Không mời chủ nhà

 

Kiêm Ái

 

 

Một cô gái vừa xinh đẹp, thông minh, lại tháo vát, hỏi một thanh niên đang muốn cặp kè với ḿnh rằng: giả như xuồng lật ch́m, 3 nạn nhân là Quân, Sư, Phụ (vua, thầy và cha) đang chới với  sắp chết đuối, anh cứu ai? Anh chàng trả lời không do dự: bất cứ ai, vớ được người nào, cứu người đó. Cô gái cho là câu trả lời chính xác, đáng 10 điểm và nhận anh ta làm chồng.

 

Trong những ngày qua, có một vài “học giả” đặt câu hỏi, Phật tử có nên tranh đấu không? Giáo dân có nên đấu tranh không? Nghe tôi đọc xong 2 câu hỏi, bà già trầu ngồi bên cạnh vọt miệng phát ngôn: Vớ vẩn, giặc đến đít rồi mà c̣n ngồi đó viết tờ làm đơn xin - cho. Tôi hỏi lại, nói như bà th́ không phải xin phép ông sư hay ông cha hay sao? Chả xin phép ai hết, nhở mấy ổng không đi th́ sao?

 

Đúng vậy, tiếng “NHỞ” thực là hay. Nhở các cha, các sư không tham gia đấu tranh để đất nước cho Tàu chiếm, lúc đó “nhở” Tàu nó đuổi, chúng ta đi đâu? Trước khi tŕnh bày tiếp, tôi xin mở một dấu ngoặt ở đây: Mấy chục năm trước, dân Công giáo tại Hà Nội và vùng phụ cận đi biểu t́nh đ̣i VC trả lại đất. Con số người tham gia biểu t́nh ngày càng nhiều, VC đă cho mời Đức Tổng Giám Mục Hà Nội là Dức Cha Giuse Ngô Quang Kiệt lên “làm việc” nhiều lần, nhưng không kết quả. Hai câu nói nổi tiếng của Đức TGM Ngô Quang Kiệt: một là “Các ông (VC) làm cho chúng tôi mỗi khi đi ra nước ngoài bị người ta khinh bỉ, v́ họ nghi ngờ người VN buôn lậu, ăn cắp...”.  V́ VC thường ăn cắp, buôn lậu v.v... Câu nói thứ 2 của ngài là “Ai đi biểu t́nh mà bị bắt, tôi sẽ ở tù thay cho” khiến  con số người đi biểu t́nh đ̣i đất ngày càng lên cao, có cả người ngoài công giáo cũng tham gia. Khi con số người biểu t́nh gần 20 ngàn người, VC đă lo sợ, Một mặt chúng cho người qua Vatican xin cách chức Đức TGM Ngô Quang Kiệt ra khỏi Hà Nội, mặt khác chúng vừa áp lực Hội Đồng Giám Mục Việt Nam, vừa mua chuộc để truất phế Đức Cha Kiệt, hậu quả là Đức Cha Kiệt phải vâng lời BỀ TRÊN “xin từ chức” Đức Cha Nguyễn Văn Nhơn, có công trong vụ đuổi Đức Cha Kiệt, được thay làm TGM Hà Nội, hai năm trước được phong tước vị Hồng Y. Thực là đau đớn, cuộc cách mạng sắp thành th́ bị mưu ma chước quỷ phá tan một giờ như gió.

 

Giá như lúc đó HĐGMVN biết bổn phận đích thực của ḿnh, cương quyết bảo vệ Đức TGM Ngô Quang Kiệt, một mục tử tuy c̣n trẻ nhưng đă nêu gương là một mục tử đích thực th́ t́nh thế đă khác.  Ngày nay, xin Hội Đồng Giám Mục Việt Nam có một văn bản, một lời nói công khai, xin lỗi Đức Cha Kiệt. Việc làm này ngày xưa thánh Phêrô đă công khai xin lỗi thánh Phaolô trong vụ “cắt b́ người ngoài Do Thái”, và 400 năm sau, thánh Augustinô nhận xét: “Phê rô xin lỗi Phaolô để xứng đáng lănh đạo Phaolô”. Nước nhà đang bên bờ sinh tử hôm nay trách nhiệm những ai đă “bán Giuse em ḿnh cho lái buôn” rất lớn trước mặt Thiên Chúa.

 

- Giá như lúc đó, những tên tay sai nằm vùng trong Vatican biết suy nghĩ theo lẽ phải

- Giá như lúc đó Vatican cho một phái đoàn gồm những bậc chí công vô tư qua VN điều tra sự thật rồi quyết định đúng tin thần của Chúa Giê Su v́ Giê Su đồng nghĩa với sự thật.

- Giá như - cái giá như cuối cùng, tất cả giáo dân, bất chấp mọi trở ngại cương quyết đ̣i Vatican xét xử công bằng về vụ Đức Cha Kiệt v.v.. th́ ngày nay nước nhà đă đổi khác.

 

Bà già trầu nói đúng, nhở mấy sư, mấy cha không đi biểu t́nh th́ sao?

- Đức Thánh Giáo Hoàng Gioan Phaolô Đệ Nhị, tuy đă được lên ngôi Giáo Hoàng vẫn tích cực phục vụ Tổ quốc Ba Lan của ngài, sẵn sàng từ chức Giáo Hoàng để về Ba Lan cứu nước.

- Mỗi cá nhân là một công dân có trách nhiệm trước tổ quốc, trước lịch sử chúng ta phải cứu nước. Đừng chờ các cha, các sư ra lệnh.

- Xin các sư, các Cha, các Giám Mục,..và tất cả các chức sác của các Giáo Hội, các tôn giáo tại VN hăy nhớ câu “Quốc Gia Hưng, vong, thất phu hữu trách”. Quí vị không phải thất phu mà là dại trượng phu.

 

Kính thưa quí vị giáo dân Công Giáo thuộc các Giáo Phận chung quanh Hà Nội. Xin quí vị cùng đứng lên cứu nước. Cùng làm một cuộc biểu t́nh vĩ đại mấy chục ngàn người kéo về Hà Nội chiếm các cơ quan VC, buộc chúng phải có hành động hợp với ư dân, hoặc phải tháo chạy y như công an B́nh Thuận. Lợi thế của giáo dân Hà Nội là “dánh ngay tại đất nhà”. Khi con số lên tới hàng chục ngàn th́ không có lực lượng nào đàn áp nỗi. Bắt buộc VC phải xé bỏ văn tự cho thuê đất, phải ban hành tự do ngôn luận, tự do tôn giáo...

- Giáo dân nhứt quyết chỉ nghe theo tiếng chúa Chúa Giê Su, phục vụ CHÂN LƯ. Nhứt quyết không nghe những lời khuyên lơn, hăm dọa từ bất cứ dứng bậc nào.

- Xin đừng chờ các tôn giáo khác mà bất cứ tôn giáo nào cũng coi như trách nhiệm ḿnh lớn nhứt duy nhứt đối với tổ quốc. Đất nước mất hay c̣n đang ở trong tay mỗi người, nhứt là những người  công giáo Hà Nội.

 

Cũng xin mượn câu “Đánh bạc không mời chủ nhà” CỨU NUỚC KHÔNG CHỜ MỜI AI để xin tất cả nhân viên công an, những binh sĩ trong Quân Đội Nhân Dân hăy cứu nước. Đám lănh đạo Cọng Sản  rắp tâm bán Việt Nam cho Tàu, điều này là sự thật, xin quư vị hăy cỡi bỏ quân phục tham gia biểu t́nh, xin hăy bỏ ngũ mà về với Dân Tộc. Đừng chờ cấp trên mà phải làm gương cho cấp trên.

 

 

Kiêm Ái

180705

 

 

Tin Tức - B́nh Luận     Vinh Danh QLVNCH     Audio Files     Tham Khảo     Văn Học Nghệ Thuật     Trang Chính