Hy mau đứng dậy!

 

 

Tuổi trẻ đu rồi? Đứng dậy mau!

Nếu khng sẽ sống kiếp b tru.

Một khi tầu cộng lm suy nhược.

L lc đời mnh chuốc khổ đau.

Ha chất trn lan như thc đổ.

S ke du nhập tợ non cao.

Qu hương đ mất vo tay giặc.

Chẳng lẽ v tnh đến thế sao???

 

 

Lm Hoi Vũ

28/12/2019

 

 

Họa:

Dẹp Lũ T Quyền

 

 

Văn minh thế giới tiến thm mau

Nhn lại qu nh chậm giống tru

Bỡi bọn tu ph gy thống khổ

Tại loi cộng ngố tạo thương đau

Non sng chia bn, qun ngu xuẩn

Đất nước thu bao, đm tự cao

Dẹp lũ t quyền, xy hạnh phc

Người ơi tỉnh dậy, ngủ hoi sao ???

 

 

Hong Dũng

Dec 28 2019

 

 

Tin Tức - Bnh Luận     Vinh Danh QLVNCH     Audio Files     Tham Khảo     Văn Học Nghệ Thuật     Trang Chnh