Khi chính trị đi vào Pháp đ́nh Công lư sẽ đội nón ra đi.

 

Lê Duy San

 

 

Nh́n qua các cuội bầu cử Tổng Thống ở Hoa Kỳ, nhiều người thường khen Hoa Kỳ là một nước Tự Do, Dân Chủ và Văn Minh nhất thế giới; bởi v́ Người Thua Cuộc luôn luôn nở một nụ cười  và vui vẻ chúc mừng Người Thắng Cuộc.  Nhưng sau cuộc bầu cử Tổng Thống Hoa Kỳ thứ 45 đă làm cho người ta, không những chỉ dân chúng Hoa Kỳ mà c̣n cả Thế Giới phải ngao ngán và tự hỏi:

 

1/ Hoa Kỳ có c̣n là một nước Tự Do, Dân Chủ và Văn Minh nhất thế giới nữa hay không?

2/ Tŕnh độ Dân Trí của người dân Hoa Kỳ hiện nay thế nào? Nó có c̣n cao nhất thế giới như người ta tưởng hay không?

 

 

I/ Hoa Kỳ có c̣n là một nước Tự Do, Dân Chủ và Văn Minh nhất thế giới nữa hay không?

 

            Phải công nhận rằng, cho tới giờ phút này, Hoa Kỳ vẫn là một nước Tự Do, Dân Chủ và Văn Minh nhất thế giới. Nhưng riêng về Tự Do th́ có vẻ hơi quá trớn nếu không muốn nói là quá trớn.

 

            Thực vậy, đành rằng người dân có quyền đi biểu t́nh để phản đối một vấn đề nào đó, nhưng không thể đem cờ Hoa Kỳ ra mà đốt. Đă chấp nhận ứng cử, bầu cử th́ khi thua phải chấp nhận, sao lại biểu t́nh hay xúi dục dân chúng biểu t́nh đả đảo người thắng cử? Vậy mà chính quyền vẫn cứ để yên. Nam nữ tự do sống chung với nhau, không cần hôn thú đă đành, nhưng sao lại có quyền tự do phá thai? Cái thai, nhất là những cái thai đă mang h́nh dạng con người, dù c̣n nằm trong bụng người mẹ th́ nó cũng là một con người sắp sinh ra. Hôn nhân là sự kết hợp của một người nam và một người nữ không những để thỏa măn nhu cầu sinh lư mà c̣n để duy tŕ ṇi giống, sao lại có thể chấp nhận và cho phép để cho hai người cùng phái kết hợp với nhau? Một người nam rơ ràng, nhưng lại cho ḿnh là nữ giới, và đ̣i xử dụng pḥng vệ sinh của nữ giới hay ngược lại. Vậy mà cũng có người chấp nhận?

 

 

II/ Tŕnh độ Dân Trí của người dân Hoa Kỳ hiện nay thế nào? Nó có c̣n cao nhất thế giới như người ta tưởng hay không?

 

 Nếu chỉ nh́n riêng người Mỹ da trắng th́ chúng ta phải công nhận rằng họ rất văn minh và tŕnh độ dân trí của họ rất cao. Nhưng Hoa Kỳ là một Hợp Chủng Quốc. Ngoài dân da trắng c̣n có cả dân da vàng, da đen, da đỏ. Nói về sắc dân th́ ngoài dân Anglo Saxon c̣n có cả trăm thứ dân khác. Bởi vậy, nh́n chung th́ tŕnh độ dân trí người dân Hoa Kỳ cũng b́nh thường thôi, so với dân các nước Âu Châu, nhất là sau cuộc bầu cử Tổng Thống vừa qua.

 

Nếu nh́n vào những cuộc biểu t́nh vửa qua chúng ta c̣n thấy tŕnh độ dân trí của người dân Hoa Kỳ c̣n tệ hại hơn nhiều, cũng đập phá, cũng văng tục. Đành rằng hầu hết những người đi biểu t́nh này là không phải là dân da trắng chính gốc mà là dân tứ chiếng giang hồ từ thập phương tới; nhưng thế giới nh́n vào th́ họ vẫn là dân Hoa Kỳ.

 

Nhưng ông Toà James Robart th́ sao? Ông có hiểu Sắc lệnh của Tổng Thống là ǵ không? Sắc Lệnh của Tông Thống không những cũng là Luật mà c̣n là Luật của Liên Bang tức có giá trị trên toàn thể Hoa Kỳ và có giá trị cho tới khi nào bị Tối Cao Pháp Viện Hoa Kỳ tuyên phán là bất hợp Hiến. Sắc lệnh Tổng Thống đă ban hành th́ phải tuân theo, kể cả Thẩm Phán.

 

Ông James Robart là Chánh Án Supreme Court, ông có phải là dân dốt luật? Ông phải hiểu rằng ông chỉ là Chánh Án Supreme Court của Tiểu Bang Washington State chứ không phải là của Liên Bang Hoa Kỳ. Vậy tại sao ông lại dám ra Án Lệnh tuyên Sác Lệnh của Tổng Thống Donald Trump là vi hiến và có giá trị trên toàn quốc? Đây không phải v́ sự dốt nát của một ông Toà dốt luật mà là do sự tự do quá trớn khi hành xử quyền tài phán của ḿnh hay nói cho đúng hơn là ông Toà James Robart đă đem chính trị vào pháp đ́nh. Mà một khi chính trị đă vào pháp đ́nh th́ sự thượng tôn luật pháp không c̣n nữa và công lư phải ra đi.

 

Tôi không dám nói ông James Robart là một là một tên cắc ké như có người đă nói v́ dù sao ông cũng chỉ là Chánh Án của Supreme Court của một Tiểu Bang, nếu không biết thân, biết phận, chắc chắn ông sẽ phải ra đi chứ không phải công lư phải ra đi.

 

 

 Lê Duy San

 

 

Tin Tức - B́nh Luận     Vinh Danh QLVNCH     Audio Files     Tham Khảo     Văn Học Nghệ Thuật     Trang Chính