Thực trạng của quốc gia Việt Nam dưới chế độ Việt cộng

 

Lăo Ngoan Đồng

 

 

 

 Theo định nghĩa của vi.wikipedia th́ Quốc gia là một khái niệm địa lư và chính trị, trừu tượng về tinh thần, t́nh cảm và pháp lư, để chỉ về một lănh thổ có chủ quyền, một chính quyền và những con người của các dân tộc có trên lănh thổ đó; họ gắn bó với nhau bằng luật pháp, quyền lợi, văn hóa, tôn giáo, ngôn ngữ, chữ viết qua quá tŕnh lịch sử lập quốc, và những con người chấp nhận nền văn hóa cũng như lịch sử lập quốc đó cùng chịu sự chi phối của chính quyền, và, họ cùng nhau chia sẻ quá khứ cũng như hiện tại và cùng nhau xây dựng một tương lai chung trên vùng lănh thổ có chủ quyề

Theo định nghĩa trên, thử hỏi Việt Nam hiện thời có phải c̣n là một Quốc Gia không?

 

I – Về chủ Quyền:

 

Lănh thổ h́nh chữ S của nước Việt Nam xưa, hiện nay có tên là “Cộng Hoà Xă Hội Chủ Nghĩa Việt Nam”, được điều hành bởi đảng cộng sản VN, mà đảng nầy hoàn toàn lệ thuộc vào đảng cộng sản Tàu, nhứt cử nhứt động đều căn cứ vào cương lĩnh của đảng cộng sản Tàu, như vậy sao gọi là có chủ quyền.

 

Hăy nghe và nh́n lời qú luỵ của cán bộ cao cấp việt cộng, và h́nh ảnh để chứng minh Việt Nam đă hoàn toàn lệ thuộc Tàu cộng:

 

 

- Lê Duẩn Tổng Bí Thư của đảng cộng sản VN: “Ta đánh Mỹ là đánh cho Liên Xô, Trung Quốc”.

 

- Nguyễn Duy Chiến, phó chủ nhiệm uỷ ban biên giới: “Việc Trung Quốc xâm nhập lănh hải, cắt cáp cũng là cách yêu cho roi, cho vọt”.

 

- Bộ Trưởng Quốc pḥng Phùng Quang Thanh đă nói: “Tôi thấy lo lắng lắm, không biết tuyên truyền thế nào, chứ từ trẻ con đến người già có xu thế ghét Trung Quốc. Ai nói tích cực cho Trung Quốc là ngại. Tôi cho rằng, cái đó là nguy hiểm cho dân tộc”.

 

- Vơ Thị Thu Thuỷ, Phó “chủ tịt” UBND Tỉnh Quảng Ninh: “Xin đừng v́ cái đảo nhỏ ở Biển Đông mà làm mất đi t́nh hữu nghi giữa 2 nước, bởi không có đảng cộng sản Trung Quốc chống lưng, đảng ta sẽ không tồn tại đến ngày hôm nay”.

 

- Cờ Tàu cộng với 6 sao xuất hiện công khai 4 lần tại Việt Nam:

 

 

1)- lần thứ nhứt: Ngày 21-7-2010, cờ 6 sao của Tàu cộng được treo lên tại Lễ hội Ẩm thực quốc tế ở Vũng Tàu có 80 quốc gia và vùng lănh thổ tham dự.

 

2)- Xuất hiện lần thứ hai: Trong chương tŕnh thời sự lúc 19h ngày 14-10-2011, đài truyền h́nh VN đưa cờ 6 ngôi sao trước công chúng khi TBT Nguyễn Phú Trọng sang chầu Bắc Kinh ngày 11-10-2011.

 

3)- Xuất hiện lần thứ ba: Ngày 21-12-2011, cộng sản VN dùng cờ 6 ngôi sao vẫy lên chào mừng Chủ tịch Tàu cộng Tập Cận B́nh, ở những nơi tiếp đón ông Tập thuộc cơ quan đảng và chính quyền Việt Nam.

 

4)- Xuất hiện lần thứ tư: ngày 6 Tháng Bảy, 2018 trên báo Thanh Niên.

 

 

Trong năm 2018, bọn việt cộng lại cho phép tiền của Tàu cộng được phép xài tự do trên lănh thổ của Việt Nam, người dân Tàu có quyền tự do ra vào Việt Nam như đi chợ, không cần tŕnh báo, kiểm tra về an ninh hay buôn lậu…Và khi ở trên lănh thổ của Việt Nam, cái bọn Tàu cộng dưới danh nghĩa là du lịch, nhưng muốn làm ǵ th́ làm, bọn cầm quyền chẳng dám hó hé dù cho bọn tàu phạm luật, phạm vào những điều tối kỵ về văn hóa, thuần phong mỹ tục…

 

Mới đây, Phạm Hồng Tung giáo sư sử học đang giảng dạy tại Trường Đại học Khoa học Xă hội và Nhân văn (ĐHQG Hà Nội), nói về viết sử cuộc chiến tranh biên giới 1979 rằng:

 

“Bây giờ (40 năm đă qua) chính là lúc giới sử học của hai nước (Việt và Tàu) nên ngồi lại, thảo luận những nguyên tắc cơ bản để dạy về những vấn đề liên quan đến lịch sử hai nước.”

 

Qua những lời phát biểu của những tên trong bọn đầu têu việt cộng, xuyên qua lá cờ 6 sao, với ư nghĩa ngôi sao vàng thứ 6 là nước Việt Nam, chứng tỏ việt cộng đặt nước Việt Nam thành lănh thổ của Tàu cộng, giống như số phận của các nước Hồi, Tạng, Măn, Mông hiện diện trên lá cờ của Tàu cộng.

 

Vậy th́ hiện giờ tên gọi là “Nước Việt Nam” chỉ là “xăo danh” chớ thật t́nh nó đă trực thuộc nước Tàu cộng. Vậy chủ quyền của nước “Cộng Ḥa xă hội chủ nghĩa” (xạo hết chỗ nói) có hay không ?

 

II- Về chánh quyền:

 

Chánh quyền (Chánh phủ) chỉ có chính danh khi thành phần nhân sự của nó được bổ nhiệm b́nh đẳng, công khai, của tất cả các chính đảng. Nền tảng để có sự cạnh tranh b́nh đẳng, công khai chính là đa nguyên đa đảng nhưng quyết định cuối cùng vẫn là nhân dân, chính nhân dân phải đích thân bầu chọn người có tài, có khả năng đứng đầu chánh phủ, theo nhận định của chính ḿnh.

 

Chánh phủ của tà quyền cộng sản là ngụy chánh phủ (giả tạo), đảng cử ép dân bầu theo ư đảng. V́ vậy có thể nói Việt nam dưới sự toàn trị độc đảng cộng sản là một quốc gia phi chánh phủ. Cái mà chính bọn cộng sản VN và các nước khác v́ quyền lợi của họ, gọi là “chánh phủ”, chẳng qua là tập hợp của những tên cướp, lập thành một đảng cướp có “chứng chỉ” (license) do tàu cộng cấp phát.

 

Bài thơ của Tác giả Nguyễn Duy diễn tả “chánh phủ” của việt cộng thật chính xác:

 

“Cướp xưa băng nhóm làng nhàng; 

Cướp nay có đảng có đoàn hẳn hoi, 

có con dấu đóng đỏ tươi, 

có c̣ng có súng dùi cui nhà tù.”

(Nguyễn Duy)

 

III- Về Luật Pháp:

Bọn việt cộng cũng có quốc hội, cũng có bản hiến pháp, cũng có những luật để điều hành, cũng có ghi quyền lợi và nghĩa vụ của công dân, v.v…Tuy nhiên cái điều 4 của “hiến pháp vẹm” ghi đại khái là: “Đảng cộng sản Việt Nam là cơ quan lănh đạo toàn diện và triệt để”. Do đó, thấy rằng Quốc Hội được bầu lên bởi đảng cộng sản, v́ là các ứng cử viên do đảng chỉ định, rồi biểu dân bỏ phiếu bầu, cho nên mới có câu nói trong dân gian: “đảng cử dân bầu”.

 

Trên giấy trắng mực đen của bản hiến pháp cũng như các luật lệ do cái “phi chánh phủ” đề ra, đều có ghi rơ dân được quyền nầy quyền nọ, nhưng thực tế, khi dân thực hiện quyền của ḿnh mà đụng chạm đến các quan cướp cộng sản, th́ y như rằng, sẽ bị nằm khám xé lịch mút chỉ, hoặc “bị tự tử” trong đồn công an. Cũng v́ thế, trong dân gian có câu nói mỉa mai về luật cộng sản: “luật là tao, tao là luật”, và “Việt Nam cs có một rừng luật, nhưng chỉ xài luật rừng”.

 

Cũng v́ chỉ xài luật rừng, cho nên những phiên ṭa được xử án bởi những tên thẩm phán đảng viên cộng sản, căn cứ theo lịnh của tên đảng trưởng Nguyễn Phú Trọng (hoặc tên tổng bí thư nào khác thay thế Trọng Lú) mà phán “phạm tội h́nh sự” (h́nh) thật năng, dù đó là “tội dân sự” (hộ), chỉ đáng phạt tiền hoặc cảnh cáo. Cũng do lịnh của tên “tổng tịt” Trọng Lú, bất cứ ai phê phán khuyết điểm của “chú phảnh” đều bị ghép vào tội “thế lực thù địch” hoặc “có ư đồ lật đổ chế độ”, “nói xấu lănh đạo”...

 

Như vậy, bọn cộng sản Việt Nam, từ Ba Đ́nh xuống đến xă, ấp, phường đều không dùng luật pháp, mà chỉ dùng thứ luật rừng: “Thuận tao th́ sống, chống tao th́ chết” để cai trị dân.

 

IV- Về quyền lợi và nghĩa vụ của người dân:

 

Nói đến quyền lợi và nghĩa vụ th́ phải có sự hổ tương giữa nhân dân và nhà cầm quyền. Nhưng thử nh́n xem quyền lợi và nghĩa vụ của nhân dân Việt Nam hiện thời ra sao.

 

1)- Nghĩa vụ:

 

a)- Nghĩa vụ của nhà nước: Trước hết, “phải lo bảo vệ bờ cơi, kế đến là phải lo cho đời sống của dân được an cư lạc nghiệp, ấm no, tạo dựng một nền kinh tế ổn định, đời sống xă hội, chánh trị, phải thực thi pháp luật công  bằng b́nh đẳng cho mọi công dân”.

 

b)- Nghĩa vụ của người dân: “ Tuân thủ luật pháp; - Làm việc để tự nuôi bản thân và gia đ́nh; - Đóng thuế để cung cấp tài chánh cho nhà nước có đủ phương tiện và nhân lực thi hành nhiệm vụ bảo quốc an dân…”

 

2)- Quyền lợi:

 

a)- quyền lợi của nhà nước: Được quyền điều hành Quốc Gia trên tất cả mọi vấn đề giữ vững bờ cơi Tổ Quốc, chính trị, kinh tế, giáo dục, an sinh xă hội…theo những điều luật trong bản Hiến Pháp. Được hưởng lương từ tiền thuế của dân đóng góp để sinh sống, tương xứng với chức vụ và trách nhiệm đảm nhận.

 

b)- Quyền lợi của dân: Được b́nh đẳng bảo vệ bởi luật pháp hiến định về tự do trong các vấn đề cư trú, đời sống riêng tư, tài sản cá nhân, sinh hoạt nghề nghiệp, được bảo vệ sức khỏe, giáo dục, qua các tổ chức y tế, giáo dục của chánh phủ….

 

Trên căn bản của thế giới văn minh ngày nay, nghĩa vụ và quyền lợi đại cương của chánh phủ và người dân tương tự như những điều ghi ở trên. Nhưng, thật trớ trêu, những quyền lợi và nghĩa vụ của nhà nước và người dân “Việt Nam Xă Nghĩa” bị đảo lộn một cách ngược đời:

 

- Thay v́ bảo vệ an ninh Tổ Quốc, vẹn toàn lănh thổ, nhà cầm quyền lại chủ tâm để cho Tàu cộng hiên ngang xâm lấn, chiếm đoạt đất đai, biển đảo;

 

- Thay v́ lo cho đời sống của dân, bọn việt cộng lại chỉ lo cho đời sống của bọn chóp bu sao cho ngày càng giàu sụ thêm, mặc kệ dân lầm than, bị cướp giựt bởi các cán bộ của đảng việt cộng, bị bệnh tật v́ ô nhiễm môi trường, độc chất trong thực phẩm do bọn Tàu cộng cố ư bỏ vào, làm ngu dân, nhồi sọ qua nền giáo dục độc tài của chủ nghĩa cộng sản;

 

- Thay v́ tạo dựng một nền kinh tế phồn vinh cho đời sống của toàn dân, nhưng bọn việt cộng chỉ lo xây đắp nền kinh tế chỉ để phục vụ cho bọn “tư bản đỏ”, bọn chóp bu cầm chịch Ba Đ́nh, bọn tướng tá trong quân đội, bọn công an mật vụ…;

 

Chúng đặt ra nhiều dự án nhưng không có nghiên cứu lợi hại, chỉ mong càng nhiều càng tốt, để ăn tiền đầu tiền đuôi của bọn nhà thầu Tàu cộng, thiệt hại cho ngân sách quốc gia do phải vay nợ, đến đổi không thể nào trả nổi phần tiền lời hằng tháng. Hiện nay bọn nhà nước việt cộng nợ lút đầu, không thể hoàn vốn cho chủ nợ, chánh yếu là Tàu cộng, nên phải răm rắp chiều ư bọn bá quyền Bắc Kinh, dù cho đó là phải bán chủ quyền, nhượng địa cho Tàu cộng, miễn sao giữ được đảng để tiếp tục hà hiếp bóc lột dân Việt Nam;

 

- Thay v́ cho tự do tôn giáo theo tín ngưỡng ngàn đời của Dân Tộc, bọn việt cộng chỉ cho các tôn giáo có “đăng kư” với nhà nước, để bọn chúng chỉ định các tên đảng viên vào các chúc vụ Sư, Thầy quốc doanh cầm đầu. Những tôn giáo chính như Phật Giáo, Thiên Chúa Giáo, Cao Đài, Ḥa Hỏa…, nếu không chịu đăng kư làm “tôn giáo quốc doanh”, bọn việt cộng gán tội “phạm pháp”, cấm hoạt động. Chánh sách và chủ trương về tôn giáo, bọn việt cộng theo chân y hệt bọn Tàu cộng: Đập phá chùa, nhà thờ, đập phá tượng phật, thánh giá, tịch thâu các cơ sở tôn giáo để sang nhượng cho bọn tư bản đỏ…

 

…..

Qua những vấn đề như chủ quyền, chánh quyền, luật pháp, quyền lợi và nghĩa vụ, văn hóa, xă hội đă nêu ở trên, cá nhân người viết bài nầy, nhận thấy rằng Việt Nam không c̣n là một Quốc Gia nữa !

 

Dăy đất h́nh chữ S từ Ải Nam Quan đến Mũi Cà Mau, trải dài trên bờ Thái B́nh Dương có tên là Nước Việt Nam, do Tổ Tiên giống ḍng Tiên Rồng đă gây dựng và bảo vệ từ thời Quốc Tổ Hùng Vương đến 30 tháng 4 năm 1975, nay không c̣n là một quốc gia nữa. Tên Việt Nam vẫn c̣n đó, nhưng chỉ là tên của một địa danh, chủ quyền đă thuộc về Tàu cộng. Cái mà người ta gọi là “chánh phủ Cộng Ḥa Xă hội Chủ Nghĩa Việt Nam”, chỉ là nhà cầm quyền một địa phận của nước “Cộng Ḥa Nhân Dân Trung Hoa” mà thôi !

 

Hỡi ơi ! Than ôi !!!

 

 

Lăo Ngoan Đồng

 

 

 

Tin Tức - B́nh Luận     Vinh Danh QLVNCH     Audio Files     Tham Khảo     Văn Học Nghệ Thuật     Trang Chính