Sau Đại hội XII cái ǵ sẽ xảy ra?

 

Lăo Ngoan Đồng  

 

 

Theo t́nh h́nh hiện tại, dù các bè đảng  của những tên chúa chổm việt cộng đấm đá nhau kịch liệt, nhưng rồi cũng sẽ có kết quả. Tuy chưa biết phe nào, kẻ nào sẽ nắm quyền lực, nhưng nếu vẫn c̣n là những tên trong ao cá vồ Ba Đ́nh, th́ điều chắc chắn là đảng cộng sản vẫn tồn tại và ngự trị nước Việt Nam, vẫn là một nước Việt Nam của đảng cộng sản lệ thuộc tàu cộng, vẫn là chế độ độc tài toàn trị, cai quản gần 90 triệu nô lệ, vốn là người dân Việt Nam, truyền nhân của Tổ Tiên Hồng Lạc.

 

Có những người mong cho phe nầy thắng, phe kia bại, để rồi sẽ có thay đổi đường lối chính trị, sẽ cởi mở cho đời sống con người được khá hơn; Lại có người mong muốn ai đó sẽ làm một Gorbachev, để nước Việt Nam được có một bộ mặt mới, có Tự Do Dân Chủ…

 

Những mong muốn đó chắc không thể xảy ra.

Nh́n lại các đại hội đảng việt cộng từ đại hội 1 đến đại hộ 11, lần nào cũng có chạy áp-phe của các tên trong ban chấp hành trung ương đảng, dèm pha, nói xấu nhau, lôi cả ông bà ông vải ra để chữi nhau, để tranh giành những cái ghế thơm như múi mít, có quyền ra lệnh sinh sát, có quyền thâu tóm tiền tài.

 

Nhưng rồi sau kết quả bầu bán th́ đâu ra đấy, vẫn như cũ, vẫn là những “đảng viên trung kiên” nối chí “Bác Hồ”làm tay sai cho Tàu cộng. Chẳng khác nào cá vồ cũng vẫn là cá vồ, chẳng thể nào là cá hóa Long được.

Trong hầm cá, gồm đủ các lọai cá vồ, cá chốt, ḷng tong… vẫn sống chung ngày nầy qua ngày khác, cùng chia nhau chất thải của loài người. Con nào miệng lớn đớp cục lớn, miệng nhỏ đớp những mảnh vụn, rồi cùng mập ph́ ra, chẳng có con nào ốm o v́ chết đói cả. Thỉnh thoảng v́ tranh ăn, con nầy cắn con kia một miếng, lắm khi cắn nhau cho đến chết v́ rủi ro.  Bọn việt cộng cũng giống như vậy thôi, đâu có ǵ lạ, đâu có ǵ mới!

 

Lần nầy đại hội 12“khai trương” vào ngày 20 tháng 1, và sẽ kết thúc vào ngày 28 tháng 1 năm 2016, sẽ không có ǵ khác về bản chất của cộng sản sau đại hội như những lần trước: cũng là “đảng lănh đạo, nhà nước quản lư, nhân dân làm chủ, độc lập, tư do, hạnh phúc” (láo), “hủy bỏ điều 4 hiến pháp là tự sát”, bla, bla. bla…

 

Nếu có thay đổi họa chăng là có một cuộc chính biến. Điều nầy có khả năng sẽ xảy ra:

 

-   Hiện tượng khơi màu là vụ Nguyễn phú Trọng đem nhiều ngàn quân, vũ khí trang bị tận răng, có cả xe tăng thiết giáp nói là để bảo vệ cho đại hội đảng.

Cảnh đó làm kẻ viết bài nầy liên tưởng đến xe tăng thiết giáp của quân cộng sản Nga Xô, đem về thành phố mốt-Cu (Moskva) tháng 8 năm 1991, và chính quân lính và xe tăng đó đă lật đổ chế độ cộng sản tại Nga ngày 25 tháng 12 năm 1991.Tương tự như vậy, không biết tin đồn Trọng lú bị tố cáo tội bán nước  có thật hay không, nếu là thật th́ việc đó có thể 1 trong bọn chúng hoặc một sĩ quan chỉ huy đơn vị bộ đội nào đó, sẽ lănh đạo nhóm quân giữ an ninh cho đại hội làm chính biến, có khả năng sẽ xảy ra. Những người “lính cụ hồ” đă cùng một ḷng với nhân dân, oán hận chế độ bán nước tham nhũng, nên sẽ dùng vũ khí trang bị tận răng đó để lật đổ đảng cộng sản Việt Nam.

 

-   Hiện tượng thứ hai xảy ra rất bất ngờ, mà từ trước đến nay chưa từng có:

“Sáng ngày 19/1/2016 Dân Oan 3 miền biểu t́nh tại trụ sở tiếp dân của trung ương đảng và nhà nước số 1 Ngô Th́ Nhậm - Hà Đông hô to những khẩu hiệu, yêu cầu phế truất đảng cộng sản. Đảng CS tham nhũng, đảng CS không xứng đáng lănh đạo nhân dân, đả đảo đảng cộng sản....”. 

(https://www.youtube.com/watch?v=KtqlOWwvZRM).

 

Hiện tượng nầy nói lên ḷng căm phẩn đối với bè lũ việt cộng bán nước đă đến tột cùng. Người dân biết rằng biểu t́nh chống đảng cộng sản công khai là sẽ bị trù dập, bị tù, bịn đánh đập và có thể sẽ bị chết trong đồn công an, nhưng dân cứ vẫn hiên ngang biểu t́nh tại Hà Nội, tại cái hang ổ cuối cùng của cộng phỉ.

 

Nh́n hai hiện tượng trên, nó khích lệ cho toàn thể cho đồng bào đang hoặc đă có ḷng tranh đấu cho một Việt Nam không cộng sản, có thêm đầy đủ dũng khí, tranh đấu sống c̣n với bầy đàn cộng sản bán nước cầu vinh.

Ngọai trừ những tên cộng sản Việt Nam vẫn c̣n trung thành với chủ nghĩa cộng sản, vẫn c̣n thần phục và làm tay sai cho bọn Hán cộng, người Việt Nam chân chính nào cũng nhận biết rằng, cộng sản không thể cải cách hay sửa đổi, mà phải bị tiêu diệt, mới mong mầm móng nhân họa của nhân lọai biến mất trên trái đất nầy.

 

Tóm lại, nếu sau ngày 28 tháng 1 năm 2016 nầy, đại hội 12 của đảng việt cộng có thể hoàn tất không trở ngại, sẽ chẳng có ǵ thay đổi, chỉ có thêm một vài bộ mặt mới, hoặc vẫn như cũ, vẫn những tên việt cộng tay sai cho Hán cộng, cầm chịch trong các chiếc ghế nạm vàng, vẫn tha hồ tham nhũng, tha hồ thi triển chế độ độc tài toàn trị.

 

Không có tên chúa trùm việt cộng nào theo Mỹ, theo Tây Phương, chẳng có thay đổi chế độ chính trị nào theo cách con người văn minh đang theo đuổi. Chỉ là thay đổi ngôi vị trong bọn chóp bu với nhau mà thôi.

 

-  Đừng hy vọng sẽ có thay đổi sau đại hội khỉ của bọn chúng, rồi mới quyết định đường lối tranh đấu cho tự do!

 

-  Đừng hy vọng những con khỉ biết nói tiếng người !

-  Đừng hy vọng “miệng lằn lưỡi mối” của những tên việt cộng phản quốc biết nói tiếng "yêu nước thật ḷng !"

Lũ của chúng chỉ biết chiếm đọat quyền thế, yêu đồng tiền và yêu “xă hội chủ nghĩa” của Tàu ban phát cho mà thôi !

 

Những màn "chống đối, chửi bới, chèn ép" nhau chỉ là chúng đang diễn màn kịch “ông thiện ông ác” (good cops, bad cops), do ông chủ gánh hát xiệc Hán cộng đạo diễn.

 

Biết như vậy, xin tất cả người Việt Nam chân chính hảy cùng nhau:

 

- Đừng trông chờ kết quả ǵ sau đại hội khỉ của việt cộng, chúng ta đă biết nó sẽ là cái ǵ và như thế nào rồi, sẽ không có thay đổi hay cải cách ǵ cả.

 

- Chấp nhận hy sinh lợi ích cá nhân, “v́ đại nghĩa mà diệt hung tàn” việt cộng;

 

- Chấp nhận khó khăn, nguy hiểm khi đối mặt với kẻ thù buôn dân bán nước việt cộng; hăy nghiền ngẫm câu nói oanh liệt của bà Trần thị Hài: “6 tháng tù như một giấc ngủ trưa !”

 

- Hăy tổ chức cùng nhau xuống đường biểu dương lực lượng của người Việt Nam yêu nước, bảo vệ sự tồn vong của dân tộc, đả đảo cộng sản, lôi đầu bọn việt gian bán nước ra khỏi hang ổ để xử tội phản quốc của chúng, lập lại kỷ cương cho một nước Việt Nam không cộng sản.

 

Hăy là đoàn Chim Việt đă thức tỉnh, cất cánh bay cao trên bầu trời Tự Do

 

Đó là một hành động khẩn thiết trong lúc bọn chúng đang họp đại hội khỉ, và đó cũng là hy vọng sau cùng của toàn dân Việt Nam trong cũng như ngoài nước, để dân tộc Việt Nam thoát khỏi cảnh nước mất nhà tan, khi mật ước Thành Đô giữa Tàu và việt cộng bắt đầu có hiệu lực vào năm 2020 tới đây.

 

 

23/01/2016

Lăo Ngoan Đồng 

 

 

Tin Tức - B́nh Luận     Vinh Danh QLVNCH     Audio Files     Tham Khảo     Văn Học Nghệ Thuật     Trang Chính