GiặcTàu không ở đâu xa

 

Lâm Tùng

 

 

Gần một thế kỷ nay, kể từ ngày có đảng Cộng sản, dân tộc Việt Nam không những bị lường gạt bởi sự tuyên truyền xảo trá, bị khủng bố, nhồi sọ trở thành mù quáng, mà cả một xă hội bị xáo trộn, đảo điên từ trên xuống dưới, trở thành những con vật tế thần một cách dă man, hàng triệu người đă trở thành những con thiêu thân hy sinh cho đảng một cách vô ích. Ba triệu thanh niên “sinh bắc tử nam”, đánh cho Nga, cho Tàu, không ngoài việc đặt ách thống trị của ngoại bang Nga Tàu trên dân tộc và đất nước.

 

Ngày hôm nay mọi người đă sáng mắt, nhận ra bọn chúng là ai, nhưng đă quá muộn màng, v́ có chống đối mấy đi nữa cũng chỉ đi đến chỗ chết. Bọn chúng từ thiên triều Bắc Kinh đến bọn thái thú Ba Đ́nh đă siết chặt móng vuốt, trói chặt xiềng xích, gông cùm lên 90 triệu dân, hàng triệu dân bị ngục tù, tra tấn. Chỉ c̣n có cách trốn chạy, thoát khỏi đất nước.

 

Chúng ta có chấp nhận đành ngồi đó chờ chết như dân tộc Tây Tạng hay không? Hay chúng ta thông minh hơn v́ là con cháu Lạc Hồng. Bốn ngàn năm chúng ta đă sống c̣n dưới gót giày đô hộ giặc Tàu. Nhưng ngày hôm nay, chúng ta không thể buông tay chấp nhận mất nước và cái chết một cách nhục nhă. Dân tộc đă và đang dần dần bị tiêu diệt v́ đầu độc bởi hóa chất ba tàu. Đất nước càng ngày càng bị tan hoang, tàn phá bởi bọn giặc tàu xâm lược. Đảng CS hán nô càng ngày càng trở thành tay sai đắc lực cho giặc Tàu, bán hết tài nguyên của đất nước, sẵn sàng dâng biển, dâng đất, và thẳng tay trừng trị những ai đứng lên tranh đấu cho sự sống c̣n của dân tộc và đất nước.

 

Kẻ thù dân tộc đang ở đâu? Dạ kính thưa rằng:

Kẻ thù dân tộc chính là cái đảng Cộng sản Hán Nô đang sống giữa chúng ta đấy.

 

Nh́n những ngôi nhà, lâu đài đồ sộ, và cuộc sống giàu có xa hoa của bọn cán bộ cộng sản, chúng ta thừa biết là chúng đă bóc lột, hút máu, cướp bóc dân lành đến mức nào rồi.

 

Chẳng lẽ 90 triệu dân đành phải chấp nhận buông tay trước sự đàn áp, bắt bớ, tù đày của 3 triệu hán nô: cán bộ đảng viên CS, an ninh, công an sảnh sát, và bè lũ tay sai của chúng hay sao?

 

Chẳng lẽ 90 triệu dân đành phải chấp nhận chờ ngày quân Tàu sang đây với hàng 100 triệu dân Hán của chúng sẽ thẳng tay tiêu diệt, đàn áp, tàn sát, bóc lột như chúng đang làm với dân tộc Tây Tạng hay sao?

 

Cái gương sờ sờ trước con mắt đó.

 

Không!!! Đành rằng sinh mạng 90 triệu dân đang nằm trong tay của chúng, nhưng gia đ́nh, nhà cửa của 3 triệu tên hán nô, làm tay sai cho giặc, đang nằm trong tay chúng ta.

 

Nếu một trong những người chúng ta tiếp tục trả giá v́ đứng lên đấu tranh cho tự do, sống c̣n của dân tộc và đất nước, th́ một phần tử trong 3 triệu tên hán nô cũng phải trả giá, bao gồm vợ, con và thân nhân của chúng.

 

Nếu một trong chúng ta bị bọn công an bắt bớ, th́ nhà cửa to lớn của chúng sẽ bị ăn bom xăng, và gia đ́nh của chúng bị bắt làm con tin. Một trả một. Chúng ta không thể tiếp tục thụ động, thơ ngây, hèn nhát trước mặt quân thù nữa. Một là địch sống, hai là ta sống. Chúng ta chỉ c̣n chọn một trong hai. Đă quá đủ rồi, không c̣n chỗ đứng cho nhân đạo, luân lư, đạo đức ở đây nữa. Hăy xem cái gương của Tây Tạng. Lật đổ chế độ chỉ là con đường duy nhất để bảo tồn sự sống c̣n của dân tộc. Hăy xem gương của các quốc gia Đông Âu, họ đă làm ǵ để thoát khỏi cái ách thống trị lănh đạo độc tài của đảng cộng sản.

 

Vậy từ nay trở đi, mỗi khi chúng ta đứng lên tranh đấu, chúng ta phải biết tổ chức chặt chẽ để bảo toàn lực lượng. Nếu một trong chúng ta bị bắt, chúng ta biết phải làm ǵ rồi.

 

Một điểm nữa là muốn dùng bom xăng một cách hữu hiệu nhất là dùng những chai đựng xăng với giẻ nhét ở miệng và một khúc dây nhợ dài khoảng 1/2 mét cột ở miệng chai. Nhờ sợi dây này, chúng ra có thể cầm 1 đầu xoay vài ṿng cho có trớn trước khi ném đi. Nhờ đó, có thể ném xa gấp mấy lần so với không có dây. Hàng chục chai xăng có thể đốt 1 nhà cán bộ. Hàng trăm chai xăng sẽ tiêu diệt 1 xe tăng địch khi chúng dùng để đàn áp dân lành. Hàng ngàn chai xăng sẽ đẩy lui đoàn quân hán nô ra tay đàn áp. Và hàng triệu chai xăng sẽ đập đổ, đốt tan cái đảng hán nô, giải phóng dân tộc từ tay giặc Tàu.

 

Chấp nhận máu sẽ đổ, hàng ngàn sinh mạng sẽ hy sinh một khi nhân dân phải đứng lên lật đổ một chính quyền bóc lột, một chế độ độc tài, một đảng trị vô nhân, buôn dân, bán nước, tay sai ngoại bang đă thống trị gần thế kỷ nay.

 

Không có tự do nào miễn phí cả. Chúng ta phải trả giá, phải tranh đấu, chiến đấu, phải hy sinh bằng máu, bằng nhân mạng mới có nó, để cho con cháu chúng ta sống c̣n.

 

GIẶC TÀU KHÔNG Ở ĐÂU XA

ĐẢNG CỘNG TA ĐẤY CHÍNH LÀ HÁN QUÂN.

 

 

Lâm Tùng

 

 

Tin Tức - B́nh Luận     Vinh Danh QLVNCH     Audio Files     Tham Khảo     Văn Học Nghệ Thuật     Trang Chính