Việt cộng khủng bố đặt ḿn, pháo kích bừa băi... giết hại dân lành tại miền Nam trước 1975

 

Lâm Phong

 


Một số h́nh ảnh của người dân, đàn bà và những đứa con nít vô tội phải chết thê thảm dưới bàn tay khủng bố của đảng Cộng sản VN, cảnh nhà tan cửa nát, những xác dân lành nằm vung văi quanh lối vào nhà hàng Mỹ Cảnh Ngày 23/06/1965.

Việt cộng khủng bố ngày xưa…….

 

 

 

 

 

 

 

Image

 

 

Image

 

 

http://3.bp.blogspot.com/-EoFvibHak0E/VUSfNqtRT9I/AAAAAAAAypY/5L_a4TAGvOY/s1600/mycanh.jpg

 

 

Image

 

 

Image

 

 

Image

Nhiều xác người dân vô tội nằm vung văi quanh lối vào nhà hàng Mỹ Cảnh Ngày 23/06/1965.

 

 

Khủng bố VC đặt bom trong thành phố Sài g̣n

 

 

Image

 

 

Image

 

 

Ảnh Thu Nhỏ

 

 

Ảnh Thu Nhỏ

 

 

Image
Trên đường Tự Do…trong những ngày đầu năm Tết Mậu Thân 1968.

 

 

 

Trong mùa Đông Xuân 1968, Thảm cảnh diễn ra chỉ 25 ngày đêm, đă đồng loạt có 41 tỉnh.

 

Thành phố, Thị trấn và hàng trăm thị xă miền Nam Việt Nam.


Có tới hàng ngàn người thường dân bị Khủng bố Việt cộng thảm sát, rồi từ đó về sau, mỗi năm Tết đến là ngày giỗ người thân của hàng ngàn gia đ́nh tại cố đô Huế.

 

 

Ảnh Thu Nhỏ

 

 

Image

 

Image

 

 

Image

 

 

Image

 

 

Vùng người dân chết nhiều nhất là quận Phú Thứ và Dạ Lê Thượng có nhiều hầm chôn xác tập thể.


Xương cốt của người dân chồng chất lên cao ngút

 

 

 

Tại các vùng quê

 

 

Image

 

 

Image

 

 

Image

 

Image

 

 

Image

 

 

Image

 

Image

 

 

Image

 

 

Image

 

Image

 

 

Image

 

Image

 

 

Ảnh Thu Nhỏ

 

 

Image

 

 

Image

 

 

Image

 

 

Image

 

 

Image

 

 

Image

 

 

 

Việt cộng pháo kích vào trường tiểu học Cai Lậy, giết hại trẻ thơ

 

 

 

 

 

 

 

 

Image

 

 

 

 

Việt cộng khủng bố đặt ḿn giết hại dân lành vô tội

 

 

 

 

Đặt ḿn xe đ̣

 

 

 

 

Đặc công, khủng bố cái

 

Lâm Phong lamphong16@gmail.com

 

 

Tin Tức - B́nh Luận     Vinh Danh QLVNCH     Audio Files     Tham Khảo     Văn Học Nghệ Thuật     Trang Chính