thuyết lịch sử tụng ca bác đảng “dối láo” không biết ngượng mồm, không biết xấu hổ... của đám cháu ngoan ngu muội, gian manh của Hồ. 

 

Do đó khi học sinh dùng tài liệu gốc để khám phá, t́m hiểu lịch sử không biết phải dùng tài liệu gốc nào đây? Các tư liệu gốc “ngoài luồng” có giá trị đều bị “cấm kỵ” bị cho là “nhạy cảm” không được sử dụng. C̣n tư liệu không giá trị, không đáng tin cậy, vô thưởng vô phạt nhiều hư cấu, bịa đặt không dùng c̣n tốt hơn là dùng, v́ nó dễ gây ngộ nhận, hiểu lệch lạc về lịch sử. Ngay cả Bảo tàng viện, nhà truyền thống cũng bị sắp đặt, bị uốn nắn cho đúng chủ trương, đường lối giống như công tŕnh sử học, giáo tŕnh, sách giáo khoa phục vụ mục tiêu chính trị. Song song đó là hằng hà sa số sách vở, tài liệu “trong luồng” đọc thêm để tham khảo, đối chứng môn lịch sử th́ cuốn này chép lẫn vào cuốn kia, chạy đằng trời cũng không khỏi “láo sử”, “tiểu thuyết hóa lịch sử!” của tuyên giáo, hội đồng lư luận trung ương đảng cộng sản Việt Nam.

 

Thế cho nên khi học sinh nghe tin lănh đạo bộ giáo dục bỏ thi môn lịch sử, đưa môn sử vào chương tŕnh tích hợp, đặt lịch sử làm môn học tự chọn, không c̣n là môn bắt buộc trong các kỳ thi tốt nghiệp đă khiến cho học sinh mừng rỡ xé sách vở vất trắng sân trường. Hiện tượng đó không có ǵ làm lạ v́ nó là hệ quả tất yếu phải xảy ra bởi lịch sử bác đảng, không phải là lịch sử dân tộc, một môn học có 70% giả 30% là thật mà thầy không muốn dạy, tṛ th́ không muốn học như giáo sư dạy sử Hà Văn Thịnh tuyên bố!...

 

Kẻ hư cấu, tiểu thuyết hoá, chính trị hóa, đồng hóa nhập nhằng lịch sử bác đảng với lịch sử dân tộc không ai khác là tên đầu têu Hồ Chí Minh. Chính hắn là đứa viết sách, làm văn nghị luận bịa chuyện, tố điêu đánh bóng tên tuổi cá nhân. Hắn là tên lưu manh vô tổ quốc, là chính phạm bày tṛ cho lũ cháu ngoan xóa nḥa lịch sử dân tộc để từng bước tiến đến xóa bỏ lịch sử Việt Nam nhằm thực hiện đúng quy tŕnh sáp nhập Việt Nam, biến Việt Nam thành khu tự trị trực thuộc trung ương Bắc Kinh theo hiệp ước bí mật do lănh đạo Việt Cộng kư kết với Tàu Cộng ở Thành Đô Năm 1990.

 

Cũng như để thực hiện di huấn của Hồ. Mới đây bộ giáo dục có đề án xóa sổ môn lịch sử với chính sách gọi là tích hợp môn lịch sử vào môn giáo dục công dân, giáo dục an ninh quốc pḥng. Thật ra với cơ chế đảng lănh đạo toàn diện triệt để th́ lănh đạo bộ giáo dục dù có ba đầu sáu tay, mười con mắt hoặc thần thông biến hóa như tề thiên đại thánh cũng không dám xóa bỏ lịch sử với chương tŕnh gọi là tích hợp môn lịch sử. Chắc chắn chủ trương xóa bỏ môn lịch sử, chính xác là do những tên lănh đạo đầy quyền lực trong đảng cộng sản Việt Nam chỉ đạo cho bộ giáo dục thi hành.

 

Ngoài việc dần xóa bỏ lịch sử dân tộc để thay thế lịch sử bác đảng đang dần hiện rơ như đă đang diễn ra qua từng bước trực tiếp lẫn gián tiếp cạo sửa lịch sử táo bạo, trắng trợn của các tên tay sai bán nước, leo cao luồn sâu trong bộ máy lănh đạo đảng nhà nước cộng sản Việt Nam đă gặp sự chống đối quyết liệt của người dân Việt Nam trong lẫn ngoài đảng và sự chống đối xóa sử của thành phần trong ngoài đảng có mục tiêu khác nhau: đảng viên cộng sản chống xóa sử để bảo vệ tiểu thuyết lịch sử bác đảng của tuyên giáo làm ra; Người dân chống đảng cộng sản xóa bỏ lịch sử chống kẻ thù truyền kiếp phương bắc của dân tộc Việt Nam nhưng không chấp nhận lịch sử bịa đặt do đảng cộng sản chế tác ra. 

 

Tuy nhiên đó chỉ là phần nổi của tảng băng ch́m mà ai cũng thấy. Bên cạnh việc xóa bỏ nguồn gốc lịch sử dân tộc Việt Nam c̣n có âm mưu thâm độc dài hơi của Tàu Cộng được sự tiếp tay của các tên tay sai Việt Cộng. Các tên Việt gian cộng sản không chỉ cạo sửa, thay đổi sự thật lịch sử cận đại mà chúng c̣n tiếp tay cho giặc thù truyền kiếp sửa đổi lịch sử trung đại lẫn cổ đại - là lịch sử h́nh thành phát nguồn dân tộc, đất tổ Việt Nam.

 

Có lẽ ít ai biết, những kẻ nhận chỉ thị của đảng cộng sản Việt Nam “xóa hồn” dân tộc, tổ quốc Việt Nam là bộ tứ giáo sư, được mệnh danh là tứ trụ ngành sử học, khảo cổ học Đinh Xuân Lâm, Phan Huy Lê, Hà Văn Tấn, Trần Quốc Vượng đă được Hồ và đảng cộng sản Việt Nam trao cho cuốn lịch sử hơn 4000 năm lập quốc của dân tộc Việt Nam... do các sử gia Tàu viết để từng bước thay đổi nguồn gốc lịch sử dân tộc Việt Nam nhằm thực hiện mưu đồ xóa bỏ sắc thái văn hóa, lịch sử đặc thù để tiến tới xóa sổ dân tộc Việt Nam.

 

Cụ thể là các học giả, triết gia của nước Việt Nam Cộng Ḥa, điển h́nh là triết gia Kim Định với các công tŕnh nghiên cứu triết học, lịch sử nghiêm chỉnh, đồ sộ đă trưng dẫn di chỉ văn hóa, di tích lịch sử chỉ ra dân tộc Việt Nam thuộc gịng Lạc Việt, là một chi tộc của Bách Việt sống chung quanh hồ Động Đ́nh, bên bờ phía nam sông Dương Tử, trải dài xuống tận bắc phần và bắc trung phần Việt Nam.

 

Thế nhưng các tên sử học, khảo cổ học – trí nô xă nghĩa đă làm theo lệnh trên giao, mang đất tổ thời vua Hùng dựng nước, xuống đồng bằng bắc bộ, bắc trung bộ và đưa vào các cuốn sách lịch sử giảng dạy cho nhiều thế hệ thanh niên trong chế độ độc tài toàn trị cộng sản. Thế cho nên hầu hết “nam phụ lăo ấu” lớn lên trong nền giáo dục nhồi sọ, tẩy năo đă ngộ nhận, đă hiểu lệch lạc, hiểu không đúng về lịch sử đất tổ và nguồn gốc dân tộc Việt Nam... Thậm chí c̣n không được biết bà Trưng, bà Triệu đánh giặc nào và có lần các đại biểu quốc hội “mù sử” lẫn hèn nhát đă câm mồm để cho Tàu Tập lếu láo trên cái cơ quan được gọi là quyền lực cao nhất nước cộng ḥa xă hội chủ nghĩa Việt Nam: “ ...Biển Đông thuộc Trung Quốc từ thời cổ đại?...”

 

Lịch sử là phải khách quan trung thực, tôn trọng sự thật nhưng lịch sử dân tộc Việt Nam đă bị Hồ, bị đảng cộng sản bóp méo, cạo sửa phục vụ cho mục tiêu chính trị và cho âm mưu Hán hóa thâm độc của bá quyền đại Hán qua đám tay sai bán nước cầu vinh cộng sản Việt Nam.

 

Hồ là cộng sản quốc tế. Tổ tiên của Hồ là Mác - Lê, tổ quốc của Hồ là tổ quốc xă hội chủ nghĩa, v́ thế đừng đánh đồng Hồ với dân tộc, với tổ quốc. 

 

Chỉ ra sự thật Hồ Chí Minh là vạch trần, tố cáo kẻ giả danh dân tộc để bảo vệ hồn thiêng dân tộc Việt, tổ quốc Việt chứ không phải như đám cháu ngoan lănh đạo ma đầu, mù đảng, mê muội Hồ lập lờ đánh lận con đen, hô hoán cho những ai nói lên sự thật Hồ Chí Minh là thế lực thù địch “v́ tiền bán rẽ lương tâm, phản bội dân tộc, nói xấu lănh tụ, chống phá tổ quốc Việt Nam...”

 

 

2/1/2018

Le Nguyen

 

 

Tin Tức - B́nh Luận     Vinh Danh QLVNCH     Audio Files     Tham Khảo     Văn Học Nghệ Thuật     Trang Chính