Đợi chờ 3 năm

 

Knh dng hương hồn cc bậc từ mẫu VNCH

 

 

 

 

3 năm sao qu xa mờ

Chốn đy mẹ những trng chờ bng con

3 năm dạ mẹ ho hon

Thng ngy chậm bước đợi con từng giờ

3 năm con đến trong mơ

Giật mnh tỉnh giấc lệ mờ mắt nhăn

3 năm  tuổi hạc kh cằn

Đường đi gai đ in hằn dấu thn

3 năm qun tuổi mộ phần

Khc thương, lo sợ tấm thn lao t

3 năm mẹ nhớ tiếng ru

Khi xưa con b đưa đu vng nằm

By giờ con đ 3 năm

Lệ thay tiếng ht ru nằm trong lao

3 năm cuồng nộ ba đo

Dập vi l biếc, lao đao l vng

3 năm khng cht m vang

L xanh mất ht, l vng la cy!

 

 

Si Gn,  27/ 6/1978

Kiều Uyn Du

 

 

 

 

Tin Tức - Bnh Luận     Vinh Danh QLVNCH     Audio Files     Tham Khảo     Văn Học Nghệ Thuật     Trang Chnh