Tru buộc ght tru ăn

 

 

Ṇi ḅ giờ đy đã nát nh̀u

Cũng vì quỳn lực có gì đu

Tru ăn đ̀y cỏ đui ngoe ngủy

Tru bục si gan mắt đục ng̀u

Ṃt tṛn so tài ngờ c̣t lực

Hai bn đ́u trí tưởng thm su

Con nào có ch́t đi chăng nữa

Cũng chỉ đáng đời ṃt kíp tru

 

 

Lm Hoài Vũ

 

 

 

Tinh khỉ ginh nhau

 

 

Nhìn xem tinh khỉ đã giao tranh

Th́ võ xem như mới ṭp tành

Tinh nịnh mắt xanh c̀u hụ qúc

Khỉ thờ mũi tẹt đ̉ vinh danh

Đ̀ng bào kh́n kh̉ vì b̀y vượn

Đ́t nước hoang tàn bởi lũ tinh

Thời th́ chín mùi đang ṿn chuỷn

Ai người yu nước cứu qu mình?

 

 

Lm Hoài Vũ

 

 

 

 

Tin Tức - Bnh Luận     Vinh Danh QLVNCH     Audio Files     Tham Khảo     Văn Học Nghệ Thuật     Trang Chnh