Những tiếng chuông cảnh tỉnh


Kư Thiệt

 


Sau bài “Con chuột đỏ và chuyện Cộng đồng”, mục này định sẽ không viết ǵ về “chuyện Cộng Đồng” nữa, v́ nhận thấy bầu không khí trong Cộng đồng đang đầy căng thẳng, “đằng đằng hận thù”, đầy ô nhiễm, khích động và chia rẽ… không có chỗ cho tiếng nói của lương tri, sự thật, lẽ phải và xây dựng.

 

Đó là lư do tại sao bao nhiêu nhân sĩ, các bậc trưởng thượng trong Cộng đồng ta đều... đội mũ an toàn và im hơi lặng tiếng.

 

Bỗng dưng, ngày 28.8.2017, Đài Phát thanh Tiếng Nói Việt Nam Hải Ngoại lại mời vài người “dám nói thật, nói thẳng” lên Đài để phỏng vấn về câu chuyện “chống cộng” hay “không cộng sản” đang gây ra... khói lửa trong Cộng đồng người Việt tại Vùng Hoa-Thịnh-Đốn. Những người này không la hét, ồn ào, lớn lối .. nhưng ăn nói nhẹ nhàng, ôn tồn, và có nhiều điều đáng cho bà con trong Cộng đồng lắng nghe.

 

Mấy người này không phải là dân vô danh tiểu tốt, quá khứ mù mờ, hay chỉ trùm mền nói xuông. Trong cuộc chiến đấu chống lại cuộc xâm lăng của CSBV trước đây, có người từng là chiến sĩ pháo binh chuyên thụt cà-nông 105, 175 ly làm VC khiếp vía, có người từng là “lính bóp c̣” thuộc binh chủng mũ xanh khét tiếng. Ra hải ngoại, họ cũng đă từng tham gia sinh hoạt Cộng đồng nhiều năm, và tiếp tục chống cộng, dù không c̣n cà-nông để thụt và M-16 để bóp c̣.

 

Dưới đây là vài đoạn trong cuộc phỏng vấn do ông Ngô Ngọc Hùng, Tổng Giám đốc Đài TNVNHN, thực hiện ngày 28.8.2017:

 

Ông Ngô Ngọc Hùng,TGĐ Radio VNHN mở đầu bằng cách đọc lá thư  (email) gởi lên mạng của Ông Nguyễn văn Tần, Cựu Chủ Tịch CĐ HTĐ, MD&VA và là đương kiêm Chủ Tịch Liên Hội CCSVNCH/ Hoa Thịnh Đốn và Phụ cận gởi ra 20/8,  tựa đề :  ”SOS- “ HIẾN CHƯƠNG MỚI” CỦA TỔ CHỨC CỘNG ĐỒNG VN VÙNG  HTD, MD& VA ĐĂ BỎ MỤC ĐÍCH CHỐNG CỘNG”.   Trong thư mà Ông Nguyễn văn Tần  gởi ra có một vài  phần như sau:

 

1.  ”...Nhưng nay Ông Cựu Thẩm Phán Nguyễn văn Thành và Ủy Ban Tu Chính HC(UBTCHC) đă sửa đổi ba chương Căn Bản của HC, thay thế hai chử “CHỐNG CỘNG”  bằng ba chữ  “KHÔNG CỘNG SẢN” được ghi trong bản tu chính Hiến Chương mới.  Dưới danh xưng là “Tuyên Ngôn và Điều Lệ Cộng Đồng”. Bản “Tuyên Ngôn và Điều Lệ đă được thông qua bởi Ông Chủ tịch Đinh Hùng Cường và  Văn Pḥng Thưng Trực.

 

2. Điều thứ ba, khi hủy bỏ chủ trương và mục tiêu Chống Cộng của Tổ Chức Cộng Đồng, điều  cốt yếu là Ông Đinh Hùng Cuờng và Văn Pḥng Thuờng Trực đă VI HIẾN một cách trầm trọng.

 

Trả lời một câu hỏi, Ông Duật nói Chủ Tịch LH Nguyễn văn Tần quá đà khi viết Bản Tu Chính HC đă được CT Đinh Hùng Cường và VPTT THÔNG QUA.

 

CT Đinh Hùng Cường và Ủy Ban Tu Chính có một cái thiếu sót là khi gởi bản này ra thiếu đề chữ ”Bản Dự Thảo”.  Với sự sơ sót của ông CT Cường và UBTC mà Ông Tần đưa vấn đề một cách  thái quá tạo  ra một sự mâu thuẫn giữa Liên Hội và Cộng Đồng. LH và CĐ là hai cơ quan chính có thể nói chuyện  chống lại Cộng Sản. Tôi thấy đưa thư này ra Ông Tần đi ngược lại điều mà chúng tôi muốn, nghĩa là chúng tôi muốn Liên Hội và Cộng Đồng cùng đi về một hướng, cùng làm việc với nhau, làm sao chống Cộng, tại Eden Center này trước nhất chứ đừng nói chi xa xôi .

 

Ông Ngô ngọc Hùng hỏi, vậy bản tu chính này đă được đem ra duyệt xét lần nào chưa? Ông Duật nói: “đây là bản dự thảo thôi, chưa duyệt xét”. 

 

Ông Ngô Ngọc Hùng hỏi, ông được biết Cộng Đồng VN/HTĐ, D&VA, sau khi thành lập năm1990, đă ghi danh với Tiểu bang Virginia là một tổ chức Bất vụ lợi (Non profit Organization 501 C-3) th́ có thể xin ngân khoản trợ giúp của Chính Phủ. Vậy trong các nhiệm kỳ sau này Cộng Đồng có c̣n giấy phép hoạt động 501 C-3 không?

 

 

Ông Duật trả lời, theo tôi biết,  như lời Ông Cựu Chánh Án Thành nói th́ chỉ có hai ông Chủ tịch đầu làm giấy tờ đúng nhất (nghĩa là những chủ tịch các nhiệm kỳ sau này không đúng, Bản HC và NQ  đă thay đổi nhưng không có tŕnh ra với cơ quan cấp giấy phép).

 

Cựu Thẩm Phán Nguyễn văn Thành, Truởng Ủy Ban Tu Chính HC&NQ tŕnh bày lư do v́ sao ông sửa cụm từ “Quốc Gia Không CS” thay hai chữ “Chống Cộng”.

 

Khi đọc bản Hiến Chương của Ông Trần Nhựt Thăng, tôi không thấy một chữ nào “Chống Cộng” cả.  Sau đó Điều 3 tôi mới nh́n ra là Tổ Chức CĐ chỉ có mục đích  TỪ THIỆN. Các tổ chức TỪ THIỆN, GIÁO DỤC, TÔN GIÁO, KHOA HỌC mới được hưởng  “Non Profit” miễn thuế.  Cho nên cái ư định của tôi muốn dùng chữ “Một Quốc Gia Không CS” (phi chính trị), nó nhẹ nhàng hơn chữ “Quốc Gia Chống Cộng” để dễ được giấy phép 501 C-3.

 

Ông Ngô Ngọc Hùng lập lại, khi đọc thư của Ông Nguyễn văn Tần chúng tôi ngạc nhiên,  nhưng trong phần giải thích của Ông Thành,  th́ tôi nghĩ có lẽ là ư ông Trưởng UBTC  muốn có 501C-3 để có thể được trợ giúp của Chính Phủ cũng như miễn thuế.

 

Ông Nguyễn văn Thành bổ túc , khi đưa bản Dự Thảo HC ra ngày 22/8, để thăm ḍ, tuy không viết là “Bản Dự Thảo”, nhưng ai cũng biết bản Tu Chính  chưa được thông qua bởi Hội Đồng Đại Diện th́ coi  như nó vẫn c̣n nằm trong ṿng Dự Thảo. 

 

 … 

Ông Ngô Ngọc Hùng hỏi Ông Duật, trong email mà Ông Tần gởi ra là  khi  hủy bỏ chủ trương và mục tiêu Chống Cộng , điều cốt yếu của Bản HC là ông Chủ Tịch Đinh Hùng Cường và VPTT đă  VI HIẾN một cách trầm trọng. Chữ VI HIẾN ở đây anh nghĩ nó có đúng hay không? Hay đây là một cách hành văn mà chúng ta cũng có thể gọi là một cách vội vă gây ra t́nh trạng chia rẻ trong Cộng Đồng.

 

Ông Trần Quang Duật trả lời, tôi đă nói đây là bản DỰ THẢO th́ không nên hành văn một cách thái quá như vậy. Hơn hết Ông Cường là một Quận trưởng Thủ Thừa, bị thương trong chiến trận, Ông ấy muốn đem tâm huyết của ông ấy ra phục vụ cộng đồng. Ông Tần truớc khi nói về một chiến hữu của ḿnh th́ nên làm sao để anh em thấy chúng ta có một sự đoàn kết, không có một sự chia rẽ nào hết. CS c̣n đó mà chúng ta, Ông Tần có lời nói nặng nề, tôi không đồng ư với thái độ của Ông Tần trong phiên họp của Quốc Gia Hành Chánh, có tính cách tung hỏa mù và đổ lỗi tất cả cho Anh Đinh Hùng Cường. Tôi với cương vị người lính chiến tôi không đồng ư quan điểm của Thiếu Tá Nguyễn văn Tần.

 

Phần phỏng vấn ông Lê Minh Thiệp.  

 

Ông Lê Minh Thiệp là một sĩ quan thuộc Binh chủng Pháo Binh. Trong suốt thời gian Ông Trần Thiện Hiệu và Ông  Đoàn Hữu Định làm  Chủ tịch Liên Hội Cựu Chiến sĩ vùng HTĐ và Phụ cận,  ông Lê Minh Thiệp là Phó Chủ Tịch LH CCSVNCH/HTĐ& Phụ cận. Ông cũng tham gia các sinh hoạt của Cộng Đồng như Phó Chủ Tịch Nội Vụ 2 nhiệm kỳ dưới thời ông Đỗ Hồng Anh là Chủ Tịch, nhiều nhiệm kỳ là Truởng UB Bầu Cử, UB Tu Chính HC..

 

Truớc hết Ông Thiệp cho biết, tất cả những bản Tu chính HC cần được đưa ra Hội Đồng Đại Diện bàn thảo, thảo luận xong rồi biểu quyết. Không có ai viết HC xong rồi đem ra thi hành, chưa hề có từ trước tới nay. Trước đây chưa bao giờ có sự tranh căi như năm nay, anh em làm việc trong tinh thần thông cảm, hiểu nhau miễn sao được việc cho đồng huơng, cho cộng đồng, chứ không phải cho cá nhân nào cả. Nói chung là cần hiệu quả nhiều hơn là h́nh thức. Nếu đem ra mổ xẻ từng ly từng tí cho đúng thủ tục, đúng nguyên tắc th́ rất khó.

 

Ông Ngô ngọc Hùng hỏi, tại sao năm nay HC cần tu chính, và vấn đề ǵ cần tu chính? Khi  thành lập Ủy ban Tu chính  năm nay th́ Ông  Đinh Hùng Cuờng đă có ư kiến, đề nghị hay là dùng quyền hạn, bắt buộc một vài điều theo ư của ông ấy không? 

 

Ông Lê Minh Thiệp trả lời: “Tôi muốn minh xác một điều hết sức rơ ràng, với lương tâm và danh dự của một con người. Tôi không nói theo cảm tính hay thành kiến của ḿnh. Tôi không phê b́nh ông Đinh Hùng Cường hay phê phán các anh em chống đối. Tôi nói với tất cả lương tâm của một con người. Trong vấn đề soạn thảo của Ủy ban Tu Chính này ông Đinh Hùng Cường hầu như không có ư kiến ǵ trong này. Chỉ có một điều là trước khi ra ứng cử, ông ao ước muốn một điều duy nhất là bầu cử trực tiếp, chứ không bầu qua trung gian (các hội đoàn). Lẽ dĩ nhiên từ trước bầu qua trung gian là người ta cũng có lư do của người ta, tôi không nói là sai hay đúng.  

 

Nhưng theo Ông Đinh Hùng Cuờng cũng như theo một số anh em và phản ứng của đồng hương cũng vậy, muốn trực tiếp bầu “Ông Chủ tịch” . Trước đây không hề thấy ông Chủ Tịch đi vận động.  Ư Ông Đinh Hùng Cừơng là muốn bầu trực tiếp, chứ ông ấy hoàn toàn không xen vào việc soạn thảo Tu Chính. Ngay cả Ủy ban Tu Chính cũng muốn cách bầu cử như thế. Nếu bầu cử gián tiếp chỉ có các hội đoàn, c̣n các liên danh cá nhân ra ứng cử để phục vụ cộng đồng rất là hiếm hoi.Tôi đă thấy rơ t́nh trạng của chúng ta bao nhiêu lâu nay. Sau khi họ đắc cử Liên danh cá nhân rồi, họ trở thành thành viên trong Hội Đồng Đại Diện, hầu như họ chỉ có mặt để bầu Chủ tịch mà thôi. Sau đó không thấy họ nữa.  Thực tế là trong những lần Đại Hội, đạt được 50% là quá khó rồi”.

 

Ông Ngô Ngọc Hùng hỏi tiếp, trong thời gian Ban Tu Chính  làm việc th́ Ông Đinh Hùng Cường có ư đồ hoặc dùng t́nh bạn hoặc là chức vụ “Chủ Tịch” để ảnh huởng  những câu tu chính hoặc phần  sửa chữa trong bản Hiến Chuơng hay không? 

 

ÔngThiệp trả lời: “Tôi xác định điều đó hoàn toàn KHÔNG CÓ”.

 

Ông Hùng hỏi tiếp, ai là người được chọn vào Ủy ban Tu Chính này? Có phải những người này đă được chỉ định bởi ông Chủ Tịch Đinh Hùng Cường?

 

Ông Thiệp trả lời: “Tôi muốn nói rơ, hầu hết bảy người trong UBTC nhiệm kỳ cũ (thời Ông CT Đoàn Hữu Định), Ông Cường muốn lưu giữ lại tất cả bảy người. Trong đó có Ông Dương Xuân Tuyễn, Bà Trần thị Tụ. Ông Dave Nguyễn, Ông Nguyễn Dương Hà, Ông Bobby Lư, Ông Nhất Hùng, và tôi (Lê Minh Thiệp). Ông Cường mời lại hết những người cũ, nhưng có ba người v́ lư do đặc biệt không thể tiếp tục tham gia trong UBTC.  Do đó ông Cường mời ba ngươi khác thay thế là Ông Trần Đại Bản, là người hoạt động trong CĐ;  Ông Nguyễn văn Thành (cựu  Thẩm phán)và ông Nguyễn Văn Đặng, phục vụ rất nhiều trong Cộng Đồng. UBTC mới này được VPTT thông qua. 

 

Ông Hùng hỏi tiếp, từ ngày UBTC làm việc cho đến ngày 20/8 ông Tần ra thư phản đối, có ai phản đối ǵ không? 

 

Ông Thiệp trả lời: “Tôi rất tiếc phải nói... anh em có thể giải quyết với nhau được, góp ư xây dựng, lắng nghe nhau. Nhưng rất tiếc họ không làm điều đó. Riêng cá nhân tôi, tôi chưa hề nhận được một điện thoại của bất cứ ai, đề nghị cái này hoặc sửa đổi cái kia, phản đối cái nọ. Tôi cũng không hề nghe ai báo cáo với ủy ban tu chính có ai phản đối điều này, điều kia.

 

 …

Nói tóm lại, tất cả những việc làm của chúng tôi với thành tâm thiện chí , tôi minh xác một điều  KHÔNG HỀ CÓ MƯU ĐỒ G̀ HẾT. C̣n những ai nghĩ mưu đồ là v́ họ tưởng tượng nhiều quá. UBTC bảy người luôn cả chủ tịch CĐ là tám người làm sao thấy hết mọi vấn đề, đâu phải ai cũng giỏi. Công việc làm nào thế nào cũng có sai sót. Chỉ cần anh em trong t́nh thân thiện, hiểu biết, tin cậy nhau, chỉ cần nhấc điện thoại là xong: “Ông Cường! coi lại điều này sai, sao bỏ chữ này? Anh em ngồi lại với nhau trong t́nh anh em, trong t́nh đoàn kết th́ họ không làm...” (ngưng trích)

 

Bài phỏng vấn c̣n dài, rất tiếc không thể trích đăng hết v́ trang báo dành cho mục này không c̣n chỗ. Và, thay cho phần kết của bài này là một đoạn trích trong một hồi ức của BS Nguyễn Sơ Đông, viết về thời ông là một Quân Y sĩ trong Quân Lực VNCH:

 

“Tết Mậu Thân, con đường tiếp liệu (y dược, y cụ..) của đơn vị tôi bị vc (đă chiếm Vinatexco, Vifon, và các hăng kế cận) đóng chốt. Tôi phải liên lạc với cố vấn đơn vị tôi, tŕnh với cố vấn trưởng (cố vấn cho Tư Lệnh Sư Đoàn) cho phép tôi dùng trực thăng riêng của ông về căn cứ 73 tồn trữ y dược, nhứt là bông, băng, băng cá nhân, nước biển và trụ sinh.

 

Trớ trêu thay: người thương binh đầu tiên được truyền chai nước biển “nóng hổi” vừa được trực thăng mang về là một cán binh vc.

 

Trong hơn bốn năm trấn ở Đức Ḥa, tôi đă gọi tản thương bằng trực thăng về Tổng Y Viện Cộng Ḥa ít nhứt là mười cán binh vc bị thương nặng. Không tản thương th́ chắc chắn 100% chúng đi “chầu Bác” rồi.

 

Dù mưa, dù nắng, một giờ khuya, hai giờ sáng,… chưa lần nào phi hành đoàn hỏi tôi tản thương lính nào vậy? QLVNCH hay vc. Tất cả đơn vị Quân Y QLVNCH đều làm như thế.

 

Tôi muốn viết thật rơ, hét thật to, ư nghĩ thật trong sáng: Tôn chỉ của dân VNCH, của QLVNCH, của chính phủ VNCH là TÔN TRỌNG CON NGƯỜI, cách hành sự chứa đầy t́nh người.”

 

Phẩm chất Dân và Quân VNCH thật cao đẹp. Có lẽ “chúng ta” cũng nên bắt chước Bác sĩ Nguyễn Sơ Đông hét thật to, với quyết tâm thật trong sáng: “Chúng ta đă thua VC trong cuộc chiến bằng súng đạn, nhưng chúng ta sẽ thắng VC trên mặt trận không tiếng súng, mặt trận văn hóa tư tưởng, nếu chúng ta biết tôn trọng nhau, tôn trọng t́nh chiến hữu, không nhỏ nhen, đố kỵ nhau, “chống nhau” thay v́ “chống cộng” chỉ làm lợi cho VC.

 

 

Kư Thiệt

(Đời Nay ra ngày 15.9.2017)

 

 

Tin Tức - B́nh Luận     Vinh Danh QLVNCH     Audio Files     Tham Khảo     Văn Học Nghệ Thuật     Trang Chính