Cái gọi là công lao đánh Pháp, đuổi Nhật, chống Mỹ chỉ là bịp bợm

 

Lê Nguyên

 

 

Có một bộ phận không nhỏ mù đảng, cuồng Hồ nên đă bị một bộ phận lănh đạo cộng sản ma dầu đánh tráo khái niệm làm cho lẫn lộn “tinh thần cộng sản” với “tinh thần dân tộc” để chúng lợi dụng phục vụ cho ư đồ, cho tham vọng quyền lực, quyền lợi của chúng. Chính v́ lẽ đó, chúng ta những người lương thiện hăy tự biến ḿnh thành chiến sĩ thông tin, mỗi người một tay, bằng mọi phương tiện có được tấn công, đánh thẳng vào bộ năo bại liệt của bọn mù đảng, cuồng Hồ để giúp chúng nhận ra, biết phân biệt tinh thần cộng sản với tinh thần dân tộc trong con người Hồ Chí Minh.

 

Có lẽ trong chúng ta, ai cũng biết, người cộng sản lấy tư tưởng Mác-Lênin làm ngọn đuốc soi đường, kiên tŕ định hướng xă hội chủ nghĩa và thế giới đại đồng là kim chỉ nam, là mục tiêu phải đạt tới. Đặc thù của người cộng sản là tôn thờ chủ nghĩa tam vô: vô gia đ́nh; vô tôn giáo; vô tổ quốc và người cộng sản thuộc nằm ḷng phương châm hành động “cứu cánh biện minh cho phương tiện”. Thế cho nên, người cộng sản bất chấp thủ đoạn, đạo đức và bằng mọi giá thực hiện đấu tranh giai cấp, hô hào chuyên chính vô sản, hô khẩu hiệu vô sản toàn thế giới đoàn kết lại, kêu gọi “nô lệ” vùng lên làm cách mạng vô sản, làm cuộc cách mạng dân tộc, dân chủ nhân dân theo chỉ đạo của quốc tế cộng sản. 

 

Tài liệu, bút tích lịch sử đă chứng thực Hồ Chí Minh là một tên cộng sản cuồng tín nên trong tư tưởng Hồ chỉ có tổ quốc xă hội chủ nghĩa và nhiệm vụ quốc tế cộng sản giao phó phải hoàn thành. Trong quá tŕnh lănh lương làm việc cho cộng sản quốc tế với trăm tên ngh́n mặt, Hồ giỏi che dấu thân phận, tông tích cộng sản dưới lớp vỏ bọc yêu nước. Hắn giỏi phô diễn tinh thần dân tộc cao độ cộng với bản chất gian manh, tàn bạo giết người không gớm tay của cộng sản nên Hồ đă uy hiếp tinh thần cũng như lừa gạt một bộ phận không nhỏ người dân lao vào cuộc đánh thuê cho cộng sản quốc tế dưới khẩu hiệu đánh đuổi thực dân Pháp, phát xít Nhật, đế quốc Mỹ v́ độc lập tự do, v́ thống nhất đất nước...

 

Thế nhưng thực sự là Hồ đánh Pháp, đuổi Nhật, chống Mỹ là cho Nga-Tàu, cho quốc tế cộng sản và ngày nay các văn kiện lịch sử đă chỉ ra phát xít Nhật đă trao trả độc lập cho Việt Nam được diễn ra như sau:

 

“...Ngày 9 tháng 3 năm 1945, khi t́nh h́nh chiến tranh Thái B́nh Dương thay đổi bất lợi, Nhật đổi chính sách và đảo chính Pháp, bắt giam các tướng lănh và tước khí giới của quân đội Pháp ở Đông Dương. 

 

Đại sứ Nhật ở Đông Dương là Matsumoto Shunichi giao cho đại diện Pháp là Toàn quyền Đông Dương Đô đốc Jean Decoux tối hậu thư đ̣i người Pháp phải chấp nhận vô điều kiện quyền chỉ huy của Nhật trên mọi phương diện. Ở Huế đại úy Kanebo Noburu vào tŕnh báo vua Bảo Đại quyền lực của Pháp đă bị loại. Cùng chiều hướng đó Đế quốc Nhật Bản thỏa thuận trao trả độc lập cho Việt Nam trên danh nghĩa. 

 

Hai ngày sau, 11 tháng Ba vua Bảo Đại triệu cố vấn tối cao của Nhật là đại sứ Yokoyama Masayuki vào điện Kiến Trung để tuyên bố nước Việt Nam độc lập... Cùng đi với Yokoyama là tổng lănh sự Konagaya Akira và lănh sự Watanabe Taizo. 

 

Bản tuyên ngôn đó có chữ kư của sáu vị thượng thư trong Cơ mật Viện là Phạm Quỳnh, Hồ Đắc Khải, Ưng Úy, Bùi Bằng Đoàn, Trần Thanh Đạt, và Trương Như Đính, nguyên văn chiếu chỉ đề ngày 27 Tháng Giêng ta năm thứ 20 niên hiệu Bảo Đại: “Theo t́nh h́nh thế giới nói chung và hiện t́nh Á Châu, chính phủ Việt Nam long trọng công bố rằng: Kể từ ngày hôm nay, Ḥa ước Bảo hộ kư kết với nước Pháp được hủy bỏ và vô hiệu hóa. Việt Nam thu hồi hoàn toàn chủ quyền của một Quốc gia Độc lập.”

 

Thế nhưng Hồ Chí Minh không chấp nhận Việt Nam độc lập nằm ngoài quỹ đạo cộng sản nên đă chủ động tổ chức cướp chính quyền của thủ tướng Trần Trọng Kim năm 1945. Năm 1946 Hồ sang Pháp đơn phương kư tạm ước Modus Vivendi với Moutet thuộc phe cánh tả, một viên chức của bộ thuộc địa. Tạm ước có 11 điều khỏa trong đó có điều khoản cho phép thực dân Pháp trở lại Việt Nam, là nguồn gốc phát sinh 9 năm kháng chiến chống Pháp, với thịt da xương máu dân tộc Việt Nam nát tan!

 

Điểm đáng chú ư khác là trong 9 năm kháng chiến chống Pháp do Hồ Chí Minh phát động th́ chính quyền Pháp sau hai năm đàm phán, từ năm 1947 đến tháng 01/1949 tổng thống Pháp Vincent Auriol và vua Bảo Đại đă kư hiệp ước Elysée trao trả độc lập cho Việt Nam. Một lần nữa sự thật lịch sử đă chỉ ra, Hồ Chí Minh làm theo lệnh quốc tế cộng sản, không để Việt Nam độc lập trong ḥa b́nh nằm ngoài hệ thống nhà nước xă hội chủ nghĩa nên Hồ đă chủ động núp bóng dân tộc, phát động chiến tranh đánh Pháp cho Nga-Tàu mở rộng đế chế cộng sản, là sự thật lịch sử đă diễn ra.

 

Việc cộng sản Hồ Chí Minh khoát áo dân tộc hô hào chống xâm lăng không dừng lại ở đó! Sau chiến tranh kháng Pháp, Hồ tiếp tục nhiệm vụ của quốc tế cộng sản phát động chiến tranh đánh Mỹ đến người Việt Nam cuối cùng, với chiêu bài “chống Mỹ cứu nước”. 

 

Hầu như những người dân Việt Nam yêu nước lao vào cuộc chiến “chống Mỹ cứu nước” chỉ thấy phần ngọn của sự hoang tàn đổ nát, khốc liệt của khói lửa bom đạn chiến tranh. Không mấy ai b́nh tĩnh nhận ra căn nguyên của sự tàn bạo, lạnh lùng của con người cộng sản “máu lạnh, khát máu” Hồ Chí Minh. Chính Hồ gây ra cuộc chiến để thực hiện nhiệm vụ nhuộm đỏ Việt Nam cho cộng sản quốc tế như chính tổng bí thư Lê Duẩn, tên học tṛ lớn của Hồ đă thú nhận: “...Ta đánh Mỹ đây là đánh cho Liên Xô, cho Trung Quốc và cho chủ nghĩa xă hội...”

 

Nếu chịu khó đọc tài liệu lịch sử nhiều nguồn và b́nh tỉnh phân tích sẽ thấy cái gọi là chống Pháp của Hồ không phải là v́ độc lập, tự do cho dân tộc Việt Nam bởi thực tế tài liệu lịch sử đă chỉ ra Nhật, Pháp đă trao trả độc lập cho Việt Nam và chống Mỹ cứu nước cũng chỉ là tṛ mị dân tṛ của Hồ. Ngày nay ai cũng biết, Mặt Trận Dân Tộc Giải Phóng Miền Nam là công cụ Hồ lập ra năm 1960, măi đến năm 1965 mỹ mới đưa quân vào Việt Nam tham chiến để bảo vệ miền nam tự do và quân đội Mỹ rút về nước từ năm 1973, măi đến năm 1975 cuộc chiến “chống Mỹ cứu nước” mới kết thúc th́ Mỹ ở đâu để ông Hồ và bè đảng gọi là “chống Mỹ cứu nước?”

 

Con người cộng sản Hồ Chí Minh trước sau như một. Với Hồ tất cả chỉ có tổ quốc xă hội chủ nghĩa và nhiệm vụ quốc tế cộng sản bằng mọi giá phải hoàn thành, kể cả hoàn thành với núi xương sông máu của dân tộc Việt Nam! 

 

Thời thông tin bùng nổ, ai cũng biết Hồ Chí Minh là thành viên, là t́nh báo của quốc tế cộng sản với tư tưởng được chứng minh qua các tài liệu lịch sử chỉ ra tư tưởng Hồ không có ǵ... Tất cả tư tưởng của Hồ chỉ là vay mượn hoặc là bệnh hoạn, quái đản đă thể hiện qua các bài viết giả danh Trần Lực, C.B, Trần Dân Tiên, T.Lan... và đạo đức của Hồ trong cuộc sống đời thường dan díu với nhiều người đàn bà nhưng một mực bảo là sống độc thân để toàn tâm toàn ư cho dân cho nước, thật đáng ghê sợ, là câu chuyện đạo dức của Hồ có một không hai trong lịch sử Việt Nam.

 

Cuộc đời sự nghiệp của của tên cộng sản Hồ nḥe nhẹt, bẩn thỉu, nhem nhuốc nhưng nó đă được tuyên giáo trung ương đảng tô son trét phấn theo quy tŕnh tư tưởng, đạo đức bệnh hoạn, quái đản trong các tác phẩm hư cấu bịa đặt, tự biên soạn, tự khen ḿnh thánh thiện, tài giỏi của Hồ và do chính ông ta bịa đặt, làm ra, phát tán để dẫn dắt cán bộ, đảng viên vào mê lộ, tin Hồ là đạo đức, văn minh...

 

Cũng từ các tài liệu, bút tích lịch sử trong kho lưu trữ của đảng, nhà nước đă chỉ ra - Hồ Chí Minh chẳng phải v́ độc lập dân tộc, v́ thống nhất đất nước và ông Hồ cũng chẳng có công lao ǵ trong công cuộc đánh Pháp, đuổi Nhật, chống Mỹ. Tất cả hào quang đánh thắng chỉ là bịp bợm do tuyên giáo biên soạn hư cấu, thu gom từ các ư tưởng Hồ tự khen ḿnh và cuộc đời hoạt động cách mạng của cộng sản Hồ cũng chỉ v́ lư tưởng cộng sản, v́ yêu nước là yêu chủ nghĩa xă hội của Hồ mà thôi! 

 

Ngày nay các câu chuyện Hồ núp bóng dân tộc phát động chiến tranh dưới danh nghĩa đánh đuổi thực dân, đế quốc do bộ máy tuyên giáo, thông tin truyền thông, tuyên truyền Hồ thần thánh đă bị lột trần truồng... Thực chất là Hồ “làm công ăn lương” làm tên lính đánh thuê cho Nga-Tàu, cho cộng sản quốc tế, là sự thật Hồ Chí Minh và sự thật lịch sử đă được phơi bày không ai có thể lấp liếm che dấu nổi cho bộ mặt ghê tởm của Hồ Chí Minh. 

 

Thật ra nói đến công lao của ông Hồ nếu có, th́ chỉ là công lao đối với cộng sản chứ không phải công lao đối với dân tộc Việt Nam. Sự thật Hồ Chí Minh đă chỉ ra, động cơ hành động của Hồ là v́ quốc tế cộng sản, v́ tổ quốc xă hội chủ nghĩa vĩ đại của ông ta. Nếu những đảng viên mù đảng, các cháu ngoan cuồng Hồ tôn thờ những việc làm vô đạo, bạo tàn, gian trá của Hồ và cho rằng đó là h́nh mẫu của thánh nhân th́ cứ tự nhiên chứ đừng vơ dân tộc Việt Nam vào rồi bảo Hồ là thánh của dân tộc Việt Nam, là ngoa ngôn loạn ngữ mang tội với tổ tiên ṇi Việt.

 

Thời nay ai cũng biết cộng sản là tội ác chống nhân loại, nó xuất hiện rất ngắn trong gịng lịch sử phát triển của xă hội loài người nhưng nó đă lập nên kỳ tích “giết” hơn trăm triệu mạng người với cách dă man, tàn bạo nhất. Lịch sử phát triển xă hội loài người cũng đă chỉ ra cộng sản c̣n độc ác, bạo tàn hơn cả bạo chúa Tần Thủy Hoàng và Phát xít Hitler. Cụ thể là Tần Thủy Hoàng giết người tàn độc, man rợ vào lúc loài người c̣n mông muội hoang dă, đạo đức chưa định h́nh và dù Hitler giết người hàng loạt trong ḷ hơi ngạt cả thế giới lên án tội diệt chủng nhưng Hitler không giết dân tộc Đức, giết người đồng chủng với ông ta. Trong khi cộng sản giết người man rợ trong thời con người tương đối văn minh, chúng giết người như loài thú hoang dại khát mồi, giết cả dân của chúng như cộng sản Nga giết dân Nga, Cộng sản Tàu giết dân Tàu, cộng sản Miên giết dân Miên... cộng sản Hồ giết dân Việt. 

 

Nh́n chung, v́ một bộ phận thiếu thông tin về sự thật Hồ Chí Minh nên đă bị lănh đạo gian manh lợi dụng ḷng tin mù quáng phục vụ ư đồ đen tối của họ. Tin tưởng mù quáng dễ bị lợi dụng cũng chính là một trong những nguyên nhân sản sinh ra nhóm lợi ích, với ngày càng nhiều cán bộ, quan chức suy thoái đạo đức lối sống, tiêu cực tham nhũng không thể đẩy lùi và chế độ ngày càng mục ruỗng, thối nát. Do đó nếu một bộ phận đảng viên mù đảng, cháu ngoan bác Hồ mê muội vẫn thiếu thông tin, không biết cộng sản Hồ Chí Minh vẫn nhập nhằng, hiểu lệch lạc Hồ Chí Minh yêu nước với tinh thần chủ nghĩa dân tộc th́ sẽ c̣n bị lănh đạo gian manh buôn bán xác chết Hồ lợi dụng ḷng tin mù quáng phục vụ cho tham vọng quyền, tiền và vô t́nh tiếp tay cho bọn sâu dân mọt nước kiềm hăm đất nước ch́m đắm trong vũng lầy đói nghèo, lạc hậu, chậm tiến.

 

 

11/9/2017

Lê Nguyên

 

 

Tin Tức - B́nh Luận     Vinh Danh QLVNCH     Audio Files     Tham Khảo     Văn Học Nghệ Thuật     Trang Chính