Sức mạnh của việc xin lỗiTôi xin lỗi!


Đây là một trong những câu nói có tác động mạnh mẽ nhất trong ngôn ngữ giao tiếp. Nhưng dường như nó lại không dễ dàng được nói ra. Khi nói ‘Tôi xin lỗi’ có nghĩa là bạn ân hận về việc ḿnh đă làm hay đă nói. Đó là một cách thú nhận ḿnh đă sai. Hôm nay chúng ta bàn về sức mạnh của việc xin lỗi.


Trên những con đường Nalanda ở Ấn Độ, có một người đàn ông ăn mặc bẩn thỉu đang ngồi đó. Quần áo ông ta được may từ những cái túi cũ. Đôi giày xấu xí đeo quanh cổ. Tên ông là Shyam Narayan Sharma. Ông có một quá khứ đen tối. Cách đây nhiều năm, ông thú nhận ḿnh từng giết mười sáu người.


Khi c̣n trẻ ông làm nghề giết mướn, chuyên đi thanh toán người khác để được trả tiền. Mười lăm tuổi ông đă giết người lần đầu tiên. Đó không chỉ là tội phạm duy nhất. Vào năm 1986, ông bắt cóc một đứa bé. Đ̣i ba mẹ nó tiền chuộc, rồi ông sẽ trả đứa bé lại. Nhưng sau ba tuần giữ đứa bé, Sharma đă thả nó ra. Ông nói thấy tội nó. Câu chuyện đă trở thành nổi tiếng, cảnh sát đă không bắt giữ ông.


Sharma cũng đă từng có một nhà máy. Như nhiều người ở Nalanda, ông chế tạo súng ống. Nghề làm súng bất hợp pháp này đă đem lại cho ông nhiều tiền.


Sau nhiều năm sống trong tội lỗi, Sharma đă ra đầu thú với cảnh sát. Ông bị ở tù vài năm, nhưng sau khi được thả ra, ông lại trở về con đường tội lỗi. Ông lại t́m đến cảnh sát một lần nữa vào năm 1995, và lần cuối là vào năm 2000.


Suốt thời gian trong tù, Sharma đọc rất nhiều sách. Những cuốn sách này đă thay đổi cuộc đời của ông. Một trong chúng là sách đạo đức như quyển Kinh Thánh. Sharma nói rằng những cuốn sách đó đă thay đổi cách nh́n cuộc đời của ông. Ông bắt đầu chỉ cho những người tù khác cách đọc sách. Ông đổi tên là Dayasagar. Có nghĩa là ‘Đại dương buồn khổ và tận tâm’.


Sau bốn năm trong tù và được phóng thích. Dayasagar không chịu ra tù, chỉ khi nào cảnh sát cho phép ông tiếp tục dạy tù nhân cách đọc sách. Lực lượng bảo vệ phải dùng bạo lực để trục xuất ông ra khỏi tù.


Sau đó, Dayasagar bán nhà, dùng tiền đó để bắt đầu mở lớp học cho trẻ em nghèo. Ông đặt tên trường là ‘Nai Subah’ nghĩa là ‘B́nh minh mới’. Dayasagar dạy 60 trẻ em trong làng, chúng được học miễn phí.


Ở đầu bài viết, chúng tôi đă tả cách ăn mặc khác người của ông – quần áo may từ những cái túi cũ và đeo đôi giày quanh cổ. Đây là cách ăn mặc chứng tỏ ông ư thức tội lỗi của ḿnh và cầu xin sự tha thứ. Mở trường và mặc quần áo dị thường là cách để Dayasagar tỏ ḷng thống hối.


Dayasagar ăn năn về tất cả những điều không tốt ḿnh đă làm. Nhưng một người có thể xin lỗi về những điều người khác làm không? Vào năm 2000, ĐTC Gioan Phaolô II đă thực hành điều này.

 


Giáo Hội Công Giáo đă hiện diện hơn một ngàn năm. Trong thời gian này, Giáo Hội đă làm được những điều lớn lao. Nhưng trong lời xin lỗi của ḿnh, Đức Thánh Cha nói rằng Giáo Hội cũng đă làm thương tổn nhiều người. Cách cư xử của Giáo Hội cũng đă gây ra chia rẽ và đau khổ. Đôi khi, đă đưa đến cái chết v́ những điều trên.


V́ thế, ĐGH đă xin lỗi. Ngài nói lời xin lỗi tới một vài nhóm, đặc biệt như Do Thái, Gipsy, phụ nữ và người bản địa. Ngài cũng xin lỗi v́ nhưng đau khổ mà Giáo Hội đă gây ra cho những người không Công Giáo. Ngài xin lỗi v́ những biến cố trong lịch sử đă qua.


ĐGH xin lỗi ngay cả với Galilê. Galilê là một nhà khoa học của thế kỷ 17. Ông là một trong những người đầu tiên nói rằng quả đất xoay quanh mặt trời. Tại thời đểm đó, những người đứng đầu Giáo Hội không tin điều này. V́ thế, Galilê bị đưa ra ṭa và tống vào tù. Ngày nay, các khoa học gia và Giáo Hội đă đồng ư trái đất xoay quanh mặt trời. ĐTC Gioan Phaolô muốn cho thế giới biết rằng, Giáo Hội lưu tâm đến sự thật. Ngài muốn chứng tỏ rằng, bất kỳ con người hay cộng đồng nào cũng có thể bị sai lỗi.


Nhiều nhà lănh đạo Giáo Hội nghĩ rằng chưa chắc việc ĐGH làm là đúng. Họ cho rằng Giáo Hội không nên thừa nhận những cái sai. Họ e rằng người ta sẽ mất niềm tin vào Giáo Hội – và Giáo Hội sẽ mất đi quyền lực của ḿnh.
Nhưng Đức Thánh Cha không đồng ư với ư kiến đó. Ngài nghĩ rằng điều quan trọng là chúng ta nhận lỗi.


Nhiều Bác sĩ tán thành thành ư nghĩ xin lỗi là quan trọng. Xin lỗi là phương cách tốt dành cho cả người cho và người nhận. Khi một người đón nhận lời xin lỗi, họ bắt đầu cảm thấy vết thương được điều trị. Xin lỗi giúp người ta bỏ qua những giận dữ trong quá khứ. Khi một người làm điều sai trái, họ mặc cảm về nó. Cảm giác này gây tổn hại trong cơi ḷng họ. Việc xin lỗi giúp chữa lành xúc cảm này. Lời xin lỗi cho thấy anh tôn trọng người mà anh đă lỡ xúc phạm. Xin lỗi cũng giúp người ta tránh làm điều xấu đó lại một lần nữa.


Bạn đă lỡ làm điều ǵ mà thấy ân hận chưa? Bạn đă lỡ đối xử tệ với một người nào đó không? Bạn có cần nói lời xin lỗi với người nào không? Đây là năm điều cần làm sẽ giúp bạn thành công trong việc xin lỗi.


Một: nói lên lời xin lỗi thật ḷng. Để ư cách nói của ḿnh. Người ta có thể nhận thấy bạn thực sự nhận lỗi hay chỉ là nói cho xong.


Hai: đừng giải thích. Một lời xin lỗi không có nghĩa là bạn phải giải thích v́ sao bạn đă làm như vậy. Khi giải thích tức là bạn không nhận lỗi, bạn lại đổ lỗi cho việc khác, người khác rồi.


Ba: hăy quyết tâm thay đổi. Một lời xin lỗi chân thành cho thấy bạn đă rút ra được một bài học từ việc làm đó. Hăy cho thấy bạn đă học được điều ǵ.


Bốn: hăy chứng tỏ bạn thật sự biết lỗi. Chỉ nói “Tôi xin lỗi” thôi th́ chưa đủ. Nói về việc ḿnh đă làm và cảm nhận việc đó không đúng. Thật quan trọng đối với người kia khi biết bạn thật sự nhận ra sai lỗi của ḿnh.


Năm: chuẩn bị trường hợp không như ư. Thường th́ lời xin lỗi được đón nhận. Tương quan được chữa lành. Nhưng đôi khi xin lỗi không giải quyết được mọi việc. Phải cần thời gian để sự hối lỗi được chấp nhận. Người kia có thể nổi giận với bạn. Bạn sẽ không biết hết mọi kết quả, nhưng thường th́ ḷng ăn năn được chấp nhận để tha thứ.


Bạn có biết ai là người bạn cần xin lỗi hôm nay không?

 

 

10/01/2016
Kinh Ngọc (dịch)


(The power of apology / spotlight english)

 

I am sorry

 

This phrase is one of the most powerful phrases in the English language. It is something that is often difficult to say. Saying I am sorry means that you regret something you did or said. Saying I am sorry is a kind of apology. It is a way to admit that you were wrong. Today's Spotlight is on the power of apology.

 

On the streets of Nalanda, India, a man sits wearing very dirty clothes. His clothes are made from old cloth bags. Old shoes hang around his neck. His name is Shyam Narayan Sharma. He has a dark past. Years ago, he admitted to the murders of sixteen people.

 

As a young man, Sharma worked as an assassin, a person who kills other people for money. He was fifteen years old when he killed his first person. But this was not his only crime. In nineteen eighty six, [1986] he stole a child. He asked the parents to pay him money - then he would return the child. But after three weeks holding the child, Sharma let the child go. He said he felt sad for the child. The story became famous, but the police never caught him.

 

Sharma also owned a factory. Like many people in Nalanda, he made guns. Making these guns was illegal, but it made Sharma a lot of money.

 

But after years of crime, Sharma went to the police. He admitted his crimes. The police put Sharma in prison for a few years. But when he was released, Sharma went back to a life of crime. He went back to the police again in 1995, and finally again in 2000.

 

During his time in prison, Sharma read many books. These books changed his life. Some of the books were religious books like the Christian Bible. Sharma says that these books changed the way he looked at life. He started teaching other prisoners how to read. He then changed his name to Dayasagar. This new name means "ocean of sadness and caring."

 

After four years in prison he was permitted to leave. But Dayasagar would not leave the prison unless the police promised to keep teaching the other prisoners how to read. The guards had to force Dayasagar to leave the prison.

 

After prison, Dayasagar sold his home. He used the money to start a school for poor children. He called the school "Nai Subah" which means "New Morning." Dayasagar teaches sixty children from the village. He does this for free.

 

At the beginning of this program, we described Dayasgar's strange clothing - clothes made from cloth bags, with shoes around his neck. His strange clothes are a way for him to recognize his crimes, and ask forgiveness. The school and his clothes are a way for Dayasagar to apologize.

 

Dayasagar apologized for all the bad things that he did. But can a person apologize for things that other people did? Well, in the year 2000 Pope John Paul did just that.

 

The Catholic Church has existed for more than a thousand years. In this time the church has done many great things. But in his apology, the Pope said that the church has also hurt people. Church policy has caused division and suffering. Sometimes, people have died as a result.

 

So the Pope apologized. He apologized to several special groups, including Jews, Gypsies, women and native people. He apologized for the pain the church caused to people who were not Catholic. He apologized for many historical events.

 

The Pope even apologized to Galileo. Galileo was a scientist in the seventeenth century. He was one of the first people to say that the earth moved around the sun. At this time, the church leaders did not believe this. They thought the sun moved around the earth. So the church put Galileo on trial and sent him to prison. Today, scientists and the church agree that the earth moves around the sun. Pope John Paul wanted to show the world that the church cares about the truth. He wanted to show that any person or group can be wrong sometimes.

 

Many church leaders were not sure if it was a good idea for the Pope to do this. They thought that the church should not admit that it was wrong. They believed that people would not trust them - that it would take away from the church's authority. But the Pope disagreed. He thought that it was important to apologize.

 

Many doctors agree that apologizing is important. And apologies are good for the giver and receiver. When a person receives an apology, they begin to feel emotional healing. Apologies help people move past anger. When a person does something wrong, they feel bad about it. This feeling can be emotionally damaging. Apologizing helps to heal these emotions. Apologizing shows that you respect the person you wronged. Apologizing also helps keep the person from doing that bad thing again.

 

Is there something that you have done that you feel bad about? Is there a person who you have treated badly? Do you need to say "I am sorry" to someone? Here are five things you can do to have a successful apology.

 

One, make your apology real. Mean what you say. People can tell if you take responsibility for what you did or if you are lying.

 

Two, do not make excuses. An apology is not explaining why you did something, it is saying that you were wrong to do it.

 

Three, make a promise to change. A real apology shows that you have learned from what you did. Show that you mean what you say.

 

Four, make it clear that you are apologizing. Just saying "I am sorry" is not enough. Talk about what you did and then say that you feel bad about doing it. It is important that the person knows you are apologizing to them.

 

Five, be prepared for the unexpected. Sometimes an apology is followed by the other person apologizing. Relationships can be healed. Friendships can be formed. But sometimes an apology does not solve all the problems. It may take time for the person to accept your apology. The person may stay angry with you. You never know how things will end, but an apology can usually help.

 

Who do you need to apologize to today?

 

 

Tin Tức - B́nh Luận     Vinh Danh QLVNCH     Audio Files     Tham Khảo     Văn Học Nghệ Thuật     Trang Chính